Repná kampaň v roku 2015 s novinkami

22.9.2015 8:00 Bc. Jozef Gulík

Repná kampaň v roku 2015 s novinkami

V prvej polovici septembra každoročne začína na našich koľajach preprava cukrovej repy. V uplynulých rokoch sa niesla v znamení iba minimálnych obmien, čo sa týka použitých vozidiel, frekvencie vlakov alebo ich trasovania. Aktuálna sezóna, ktorá sa rozbehla pred dvoma týždňami, však pre nás pripravila niekoľko zaujímavostí.

 

 

 

 

Niektoré záležitosti zostávajú nezmenené. Cukrová repa sa vozí stále do cukrovaru v Seredi a použité sú pre tento účel opäť vozne s otvorenými kontajnermi. Prvú novinku, tú najvýznamnejšiu, vidíme hneď z fotografií. Je ňou zmena dopravcu. V doterajšej histórii sa totiž na repných kampaniach vždy podieľal štátny dopravca. Teraz ho však vystriedal súkromný dopravca, a ním je Prvá slovenská železničná so svojimi zeleno-žltými rušňami.

S nakládkou sa začínalo, ako zvyčajne, v prvej polovici septembra v okrese Levice. Kontajnery na vozňoch sa začali v Kalnej nad Hronom plniť cukrovou repou v pondelok 7. septembra a hneď nasledujúci deň ráno už odchádzal prvý ložený vlak do sereďského cukrovaru. Po dvoch týždňoch potom prišlo striedanie destinácií a nakládka sa presunula do stanice Želiezovce, kde sa s nakládkou začalo 21. septembra 2015.

Druhou novinkou, taktiež zaujímavou, je pozmenené trasovanie repných vlakov zo Želiezoviec do Serede. V posledných rokoch, kým ich vozbu zabezpečovalo ZSSK Cargo, vlaky premávali úvraťovo cez stanicu Levice, kde sa robil preprah z motorovej na elektrickú trakciu. Spoločnosť PSŽ na rozdiel od Carga ale uprednosťnuje trasu cez Štúrovo, ktorá je síce o 11 km dlhšia, ale sklonové pomery sú o niečo priaznivejšie. Tadiaľ by preto mala byť smerovaná väčšina "želiezovských repákov".

Nakládka by sa mala v nadchádzajúcich dvoch mesiacoch medzi Želiezovcami a Kalnou nad Hronom striedať v približne dvoj- až trojtýždňových intervaloch. Či sa do kampane na železnici zapoja aj niekdajšie tradičné dva tarifné body na západe Slovenska - Skalica na Slovensku a Malacky - zatiaľ nevedno. Pripojený obrazový materiál vám priblíži prvé "cukrové" dni v okolí Želiezoviec.

742 213 PSŽ priváža v nedeľu 20.9.2015 prvú prázdnu súpravu na nakládku do Želiezoviec. Snímka ju zachytáva medzi stanicami Tekovské Lužany a želiezovce.

A následný posun v stanici Želiezovce.

742 213 PSŽ včera ráno s prázdnou súpravou v Želiezovciach. Túto doviezla ešte zo smeru Levice.

Ložené vlaky však už z miesta nakládky odchádzajú smerom na Štúrovo. Na snímke 468.002 PSŽ vchádza do Pohronského Ruskova (21.9.2015)

Snímky autor, 20. a 21.9.2015.

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy