Ohlédnutí za výstavou bubenských modulářů

29.5.2014 8:00 Jiří Řechka

Ohlédnutí za výstavou bubenských modulářů

Ve dnech 22. – 27. dubna 2014 proběhla výstava Klubu železničních modelářů z Prahy 7 - Buben. Informaci o výstavě jsem dostal od člena klubu a o pár dní později byla pozvánka uveřejněna i stránkách internetového magazínu VLAKY.NET. Poprvé jsem zhlédl jejich kolejiště v provozu přede dvěma lety v Zemědělském muzeu v Praze. Letošní výstava se uskutečnila ve spolupráci s Prague British School (PBS) v Praze 6.

 

 

 


Při mé letošní návštěvě, kterou jsem realizoval ve všední den, jsem měl štěstí, že návštěvníků bylo zrovinka v daný okamžik poskrovnu, takže jsem se mohl nerušeně kochat pohledem na modulové kolejiště. A také fotografovat. Přesto dokázal jeden klučina tropit pořádným hluk, maminka se hlavně věnovala kamarádce a tak jeden člen klubu kloučka musel mírně napomenout. Ale moc to nepomohlo. Co ještě dodat. Možná jednu, pro mne určitě, zajímavost: kolejiště je provozováno v analogovém režimu. Co se týče klubu a jeho historie, bude nejlépe, když si přečtete, co jeho členové napsali o sobě. Já text proložím jen několika svými snímky.


Část modulového kolejiště © Jiří Řechka

Před rokem 1989 působilo v Praze několik modelářských klubů, které se věnovaly modelové velikosti H0. Za všechny jmenujme legendární KŽM Praha 3 - Žižkov i méně známý KŽM Praha 5 - Smíchov (Janáčkovo nábřeží). Tyto původní kluby byly soustředěny pod Svazarmem, jinak to ani v té době nešlo. Po roce 1989 došlo ke zrušení Svazarmu a u všech KŽM nastaly problémy s financováním a s klubovými prostory. Nejdéle činný zůstal KŽM Praha 5 - Smíchov a to téměř až do roku 1998, logicky tak do tohoto klubu přešli všichni z původních klubů, kteří měli zájem pokračovat v modelářské činnosti. V roce 1998 se situace s pronájmem prostorů stala neudržitelnou i na Smíchově a tak dochází nakonec i ke zrušení tohoto klubu. Současně se však daří sehnat nové klubové prostory na Praze 7. Je založen úplně nový KŽM Praha 7 - Bubny a přechází do něj většina aktivních členů původního smíchovského klubu.


V plném pracovním nasazení © Jiří Řechka

Před rokem 1989 působilo v Praze několik modelářských klubů, které se věnovaly modelové velikosti H0. Za všechny jmenujme legendární KŽM Praha 3 - Žižkov i méně známý KŽM Praha 5 - Smíchov (Janáčkovo nábřeží). Tyto původní kluby byly soustředěny pod Svazarmem, jinak to ani v té době nešlo. Po roce 1989 došlo ke zrušení Svazarmu a u všechKŽM nastaly problémy s financováním a s klubovými prostory. Nejdéle činný zůstal KŽM Praha 5 - Smíchov a to téměř až do roku 1998, logicky tak do tohoto klubu přešli všichni z původních klubů, kteří měli zájem pokračovat v modelářské činnosti. V roce 1998 se situace s pronájmem prostorů stala neudržitelnou i na Smíchově a tak dochází nakonec i ke zrušení tohoto klubu. Současně se však daří sehnat nové klubové prostory na Praze 7. Je založen úplně nový KŽM Praha 7 - Bubny a přechází do něj většina aktivních členů původního smíchovského klubu.


Návštěvníci poslouchají výklad © Jiří Řechka

Při rušení KŽM Praha 3 - Žižkov bylo do KŽM Praha 5 - Smíchov převzato původní klubové kolejiště ve velikosti H0. Na Smíchově byly prováděny práce, směřující k dokončení tohoto kolejiště. V roce 1998 bylo toto kolejiště přestěhováno ze Smíchova do Buben. V prvních letech činnosti pokračoval KŽM Praha 7 - Bubny v úpravách a dokončování původního žižkovského kolejiště. S postupem času však začínalo být jasné, že kolejiště nelze upravit a dokončit tak, aby vyhovovalo požadavkům na moderní a kvalitní modelový provoz. Největším problémem byly zejména špatně položené koleje a velmi ostré oblouky. V této době se již v Čechách a na Moravě začínaly rodit první systémy modulové železnice. A tak nakonec dochází v Bubnech k radikálnímu rozhodnutí. Postupně bude utlumena činnost na klubovém kolejišti a bude zahájena stavba modulů.


Motorový vůz M 260.001 © Jiří Řechka

Několik přesných údajů na závěr:

Přesné datum založení KŽM Praha 7 - Bubny je dle papírové evidence 17.8.1998.
Klub je organizován pod Svazem modelářů České republiky (SMČR) jako klub č. 163.

(Převzato z oficiálních stránek Klubu železničních modelářů Praha 7 – Bubny)

Za sebe chci říci už jen tolik, že stejně, jako tomu bylo přede dvěma lety, i letos to byl příjemně prožitý den. A popřát vám příjemné pocity při prohlížení připojených snímků.

Úvodní snímek: „Velký býček“ jako skutečný © Jiří Řechka  

Galéria

Súvisiace odkazy