Modrá vozba u Carga - desaťročná spomienka

15.6.2014 8:00 Bc. Jozef Gulík

Modrá vozba u Carga - desaťročná spomienka

Prešlo desať rokov od krátkeho, ale zaujímavého nasadenia modrých Okuliarnikov v službách nášho štátneho nákladného dopravcu ZSSK Cargo. Pri tejto príležitosti si zaslúžia krátku textovú a obrazovú spomienku, aby sa na ich pravidelné pôsobenie v čele nákladných vlakov ani po rokoch nezabudlo.

 

 

 

Aby sme boli presnejší, toto ich nasadenie v nákladnej doprave začalo už v období pred rozdelením spoločnosti ZSSK zvlášť na osobného (ZSSK) a nákladného dopravcu (ZSSK Cargo), ktoré nastalo ku dňu 1.1.2005. Písal sa totiž rok 2004, kedy vybrané Modré Okuliarniky z radu 750 zostali "neverné" osobnej doprave a ocitli sa v čele Mn vlakov, obsadzovaných náležitosťami diep Nové Zámky, Zvolen a Prešov.

Takto sa po vzniku spoločnosti ZSSK Cargo, vďaka zaradeniu v nákladných turnusoch, ocitlo v jej majetku 17 strojov uvedeného radu:

Nové Zámky: 750.037, 096, 107, 199, 219, 377.

Zvolen: 750.032, 111, 128, 132, 149, 167, 200, 202, 204.

Prešov: 750.059, 254.

Nekvalitná snímka, ktorá až časom získala na hodnote. Proti slnku a z idúceho vlaku fotografovaný 750.111 viezol 5.10.2004 manipulačný vlak z Levíc do Zvolena (Žiar nad Hronom).

Rušeň 750.377 v Nových Zámkoch bol však pod Cargo prevedený v neprevádzkovom stave, nakoľko už predtým slúžil ako zdroj náhradných dielov pre iné 750-tky. Zvyšné stroje v tejto destinácii boli nasadzované predovšetkým na Mn vlak do Nitry. Ale nešlo iba o postávajúce manipuláčiky. V porovnaní s nimi na elitnom výkone, NEx Bratislava - Dunajská Streda, sa v duhej polovici roka 2005 na dlhší čas udomácnila 750.219. Pre zvolenské 750-tky sa asi najtypickejším výkonom stali manipulačné vlaky do Levíc, kde sa objavovali pravidelne, ale zavítali aj na trasu Banská Bystrica - Brezno, či dokonca ešte ďalej, až po Červenú Skalu. A napokon to bol Prešov, ktorý málo početných zástupcov "modrej vozby" používal v smere na Kapušany pri Prešove a Bardejov / Strážske.

Už krátko po rozdelení spoločností sa však prejavila paradoxná situácia. Na jednej strane Cargo, ktoré pre všetky 750tky v podstate nemalo uplatnenie a viaceré z nich ani nepoužívalo, kým na druhej strane stála spoločnosť ZSSK, ktorá často zápasila s nedostatkom hnacích vozidiel nezávislej trakcie. Za týchto podmienok sa v krátkom čase, ešte v priebehu roka 2005, zrodila dohoda a následný odpredaj piatich strojov radu 750 od "nákladného" ZSSK Cargo späť do "osobnej" ZSSK: 750.032, 096, 128, 167 a 200.

Čas sa ale prirýchlo krátil aj ostatným modrým Okaniam, ťahajúcim náklady. Spolu s červenými kolegyňami (rad 753) sa u Carga stali nechcenými a preto sa čoraz zriedkavejšie objavovali na svojich, predtým tradičných výkonoch. Ústup zo svojich pozícií zavŕšili pravdepodobne do konca roka 2005. V roku nasledujúcom, ak sa vôbec v nákladnej doprave objavili, išlo by, podľa všetkého, o veľkú zriedkavosť.

750.149 svoje pôsobenie ukončila predčasne, 3. mája 2005, kvôli požiaru v Žiari nad Hronom, ktorý jej zničil jedno stanovište. 

Na jeseň 2005 sa v areáli centrálneho skladu vo Vrútkach (tzv. Explózia) zhromažďujú nepotrebné 750.111, 199, 202, 204, 254, aby si tam počkali na odpredaj a nový život u nových dopravcov - 750.111, 132, 202 a 204 sú vo februári 2006 odpredané českej spoločnosti ODOS, kým 059 a 199 sa v lete 2007 odobrali k českému Viamontu.

 

750.219, ako zástupca novozámockého Carga, sa na snímke z 10.3.2005 predstavuje v spoločnosti Laminátky 240.099. Doviezol pravdepodobne Mn vlak zo smeru Šurany a Nitra.

V roku 2006 je už teda väčšina cargáckych 750tok odstavená z prevádzky. Zvyšné stroje do nej zasahujú už len sporadicky. Jediná 750.037 aktívne "prežila" aj obdobie po roku 2005, ktorý tejto skupine mašín vôbec neprial, a predisponovaná na východ republiky údajne ešte sporadicky zasiahla do nákladnej dopravy. Týmto však zároveň aj skončila spomínaná epizódka, ktorá bola kratučká v celej svojej podstate. Pôsobenie 750tok na nákladných vlakoch totiž možno zhrnúť do rokov 2004 a 2005.

Podľa dostupných informácií v roku 2006 ešte občas vypomohol v "konkurenčnej" osobnej doprave aj novozámocký 750.219, ako napríklad 24. januára 2006 na osobnom vlaku 5005 z Nových Zámkov do Prievidze.

V priebehu roka 2009 dostávajú Okuliarniky 750.219 a 750.149 (poškodená požiarom) svoju druhú životnú šancu vďaka rekonštrukcii na rad 756 (750.219 = 756.001, 750.149 = 756.003). Ďalšiu - 750.377 - čaká v Nových Zámkoch už iba fyzická likvidácia, rovnako ako 750.254, ktorá bola zlikvidovaná v Košiciach v roku 2010.

 

750.032 pripravená, ako inak než s Mn vlakom, v koľajisku zvolenskej nákladnej stanice dňa 31.5.2005. Zatiaľ teda ešte v službách ZSSK Carga, ale čoskoro - ešte počas roka 2005 - sa vráti ku "osobke".

Text bol zostavený na základe spomienok a útržkovitých poznámok a informácií, preto sa ospravedlňujem za prípadné chyby a budeme radi za pripomienky. Myslíme si totiž, že na túto krátku, ale zaujímavú kapitolu z prevádzky našich 750tok by sa nemalo zabudnúť.

Snímky autor.