Košické koľajové rozkopávky - II. časť (Hviezdoslavova a Štúrova ulica)

19.3.2015 8:00 Ing. Igor Molnár

Košické koľajové rozkopávky - II. časť (Hviezdoslavova a Štúrova ulica)

Ako som už predznamenal v predchádzajúcej reportáži, rekonštrukcia električkových tratí s príchodom nového roku nabrala na obrátkach. A tak kým sme koncom roka mali rozkopanú len Kuzmányho ulicu od januára sa k nej pridala i Hviezdoslavova ulica spoločne s obratiskom na Námestí Maratónu mieru o necelý mesiac ju nasledovala i Štúrova ulica s Námestím osloboditeľov.

 

 

 


Kontinuálne sa tým prerušilo električkové prepojenie centra mesta od severu až po juh. Práce na rekonštrukcii tejto časti električkovej siete v meste už podstatne zasiahli do bežného života obyvateľov Košíc. Znamenalo to reorganizáciu mestskej hromadnej dopravy. Mnohé linky majú zmenenú trasu, niektoré boli skrátené. V tejto reportáži teda prinášam pohľad na ďalšie rozkopané ulice.
Našu fotodokumentačnú cestu začneme na Námestí Maratónu mieru. Tu okrem obratiska súčasnej linky č. 6 pribudne i koľajové rozvetvenie na Hlavnú ulicu a na Masarykovu ulicu s prespektívou vybudovania úplne novej trate vedúcej do severnej časti mesta na sídlisko Ťahanovce.Keď sa vyberieme opačným smerom po Hviezdoslavovej ulici, dostaneme sa na križovatku pri Radnici Starého mesta, kde sa táto zrekonštruovaná trať napojí na už hotovú trať vedúcu Kuzmányho ulicou. Tu však po nie tak dávnej úprave koľajového rozvetvenia bude treba opäť rozkopať križovatku.V južnej časti Kuzmányho ulice pri Krajskom súde sa dostaneme na ďalšiu rozkopanú ulicu v širšom centre mesta. Tentoraz je ňou Štúrova ulica s pokračovaním až na Námestie Osloboditeľov. Toto je v podstate celé obohnané ochranným pletivom, ktoré vymedzuje stavenisko.Tento dôležitý dopravný uzol odrezal celé mesto od električkového napojenia na stanicu ako aj jeho južnú časť od tej severnej cez centrum mesta. Električky zo Sídliska Nad jazerom a z Barce končia tesne pod námestím, kde pred zastávkou je na koľaje nainštalovaná špeciálna výhybka, tzv. Kalifornčan, umožňujúca obojsmerným električkám KT8 D5 plynulý prechod z jednej koľaje na druhú.Električky zo sídliska Terasa končia svoju trasu na Idanskej, kde sa cestujúci môžu stretnúť s raritou na našich koľajách. Tvorí ju súprava dvoch T 3 spojených k sebe koncami vozňov. Každým smerom je teda možné nastupovať len do jedného vozidla, nakoľko to druhé má vstupné dvere na opačnej strane.V čase písania tejto reportáže sa stihol rozkopať i posledný úsek vedúci na staničné námestie. O tomto poslednom úseku prinesiem už čoskoro krátku reportáž aj s príslušnou fotodokumentáciou.

 

 

Galéria

Súvisiace odkazy