Za tramvajemi do Harzu

30.8.2015 8:00 Pavel Stejskal

Za tramvajemi do Harzu

V roce 2013 jsem na těchto stránkách popsal ve dvoudílném článku „Za parními lokomotivami do Harzu“ provoz na úzkokolejné síti tratí, kterou v současnosti provozuje společnost Harzer Schmalspurbahnen (HSB). Ve svém článku jsem se zaměřil hlavně na tu část sítě, která je pro železniční fandy atraktivní, a to hlavně úsek z Wernigerode na nejvyšší horu pohoří Harz – Brocken.

 

 

 


Zde vládne parní trakce a provoz je zde silný, protože se jedná o turisticky atraktivní oblast. Další část železniční sítě dnešních Harckých úzkokolejných drah je pro mnohého železničního fandu méně atraktivní, ale i ty mají svá specifika. Trať Nordhausen – Ilfeld není tak vyhledávanou turistickou atrakcí, ale slouží hlavně k běžné dopravě cestujících. Samotná trať by se asi neuživila, ale velice ji pomohlo začlenění do integrované dopravy oblasti a navíc přímé propojení s tramvajovou sítí města Nordhausen. Pojmenování tramvajová síť v porovnání s městy v Čechách, kde funguje tramvajová doprava, je asi dost odvážné.

Nordhausenský dopravní podnik obhospodařuje 2 městské linky (č. 1 a 2) + linku (č.10), která právě z části vede po kolejích HSB. Naštěstí pro obě současné společnosti zvolili předci shodný rozchod – 1 000 mm jak pro tramvaje, tak i pro Harcké železnice. Nordhausen jsem navštívil naposledy 12.10.1997. Tenkrát jsem se tramvajím vůbec nevěnoval, lákaly mě hlavně vozidla HSB. Od té doby se situace v Nordhausenu zcela změnila. Opět jsem se sem podíval až po téměř 18 letech, v srpnu 2015.


Zastávka Bahnhofsplatz v Nordhausenu s tramvajemi 103 a 201 © Pavel Stejskal

Mým nynějším cílem bylo vyfotit zdejší kuriozitu: dvouzdrojovou tramvaj, která jezdí běžně po síti MHD a přejíždí na trať Harckých úzkokolejek, aby zde obsloužila příměstské části a podhůří Harzu prostřednictvím linky č.10. Úsek trati HSB Nordhausen – Ilfeld je dnes zahrnut do integrované dopravy města Nordhausen a platí zde jednotný tarif MHD Nordhausen. Linka 10 je dlouhá 11,4 km (Bahnhofsplatz Nordhausen – Neanderklinik Ilfeld) a DP Nordhausen zde nasazuje celkem 3 vozy tramvají Combino Duo čísel 201 – 203. Ty byly vyrobené v Siemensu Krefeld v roce 2004, takže zase taková novinka to v současnosti není.

Také vlaky HSB jedoucí v úseku Nordhausen – Ilfeld jsou zahrnuty do integrovaného systému a platí v nich tarif MHD Nordhausen. Z Ilfeldu (od stanice Neanderklinik Ilfeld) ve směru na Wernigerode platí jen tarif HSB. Tak jsem ráno 12. srpna vstoupil s manželkou do Nordhausenu. Několik desítek metrů od výpravní budovy DB, připomínající zámek s věží uprostřed, se nachází tramvajové stanoviště Bahnhofsplatz. Zde za prostranstvím pro autobusy je nástupiště pro tramvaje linek 1 a 10. Nástupiště je vybavené informačním systémem a je zde také automat na prodej jízdenek MHD.


Tramvaj Combino Duo 201 a Combino 103 na zastávce Bahnhofsplatz © Pavel Stejskal

K nástupišti přichází kolej z nádraží HSB. To se nachází hned přes ulici, na první pohled zaujme výpravnou, vyzdobenou budovou se vstupem do vestibulu z ulice. Jak je příznačné nejen pro větší výpravní budovy nádraží nejen v Německu, také zde je zřejmé, že už plně neslouží svému původnímu účelu. Kromě informačního centra HSB s prodejem suvenýrů (pozor: ve středu zavřeno), je zde jen prodejna květin a různých domácích doplňků. Další prostory jsou prázdné, připravené k pronájmu. Z vestibulu je přístup na nástupiště. Nádraží nese název Nordhausen Nord.

U středového nástupiště rozdělující nádraží jsou 2 koleje, odkud odjíždějí vlaky HSB. Zachováno je zde staré informační zařízení z dob NDR, ale cestující není potřeba nějak informovat. Poměrně jednoduše zde funguje celá doprava, v hodinovém taktu odjíždí tramvaj ze zastávky Bahnhofsplatz, vzdálené od nástupiště HSB cca 150 metrů. Z nádraží HSB Nordhausen Nord také každou hodinu odjíždějí motorové vozy, doplňující tak linku č. 10. Většina vlaků HSB jezdí též na konečnou tramvají linky 10, zastávku Neanderklinik Ilfeld, jezdí se po jedné společné koleji, ale další spoje HSB jedou také do Eisfelder Talmühle a Hasselfelde.


Odjezdy z Nordhausenu na informačním zařízení z dob NDR © Pavel Stejskal

Některé tyto vlaky mají přípoj z Eisfelder Talmühle do Wernigerode. Jeden pár vlaků je přímý až do Wernigerode. Tento vlak jede v parní trakci s klasickou soupravou, ostatní vlaky HSB jsou vedeny motorovými vozy řady 187, jednotlivé vozy se od sebe liší stářím i vzhledem. Tramvaj Combino Duo linky č. 10 vyjíždí každou hodinu ze stanoviště Bahnhofsplatz. Ve chvíli odjezdu má tramvaj již sběrač stažený a jízda je uskutečněna pomocí spalovacího motoru, který je v tramvaji umístěn ve střední části vozu v kryté a odhlučněné skříni.

Vozidlo po odjezdu ze stanoviště Bahnhofsplatz najíždí na kolej, která vede ulicí podél výpravní budovy HSB a zhruba po 150 metrech přejíždí do kolejiště nádraží Nordhausen Nord, ale mimo nástupiště nádraží. Zde je umístěno mechanické návěstidlo, dovolující vjezd na kolej HSB a pokračování do Ilfeldu. Další návěstidla jsou již světelná a trať je řízena dálkově. Výhybky v nácestných stanicích jsou samovratné, což byla na zdejších úzkokolejkách již v 80. letech minulého století zcela běžná věc. Na cestě je kromě poslední zastávky Neanderklinik Ilfeld 10 zastávek a vlaky se mohou křižovat ve stanicích Krimderode, Niedersachswerfen Ost a Ilfeld.


Jízdenka MHD Nordhausen

Několik spojů končí přímo v Ilfeldu, zde je však zajištěn přestup a cestující na jízdenku DP může do stanice Neanderklinik Ilfeld využít vlak HSB. Jízdenky lze zakoupit v automatech na nádražích, nebo ve vlacích a tramvajích, popřípadě i u personálu HSB. Jednoduchá jízdenka pro 3 pásma ( Bahnhofsplatz Nordhausen – Neanderklinik Ilfeld) stojí 2,40 euro, ale výhodné je koupit zvýhodněnou pro 4 jízdy za 7,70 euro. Tak jsem to dělal také a v označovači jsem označil hned 2 políčka, neboť jsme jeli 2.

Pro zajímavost, označovač v motorovém voze HSB 187.018, kterým jsme jeli, označil jízdenku kromě číselného kódu, data a času, také řadou a číslem vozu. Při našem návratu tramvají Combino Duo 201 do Nordhausenu, tam číslo této tramvaje není. My jeli z Nordhausenu do Ilfeldu. Zde se náš vlak rozdělil, protože z Nordhausenu sem jely motorové vozy dva. Motorový vůz 187.018 pokračoval do Eisfelder Talmühle a druhý vůz 187.015 zde zůstal stát, aby pak po příjezdu tramvaje z Nordhausenu pokračoval do Hasselfelde. Tou tramvají byla Combino Duo č. 202 a ta se hned vracela do Nordhausenu.


187.015 odjíždí z Ilfeldu do Hasselfelde, Combino Duo 202 odjede do Nordhausenu
© Pavel Stejskal

V Ilfeldu stála na další koleji také tramvaj Combino Duo č. 201. Ta po odjezdu vlaku do Hasselfelde odjela na zastávku Neanderklinik Ilfeld. My jsme se vydali po turistické cestě do Niedersachswerfenu, s tím, že po cestě budu fotografovat vozidla, která tudy jedou. Prvním vozidlem byl motorový vůz HSB 187.011, směřující z Nordhausenu do Eisfelder Talmühle. Dalším vozidlem byla tramvaj Combino Duo č. 201 do Nordhausenu. Tu jsem vyfotografoval na zastávce Ilfeld Schreberwiese. Zde jsme počkali na další tramvaj, opět číslo 202. Pak jsem vyfotil také motorový vůz HSB 187.019, který jel z Eisfelder Talmühle do Nordhausenu.

Pak už jsem vyhlížel vlak do Wernigerode, v čele s parní lokomotivou. Tou byl stroj 99.7232, který do Wernigerode jede tendrem napřed. K tomuto parnímu vlaku je třeba ještě dodat, že nejede přímo do Wernigerode, ale ještě si střihne z Drei Annen Hohne odbočku na Brocken a zpět. Právě pro tuto cestu na Brocken se lokomotiva v Nordhausenu neotáčí. V obráceném směru jede parní vlak z Wernigerode rovněž přes Brocken a do Nordhausenu přijíždí až na večer. Ve stanici Niedersachswerfen Ost jsem ještě vyfotil motorový vůz 187.013, jedoucí z Eisfelder Talmühle.


Motorový vůz 187.013 na Niedersachswerfen Ost © Pavel Stejskal

My jsme počkali ještě něco přes půl hodiny na tramvaj Combino Duo č. 201, abychom se svezli také s ní. V Nordhausenu jsem ještě pořídil snímek tramvaje Combino Duo č. 201 také v ulicích města. Samotný Nordhausen je krajské město, šesté největší ve spolkové zemi Durynsko. Za 2. světové války se nechvalně proslavilo podzemní továrnou Dora, kde se vyráběly tajné zbraně, hlavně V 1 a V 2. K výrobě tajných zbraní bylo zneužito otrocké práce desítek tisíc vězňů místního koncentračního tábora a mnozí z nich za to zaplatili životem.

Město a nejbližší okolí se také v závěru války stalo cílem opakovaných náletů spojeneckého letectva a bylo z větší části zničeno. Současný Nordhausen je moderní, nově vystavěné město s téměř 45 tisíci obyvatel. Jak jsem již zmínil, DP Nordhausen provozuje 3 tramvajové linky. Kromě již popsané linky č. 10 jsou to: linka č. 1 (Bahnhofsplatz – Krankenhaus) s délkou 3,2 km a č. 2 (Nordhausen Ost – Park Avenue) s délkou 4,6 km. Kromě tří tramvají Combino Duo pro linku č. 10 vlastní DP Nordhausen 9 tramvají pro městský provoz Combino čísel 101 až 109, vyrobených v letech 2000 – 2011 u Siemense v Krefeldu a Düsseldorfu.


Zastávka Bahnhofsplatz s tramvajemi Combino Duo 201 a Combino 103 © Pavel Stejskal

Jedná se též o moderní tramvaje, které zde nahradily starší vozy z výroby Gotha. Další městské linky v počtu 8 jsou autobusové, DP Nordhausen dále obsluhuje 18 linek v regionu celkem s 50 autobusy. Historie tramvajové sítě v Nordhausenu sahá na samý začátek 20.století. V roce 1900 byla otevřena první z linek. Nálety na konci 2. světové války těžce poznamenaly také tramvajovou síť a vozový park stejně jako samotné město. Tramvajová sít však byla záhy obnovena a v následujících letech rozšířena a modernizována. V roce 1990 se rozhodovalo, zda tramvaje ve městě zrušit a nahradit autobusy.

Naštěstí k tomu nedošlo a město i nadále podpořilo tramvajovou dopravu a v roce 1993 byla síť rozšířena a v roce 2004 byla napojena na trať HSB. Proběhla také modernizace vozového parku. Dosluhující tramvaje Gotha z produkce NDR byly z části nahrazeny modernějšími, avšak již použitými vozy GT 4 ze Stuttgartu a Freiburgu. K úplné obměně došlo po roce 2010 a starší tramvaje byly vyřazeny a nahrazeny vozy Combino. Tramvajová síť je napájena stejnosměrným napětím 600 V. Tramvaje linek 1 a 2 jezdí v 10 minutovém intervalu, linka 10 pak v hodinovém taktu.


Tramvajová síť v Nordhausenu (kliknutí do náhledu otevře celý plán ve formátu PDF)

Větší část městských linek je dvojkolejná, část linky 2 mezi zastávkami Arnoldstrasse a Parkallee je však jednokolejná se dvěma výhybnami a na konečné pak smyčkou. Linka č. 1 je celá dvojkolejná jen část trati mezi Arnoldstrasse a Bahnhofplatz smyčkou objíždí blok domů. DP má ve stavu také 3 historické motorové vozy. Ale vraťme se na koleje HSB. Zatím, co na úseku Wernigerode – Brocken jezdí hlavně parní lokomotivy, na dalších úsecích vládnou hlavně motorové vozy. Nejstarší z pravidelně nasazovaných motorových vozů HSB jsou stroje označené 187.011 a 013.

Ty vyrobila firma Talbot Aachen v roce 1955 pro Dráhy altenarského okresu (KAE). Po omezení provozu na této dráze byly motorové vozy odprodány na jiné úzkokolejky. Motorový vůz dnes označený 187.011 byl nasazován na ostrovní dráze v Langeoogu, sem dodaný v roce 1961. V roce 1995 byl zakoupený společností HSB, v dílnách Halberstadt byl upraven a remotorizován a pak nasazen na tratě HSB. Druhý z vozů, dnes označený 187.013 byl odprodán ostrovní železnici v Juisteru. Ten také prošel v roce 1995 modernizací a skončil rovněž na HSB.


Motorové vozy 187.015 + 018 jako vlak 8912 z Nordhausenu do Eisfelder Talmühle
© Pavel Stejskal

Motorový vůz 187.012 byl také vyrobený v roce 1955, ale ve vagónce Fuchs pro Dráhy středního Bádenska (MEG). Také tento motorový vůz prošel několika vlastníky až skončil na ostrovní dráze Langeoog. V roce 1995 po modernizaci zakotvil rovněž u HSB. Další z motorových vozů, v současnosti nasazovaných na HSB je stroj 187.015. Ten byl vyroben jako prototyp pro HSB v dílnách DB ve Wittenberge v roce 1996. Nejmladšími motorovými vozy v parku HSB jsou stroje 187.016 – 019. Ty vyrobily pro HSB dílny DB v Halberstadtu v roce 1999. Nádraží HSB ve Nordhausenu bylo v nákladní části před léty upraveno.

Cílem byla nákladní doprava po tratích HSB, která zde fungovala za éry NDR. Zde se převazovaly normálně rozchodné vozy na podvalníky, vozilo se hlavně energetické uhlí do teplárny v Silberhütte, v obráceném směru výrobky z místních závodů v okolí trati. Také továrny v Nordhausenu byly spojeny vlečkami s úzkokolejnou dráhou. Po roce 1990 došlo prakticky k zastavení nákladní dopravy. Dnes zde sice nákladní doprava opět funguje, ale je nepravidelná a jedná se hlavně o přepravu štěrku z lomu Unterberg nedaleko Eisfelder Talmühle. Doprava funguje na moderních podvalnících typu Vevey.


Lokomotiva HSB 199.874 čeká v Nordhausenu na nákladní výkon © Pavel Stejskal

V den mé návštěvy Nordhausenu však zde žádná nákladní doprava neprobíhala. Podvalníková jáma byla plná podvalníků, na kolejích normálního rozchodu také nestály žádné vozy. K nákladní dopravě zde slouží lokomotivy HSB řady 199.8, vzniklé přerozchodováním původních lokomotiv V 100 DR. Lokomotiva 199.874, určená k dopravě nákladních vlaků HSB, odpočívala před depem. Další stroj, 199.877 byl odstavený v kusé koleji. Tato lokomotiva je již zrušena a její vzhled tomu plně odpovídal. Nakonec zbývá ještě trochu současné statistiky, udávané v propagačních materiálech HSB:

Ročně přepraví společnost HSB zhruba 1,2 milionů cestujících. Celá síť o rozchodu 1 000 mmměří 140,4 km, na tratích je na 400 mostů a propustků, 1 tunel (70 metrů dlouhý), 25 nádraží, 22 zastávek. Nejvýše umístěné nádraží je na Brocken (1 125 metrů nad mořem), nejníže položené nádraží je Quedlinburg (121 metrů nad mořem). Ve stavu je 25 parních lokomotiv, vyrobených v letech 1897 – 1956, 10 motorových vozů, vyrobených v letech 1933 – 1999 a 12 motorových lokomotiv, vyrobených v letech 1933 – 1978. Já se na železnice v pohoří Harz rád vracím a doufám, že ani tato krátká návštěva u kolejí HSB nebyla poslední.

Úvodní snímek: Hybridní tramvaj Combino Duo 202 opouští Ilfeld © Pavel Stejskal

Galéria

Súvisiace odkazy