Podniková dráha papírny Blankenberg

15.9.2014 8:00 Helmut Böhme

Podniková dráha papírny Blankenberg

Těsně u řeky Saale na bývalé hranici mezi NDR a SRN (dneska mezi Durynskem a Bavorskem) se nacházejí stará a nová papírna v obci Blankenberg. Obě spojovala úzkorozchodná dráha s rozchodem 600 mm, která dnes z větší části ještě existuje, jenom bývalý tunel mezi starým a novým závodem je zasypaný. Sama papírenská výroba má v Blankenbergu dlouhou historii.

 

 

 Už od roku 1730 v oné lokalitě existoval mlýn na papír, kde se od roku 1843 tento stále žádanější produkt začal vyrábět strojově. V roce 1897 byla zprovozněna normálněrozchodná dráha Triptis - Lobenstein, která byla v roce 1901 prodloužená až do bavorského Marxgrün. I když v nedalekém Blankensteinu vzniklo nádraží, na úzkorodchodce přetrvával provoz animální.


Koňské potahy na dobovém snímku neznámého autora; zdroj: www.servimg.com

Během času ale i na tuto dráhu přišla éra modernějších trakcí a přes parní posléze dospěla k motorové.


Motorová trakce na nedatovaném dobovém záběru neznámého autora; zdroj: i39.servimg.com

Po rozdělení Německa soudruzi z NDR samozřejmě hranice opevnili. Přece jen jim to ale úplně nepomohlo, neboť zrovna když zase měřili stav vodní hladiny řeky Saale, předstíral jistý sekretář té jediné správné a vládnoucí strany, že si musí akci pohlídat a přitom utekl přes mělký jez do Bavorska.


Hraniční věž v papírně na dobovém snímku neznámého autora; zdroj: i39.servimg.com

To přimělo soudruhy k tomu, aby v tom místě hranici ještě více zajistit a v roce 1971 z blízkosti „čáry“ dokonce vysídlili pět rodin a vyhodili jejich rodinné domy do povětří.


Vzpomínka na zbouraní pěti domů v roce 1971 © Helmut Böhme

Papírenská drážka postupem doby sice ztratila původní využití, ale existovala stále, i když byla stará papírna v roce 1993 uzavřena a později se stala majetkem obce. Kolem roku 2000 si jistý svéhlavý kmet (nazývají ho dědek Vogel) postavil drezínu a vozil po jinak zbytečných kolejích turisty. Za několik let přišel na to, že je už příliš starý a dráhu odhlásil. To ale neměl dělat, protože trať byla vzápětí úředně zrušena a podle ze západního Německa převzatých zákonů vůbec není jednoduché to zrušení zase zrušit.


Dědek Vogel a jeho drezína na snímku neznámého autora; zdroj: i39.servimg.com

V Blankenbergu však už několik let pracuje spolek železničních fandů, který tam opravuje trať, lokomotivy i další vozidla a také vyřešil obnovení provozu tak, že formálním novým majitelem je Förderverein Parkeisenbahn Syratal Plauen a když nevybírají jízdné, ale jen dobrovolné příspěvky, dá se to zrušení nějak obejít. Zatím se tam pravidelné jízdy nekonají a příští termín je stanoven na 5. října, kdy ostatně přijede do stanice Blankenstein také parní vlak s lokomotivou řady 41. Odhaduje se, že po získání všech povolení bude na drážce od roku 2015 fungovat už pravidelný turistický provoz.

15. září 2013 jsem na Feldbahn-Blankenberg byl s kamarádem, kdy tam i zavítala také televize MDR. Následující snímky dokumentují nedávnou současnost tratě.


Tady je nynější tratě konec, pod náspem byl kdysi zmíněný tunel © Helmut Böhme


Vzpomínka na bývalou uzavřenou zónu – 500 m do hranice © Helmut Böhme


Skála na cestě, vpravo řeka Saale, na druhém břehu je Bavorsko © Helmut Böhme

Blížíme se k papírně, ten most za NDR tam samozřejmě nebyl © Helmut Böhme


Dvě motorové lokomotivy, co se zachovali a jsou provozuschopné © Helmut Böhme

 


A na závěr pohled do nové papírny © Helmut Böhme
 
Další snímky z naší návštěvy najdete v mé galerii, video pak na YouTube.
 
Úvodní snímek: Konec tratě s výstavkou vozidel; zdroj: internet
 
Přepracoval a doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy