Seminár SVTS: Ing. Vladimír Hruškovič: Vplyv elektronizácie na zvyšovaní úrovne cestovania vo vlakoch ZSSK

20.11.2015 8:00Zdroj: SVTS Dopravy

Seminár SVTS: Ing. Vladimír Hruškovič: Vplyv elektronizácie na zvyšovaní úrovne cestovania  vo vlakoch ZSSK

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, v gescii riaditeľa Odboru obchodu GR ŽSR Ing. Miroslava Matúška a s podporou magazínu VLAKY.NET, v roku 2015 usporiada sériu odborných prednášok na tému doprava. Dňa 25.11.2015 sa uskutoční ôsma.


SLOVENSKÁ VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ DOPRAVY,

ŽSR GR -  ODBOR Obchodu, 

si dovoľujú pozvať Vás na odborný seminár

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Hruškovič

riaditeľ spoločnosti REGONIK s.r.o.

 

 

Vplyv elektronizácie na zvyšovaní úrovne cestovania

vo vlakoch ZSSK

 - Rozvoj techniky kúrenia, vetrania a chladenia v osobných železničných vozňoch.
-   Rozvoj informačnej techniky pre cestujúcich v železničných koľajových vozidlách
-   Rozvoj zabezpečovacej techniky a riadenia bŕzd v železničných koľajových vozidlách.
-   Rozvoj testovacej a diagnostickej techniky pre železničné koľajové vozidlá.

 

 

 

SEMINÁR SA  USKUTOČNÍ DŇA 25. 11. 2015 

v budove GR ŽSR, Klemensova 8,

Bratislava, zasadačka 2 a 3 o 15:30 hod.