Z Katarínky do Nitry

26.10.2015 8:00 Mixmouses

Z Katarínky do Nitry

Letos jsme se, stejně jako poslední roky, rozhodli strávit srpnovou dovolenou drobnou výpomocí v překrásném koutě Slovenska, na Katarínce v Malých Karpatech. Dopředu jsme si s Robem domluvili přibližný rozsah prací, které hodláme spáchat, budou-li nám elementálové příznivě nakloněni. Letos, dá se říci, docela byli, parno nás obtěžovalo jen pár dní, užili jsme si i nějakého toho deště a hlavně zajímavého výletu.

 

 

 

Ale vezmeme to popořádku. Cesta gumokolem nám i s výborným obědem poblíž Hodonína trvala něco přes šest hodin, jelikož jsme se rozhodli neplatit státu polatek za urychlení rozpadu vozidla na naší „závodní dráze“. Na Katarínce nás uvítal Ivan Ružek s nezbytnými stopečkami výborné slovenské borovičky. Po vybalení a obydlení spacích prostor nás čekalo seznámení s pokroky a také rozvrh prací. Michal se s Robem vrhli na demontáž motoru z Azora a na odstranění gotických oblouků nového úseku trati a mně s Ladi čekalo obroušení, odmaštění a nátěr jednoho z vagonků. Ladi se taktéž celou dobu starala o naše žaludky.


Nátěr vagonku © Ivan Ružek

V dalších dnech jsme společně srovnali kus podloží od výhybky budoucího trianglu ku hromadě štěrku včetně položení pražců a kolejí. Tento prozatímní šturc bude nějakou dobu sloužit k nakládce štěrku do kiplor. Po téhle činnosti jsme se vrhli na pokračování hlavní trati směrem ke studánce. Občas jsme museli použít poněkud netradičních postupů ke srovnání kolejí. Vydatně nám v tom pomohla Danka. První odměnou za výpomoc bylo vyjednání vstupu na věž kostela, kterou nám domluvil Ivan s vedoucím oprav kláštera. Výstup po lešení byl pro mne trošku problém, přeci jen jsem se se svojí výškou a blembákem do úzkých průlezů zrovna nevešel. Vše nám bylo bohatě vynahrazeno nádherným výhledem po okolí.


Rozhled z věže kostela © Mixmouses

Další překvapení, které nám Ivan s Robem přichystali, bylo pozvání na veletrh do Agrokomplexu v Nitře včetně odvozu autobusem s dechtickými zahrádkáři. Pár veletrhů jsem už navštívil (např. Regiontour Brno), ale rozsah tohoto mě dost překvapil. Procházeli jsme halami plnými různých dobrot, všelikých udělátek, drůbeže, králíků atd. Také ochutnávky všeho možného bylo něco pro nás. Samozřejmě nejdéle jsme se zdrželi u vepřové cukrárny a u stánku firmy Konifer s různými druhy výtečných dezinfekcí. Stranou nemůže zůstat to hlavní – Nitranská železnička. V tyto dny vypomáhal Kolbence i zapůjčený Joy, a tak jsme se svezli také. Musím říct, že to byla vypečená akce.


„Joy“ s vlakem © Mixmouses

Všechno krásné jednou končí a tak i my jsme po týdnu pobytu museli pomalu zvednout kotvy a vydat se k domovu. Poslední den jsme jako vždy věnovali prohlížení různých brožur o úzkých tratích.  Na závěr fotogalerie jsem zařadil snímky, vzniklé po našem odjezdu. Začíná se rýsovat jeden z oplenových vozů a také „nájezdová“ rampa za kolejovým křížením s normálním rozchodem. Katarínkáři též mají něco novinek, ale to zatím prozrazovat nebudu… Na závěr bych rád za nás všechny poděkoval Ivanovi a Robovi za krásně prožitou dovolenou, pohostinnost a za nezapomenutelné zážitky, které nám přichystali. Přejeme jim hodně zdaru a úspěchů při pokračování stavby železničky.


Malá náladovka na konec © Mixmouses

Odkazy:

  1. Malokarpatská lesná železnička na stránce Pamätihodnosti - Obec Naháč
  2. Lesná železnička Katarínka na sites.google.com
  3. Klášter Katarínka
  4. Nitrianska poľná železnica na webu SPM Nitra
  5. Nitrianska poľná železnica na stránke priateľov NPŽ

Úvodní snímek: Pohled agrokomplexní © Mixmouses

Galéria

Súvisiace odkazy