Łupkówske odklony 2014

17.5.2015 8:00 Ing. Michal Melicher

Łupkówske odklony 2014

Nepretržitá výluka cez PPS Plaveč, ktorá sa konala vždy v pracovných dňoch od 5.5. do 13.6.2014 priniesla po 4 rokoch aspoň krátkodobý návrat dopravy na inak úplne mŕtvej a krásnej trati z Medzilaboriec do Łupkówa. Niet sa čomu čudovať, že ju v tomto období navštívilo množstvo nielen domácich fotografov. Vychutnať si atmosféru vlakov v Łupkówkskom priesmyku som sa rozhodol aj ja s priateľmi.

V krátkej retrospektíve sa teraz spolu na 2 dni presunieme na tento pohraničný prechod.

 


Naša voľba padla až na posledný odklonový týždeň, konkrétne 9. - 11. jún. Do tohto času sme mali dostatok času odsledovať na internete v akých časových polohách vlaky na Łupków jazdia a utvoriť si ako-tak plán , čo by sme mohli postíhať. Odklonové vlaky premávali spravidla vždy v utorok, stredu a štvrtok a jednalo sa najmä o prázdne vozne z Hanisky pri Košiciach a opačne taktiež prázdne vozne z Poľska. Súprava bola v noci stiahnutá z Hanisky do Strážskeho a ďalej cez deň dvojicou rušňov 751/752 do Medzilaboriec. (Výnimočne šla súprava do Medzilaboriec už v noci.) Tu podľa množstva vozňov pokračovala pre sklonové pomery do Poľska väčšinou na 2 časti. Z Poľska sa podobne vracali 0-2 skupiny vozňov, ktoré sa podvečer stiahli spoločne do Strážskeho a ďalej do Bánoviec nad Ondavou.

Nastal deň D, pondelok 9.jún a my sme sa vybrali rýchlikom 607 smer Košice a ďalej Rex 911 do Humenného. V Bánovciach nad Ondavou nás potešila už odstavená súprava 42 Eaos vozňov PKP Cargo, ktorá predznamenala, že zajtra sa na Lupkow pôjde, a až 2x. V Michalovciach sme vykrižovali „strojovku“ 751.072. Trochu som sa obával či nevytiahne práve záťaž pre Lupkow v noci až do Medzilaboriec, avšak nakoniec dorazila neskoro večer do Strážskeho so záťažou Veľké Kapušany - Nižný Hrabovec ako Pn 1.61133. Tento rušeň, zvonku ošarpaný, no krásne ozvučený, nám robil spoločnosť počas celého pobytu. V Strážskom vystúpil Haldo s Matiasom aby vybavili ubytovanie, zatiaľ čo ku mne pristúpil Ondriq a pokračoval so mnou do Humenného.

Tu nám kolega prichystal svoje „gumokolesové približovadlo“ bez ktorého by sme vlaky na trati do Lupkowa len poťažmo sledovali. Vrátili sme sa aj my do Strážskeho ubytovať a následne samozrejme skontrolovať nočný ruch v stanici Strážske. Okrem posunujúcej zálohy, rušňa 742, sa tu objavil už spomínaný Pn vlak z Veľkých Kapušan na čele so 751.072 a po ňom aj 751.074 ktorá prišla s Mn 81240 zo Stakčína do Nižného Hrabovca. Napriek tomu, že ide o jednu trasu, tento vlak takmer vždy v Strážskom kompletne zmení zloženie. 751.072 bleskovo obehla súpravu a odišla do Hrabovca, aby sa čo najrýchlejšie vrátila ako Rv do Strážskeho a zapriahla Pn 61262 do Košíc. Keďže ruch utíchol, pobrali sme sa na ubytovňu oddýchnuť si pred ďalším dňom.


751.074 s Mn vlakom Stakčín - Nižný Hrabovec v ŽST Strážske © Ing.Martin Horňák


751.074 opúšťa Nižný Hrabovec s Mn vlakom do Strážskeho © Ing. Michal Melicher

Po rannom budíčku sme okamžite išli skontrolovať situáciu v Strážskom. Eaos-y už stáli v stanici, krátko pred 9.hod. od Michaloviec vchádzal končiaci Pn 61131 z Košíc so 751.056, a od Humenného dvojica rušňov 752.045 a 751.072 pre záťaž do Poľska. Dopravné informácie zneli, že ešte pred týmto vlakom je v Hrabovci pohotový Mn 81271 Vranov n/T – Strážske, tak sme sa vybrali na známy zárez priamo pred stanicou Nižný Hrabovec a zhotovili prvé traťové zábery. Ďalej sme sa venovali už len odklonom. Pn 51041 Strážske – Medzilaborce sme zastihli prvý krát neďaleko Brekova.

Vlak pustili cez Humenné pred Os 8959 a tak sme si ho počkali pohodlne až po vykrižovaní s protiidúcim Os 8960 za zastávkou Monastyr. V Medzilaborciach sa vlak rozdelil na 2 časti (27:15) a príprahová 751.072 zašla na postrk. Vzhľadom na pokročilí čas sme nepredpokladali odchod vlaku pred Os 8959 a tak sme spokojne spoznávali miestnu stanicu. V tom nás prekvapilo mechanické odchodové návestidlo smer Łupków, stavajúce sa do polohy voľno. Naskákali sme do auta a už medzištátny Pn 45873 sme len-tak-tak stihli na zastávke Medzilaborce-mesto. Naháňačka nemala zmysel a tak sme sa rozhodli zájsť na obed.


Dvojica 751.072+752.045 na čele Pn 51041 nedaľeko Brekova © Ing. Martin Horňák


Rovnaký vlak zachytený za zastávkou Monastyr © Ing. Martin Horňák

Opäť nás zaskočila rýchla práca miestnych železničiarov, pretože obratový Pn 45872 sme videli v kopci len z auta, niekde medzi Vydraňou a Palotou. Poučení sme radšej odstavili auto nedaľeko Paloty pri zložisku dreva a vydali sa pešo popri trati nájsť vhodný fotoflek. Netrvalo dlho a do kopca sa driapala aj druhá časť vozňov ako Pn 45875. Zatiaľ čo sme sa presunuli priamo k portálu Łupkówskeho tunela, neubehla ani hodinka a dole kopcom sa rútil Pn 45874, pre zmenu s druhou časťou prázdnych vozňov typu Shimmns z Poľska. Pomalým tempom sme zišli k autu a vlak už sme ďalej nesledovali. Pobrali sme sa k jednému priateľovi do Čabaloviec, ktorý nám prichystal milé pohostenie (ďakujeme). Večer sme opäť zašli pozrieť do Strážskeho kde sme stretli aj spojený vlak z Łupkówa, ktorý do Bánoviec viezla 751.072. Mn vlak do Hrabovca aj dnes ťahala 751.074. Od výpravcu sme ešte dostali informáciu že ďalší vlak do Medzilaboriec je už na ceste z Hanisky a taktiež pôjde na Łupków na 2 časti.


751.072 s mohutným zvukom strká vlak 45785 nad obcou Palota © Ing. Michal Melicher


751.072 s obratovým Pn 45874 vychádza z hraničného tunela © Ing. Martin Horňák

V záverečný deň našej krátkej výpravy sme opúšťali Strážske neskôr a tak sme Pn 51041, idúci cca v rovnakej časovej polohe ako deň predtým, fotili až pri zastávke Krásny Brod. Vlak bol zostavený zo 751.072 ako vlaková, 751.056 ako postrková a súprava 38 Eaos vozňov PKP Cargo. Pre istotu sme pokračovali priamo k bývalej zastávke Vydraň, ale dnes šla prvá časť do Łupkówa až po obrate vlakov Os 8959/8962. Aj obratový Pn 45872 sa v Łupkówe zdržal a do Medzilaboriec dorazil až okolo 15.tej. (Deň predtým o takom čase už vyrazil z Łupkówa 2. vlak.) My sme ho čakali po obedňajšej prestávke opekajúc sa na ostrom slnku na okraji Medzilaboriec.


Pn 51041 vchádza do Medzilaboriec, na postrku 751.056 © Ing. Martin Halás


Prvá časť vlaku, Pn 45783, prechádza bývalou zastávkou Vydraň © Ing.Martin Halás

Na posledný obrat vlakov 45875/45874 sme sa vydali až do pohraničnej stanice Łupków. Tam už čakal na príchod záťaže zo Slovenska „Sulzer“ ST43-389. Dvojica 751 si pri obiehaní krátko zapózovala vedľa seba a keďže žiadna ďalšia záťaž z Poľska nebola, strojovo odišla do Medzilaboriec, zapriahnuť súpravu z prvého obratu. Bez zdržiavania sa krátko pred 18.hod. sa vlak pohol smer Humenné a my sme sa tak s odklonovým Pn 51040 rozlúčili na zastávke Krásny Brod. V Humennom sme rýchlo odstavili približovadlo a vlakom R 442 sme sa pobrali domov.


751.056 sa s Pn 45872 vracia do Medzilaboriec © Ing. Michal Melicher


Dvojica 751.072+056 prechádza s Pn vlakom z Poľska zastávkou Krásny Brod
© Ing. Michal Melicher

Nasledujúci deň už Łupkówskym priesmykom prešiel len posledný odklonový pár vlakov a hukot motorov K6S310DR hore Vydrankou opäť raz na neurčito utíchol. Napriek tomu, že v roku 2010 bola odklonová vozba v omnoho väčšom rozsahu, pre jej nepravidelonosť sa nám teraz podarilo za 2 dni nazbierať omnoho viac materiálu. Ostáva len dúfať, že napriek nepriaznivým predpokladom sa niekedy opäť raz vlaky do Łupkówskeho tunela vrátia, skôr ako trať postihne nejaká vlna likvidácie ...

Úvodná snímka: 751.072 a 751.056 v Łupkówe 11.6.2014 © Ing. Michal Melicher

Galéria

Súvisiace trate

  • ŽSR-188: Košice - Plaveč - Čirč - Muszyna (PL)
  • ŽSR-191: Michaľany - Medzilaborce - Lupków (PL)

Súvisiace odkazy