Kapitola z počiatku „okuliarnikov“ - aj majster ČKD sa utne

6.12.2013 8:00 Bc. Jozef Gulík

Kapitola z počiatku „okuliarnikov“ - aj majster ČKD sa utne

Po okuliarnikoch T 478.3017-3020, ktoré sa v prvej polovici roka 1972 udomácnili v Bratislave, nasledovala v máji dodávka čísiel 3030-3033. Tieto už smerovali do rušňového depa vo Zvolene, kde sa takisto postavili do čela rýchlikov. O nich bude druhá kapitola.

 

 

 

 

 


Ako už bolo povedané, v priebehu mája 1972 prichádza na Slovensko v poradí druhá štvorica okuliarnikov, T 478.3030, 3031, 3032 a 3033, pridelená tentokrát rušňovému depu Zvolen. Tam ich v tomto období, krátko po vyrobení, nasadili na vozbu rýchlika R 367 / 368, ktorý premával na trase Bratislava - Košice cez Zlaté Moravce, Zvolen a Plešivec - neskôr sa stal známym pod pomenovaním Tekov.

Nové okuliarniky si teda v priebehu mája postupne privykajú na toto vozebné rameno, ale už po niekoľkých obratoch sa objavujú nezrovnalosti v spotrebe nafty, ktoré si žiadajú komisionálne preskúmanie. Okrem toho je potrebné (aj vzhľadom na spomenuté nejasnosti v spotrebe) prepočítať, či bude rušeň T 478.3 schopný zvládnuť celú 444 km dlhú trasu na jedno natankovanie aj v zimnom období, kedy má vyššiu spotrebu paliva kvôli vykurovaniu.

Ďalej už citujme dobový dokument:

Vzhľadom na podstatne vyššiu spotrebu nafty u rušňov T 478.3 ako u T 478.1 a menší obsah nádrže na palivo o 500 litrov (u T 478.1 obsah nádrže 3000 litrov a u T 478.3 len 2500 litrov podľa údajov výrobcu), bolo prevedené šetrenie spotreby nafty u rýchlikov chodiacich na vozebnom ramene Košice - Bratislava.

 

Výňatok z cestovného poriadku 1972/73 s rýchlikom 367 premávajúcim cez Zlaté Moravce.

Prvý krát šetrenie spotreby previedlo sa dňa 9. júna 1972 u R 368. Po príchode rušňa od vlaku Os 813 (Veľké Kostolany - Bratislava-N.Mesto) bol zabezpečený dohľad na úplnom dozbrojení naftou v depe Bratislava Ing. Moravanským a v depe Košice stav nafty v nádrži zisťoval Orosz. Zostatok nafty v nádrži podľa mierky bol 1050 litrov. Vlak R 368 bol obsadený rušňom T 478.3031, rušňovou čatou Francisci - rušňovodič, Pavlík - pomocník, z LD Zvolen (v úseku Zvolen - Košice).

Po druhý krát previedlo sa šetrenie dňa 11. júna 1972, kde dohľad na úplnom dozbrojení v depe Košice pred odchodom na vlak R 367 previedol Orosz a dotankovanie po príchode do depa Bratislava previedlo sa pod mojím dozorom. Potvrdila sa spotreba nafty ako v prvom prípade, tj. u R 368, kde podľa mierky na rušni bola spotreba rovnaká.

Stav nafty v nádrži podľa mierky bol 1050 l
Dozbrojilo sa (vykázané čerpadlom) 1170 l
Podľa týchto údajov obsah nádrže by mal byť 2250 l

Vlak R 367 bol vedený rušňom T 478.3030, rušňovou čatou: Hudec Jozef - rušňovodič, Farkaš František - pomocník, LD Nové Zámky (v úseku Zvolen - Bratislava hl.).

Pri zistení tohoto skutkového stavu vznikli pochybnosti o obsahu palivovej nádrže a o správnosti delenia na mierke. Preto dňa 15. júna 1972 u rušňa T 478.3018 (z depa Bratislava) bola vyprázdnená palivová nádrž a za účasti Ing. Moravanského znova doplnená. Obsah nádrže podľa hodín na čerpadle predstavoval hodnotu 2270 litrov, pri čom mierka na rušni ukazovala hodnotu 2500 litrov. Touto skúškou potvrdilo sa, že obsah nádrže udaný výrobcom a mierka na rušni nie sú správne.

U vlakov R 368 a R 367 bolo zabezpečené radenie súpravy podľa "Plánu radenia vlakov osobnej dopravy A", tj. vo vlaku bolo 1 DFa + 8 Aa / Ba + BRa + 2 Ba posilové, radené vždy v A, N, P. Zaťaženie vlaku činilo 504 ton.

Previerka spotreby paliva ukázala, že pri odvoze vlakov R 367 / 368, radených podľa "Plánu radenia vlakov osobnej dopravy A", spotrebuje sa na vozebnom ramene Košice - Bratislava v jednom smere 1170 - 1200 litrov. V zimnom období pre vykurovanie jedného vlaku je treba počítať so spotrebou cca 750 l (pre PG 500 spotreba 75 l/h), pretože treba počítať s vykurovaním 10 hodín (včetne predkurovania).

Spotreba pre odvoz vlaku aj so spotrebou pre vykurovanie dáva celkom spotrebu, ktorá činí 1950 litrov. V nádrži by tak zostalo ešte 320 litrov.

Prevedené previerky potvrdili, že pre odvoz vlaku R 367 alebo 368 postačuje jedno vyzbrojenie rušňa naftou i v zimnom období.

V Bratislave dňa 23. 6. 1972.

 

Pôvodný T 478.3031 zmenil svoje číslo najprv na 753 031 a neskôr na 750.031. Snímka ho zachytáva v depe Nové Zámky dňa 23. 2. 1998 (snímka autor).