Medzinárodná konferencia Regionálna doprava

8.10.2013 18:00 Klub Modrý Horizont Topoľčany

Medzinárodná konferencia Regionálna doprava

Klub Modrý Horizont Topoľčany organizuje v dňoch 22. – 23. 10. 2013 medzinárodnú konferenciu pod názvom Topoľčianske dopravné fórum, na tému Regionálna doprava. Konferencia sa uskutoční v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Topoľčanoch.

 

 

 

 

 

Konferencia si dáva za cieľ výstižne definovať jednotlivé nevyhnutné body vedúce k dosiahnutiu stavu, ktorý bude sledovať konkurencieschopný vývoj železničnej regionálnej dopravy v SR a ČR. Je dôležité si uvedomiť, že zodpovedne postavená koncepcia regionálnej dopravy má zásadný vplyv nielen na život v regiónoch, ale aj na slovenský a český železničný priemysel a stavebníctvo, ktoré podľa jasnej koncepcie môžu byť pripravené so svojou ponukou a súčasne ide aj o ich prosperitu. Čo najširšia účasť a diskusné pripomienky pomôžu lepšie formulovať jednotlivé body záverov, ktoré budú predložené príslušným ministerstvám dopravy a Úradom vlády.


Konferencia sa koná pod záštitou Generálneho riaditeľa sekcie želetničnej dopravy a dráh MDVRR SR Ing. Jiřího Kubáčka, CSc. a primátora mesta Topoľčany Ing. Petra Baláža.

Na konferencii svoje prípspevky prednesú účastníci z viacerých krajín :

Ing. Jiří Kubáček, CSc.;  generálny riaditeľ sekcie želetničnej dopravy a dráh MDVRR SR
Ing. Peter Baláž;  primátor mesta Topoľčany
Ing. Peter Šišolák; riaditeľ odboru stratégie ŽSR
Walter Finkbohner;  Švajčiarsko
Richard Fuchs;  Rakúsko
Ing. Zdeněk Chrdle;  generálny riaditeľ AŽD
Ing. Jaromír Dušek;  radní pro dopravu, Pardubický kraj
Mgr. Petr Špetlák;  Železniční společnost Tanvald
Ing. Jan Hrabáček, Ph.D.;  Univerzita J. Pernera Pardubice
Ing. Jiří Pohl;  spoločnosť Siemens
Ing. Jaroslav Richter;  spoločnosť Arriva
Ing. Jan Šatava;  spoločnosť Rail system
Ing. Jiří Horský;  KORDIS JMK
Ing. Michal Drábek;  ČVUT Praha
Ing. Jozef Bosáček;  Klub Modrý Horizont

 

                                                

Pre účastníkov konferencie je pripravená aj nočná jazda historickým motorovým vozňom M 262.004 z Topoľčian do Prievidze a späť.

Ďalšie podrobnosti ohľadom konferencie, vrátane programu a prhlášky nájdete na stránke Klubu Modrý Horizont.

Súvisiace trate