Výroba podvalov

8.7.2013 8:00 Ing. František Smatana

Výroba podvalov

V tomto článku sa pozrieme na výrobu podvalov pre bezštrkové VRT v zahraničí. Výrobne podvalov som mal možnosť navštíviť a dokonca aj kontrolovať v Kórei aj v Číne. V Kórei sa vyrábali podvaly pre systém Rheda 2000 určené pre tamojšiu vysokorýchlostnú trať, v Číne sú to domáce podvaly typu SK-2, ktoré budú použité podobne, lenže v trati medzi mestami GuiYang a GuangZhou, označenej ako projekt GGR.

Ale ako už viete z mojich predchádzajúcich článkov, podvaly Rheda a SK-2 sú ako by ich jedna mater mala…

 

 

Ešte žiadny z mojich príspevkov nečakal na publikovanie tak dlho, ako tento. Rozpracoval som ho v r.2008, ale predkladám ho čitateľom až v r.2013…

Popis na úvod

Systém Rheda 2000® používa prefabrikované dvojhlavové podvaly pre určený typ upevnenia. Taiwanská VRT používala “klasický” Vossloh, kórejská zase Pandrol. V Číne sa používajú tieto podvaly podobne; čínsky mutant Vosslohu ma označenie SK-2 a jeho pandrolový brat sa volá SK-1.

Vlastný podval sa skladá z niekoľkých súčastí: 

- podvalové nosníky,
- doplnková výstuž (strmeň a špirála),
- hmoždinky,
- betónové bloky. 


Výkres čínskeho podvalu

Postup výroby

Nebudem sa venovať detailnému popisu celej výrobne. Jednotlivé prístupové cesty, medziskládky jednotlivých materiálov a podvalov si budete musieť domyslieť. Priblížim len vlastnú výrobňu a výrobu podvalov. Výroba podvalov je pásová výroba na nekonečnej slučke. Jednoducho povedané do formy sa na začiatku vložia predpísané súčiastky a materiály, a na konci z nej vyklopia hotové podvaly, aby sa cyklus zopakoval. Na fotke máte schému výroby aj s miestami podstatných kontrol kvality.


Schéma postupu výroby

a) Forma

Základnou časťou je forma na podvaly. Tak, ako je jednoduchý celý systém Rheda, je “jednoduchá” aj vlastná forma. V jednej forme sa dajú odliať naraz 4 podvaly. Forma je tiež upravená na označenie podvalov podľa požiadaviek zákaznika. V Číne sú predpisané 4 značky: typ podvalu, rok výroby, číslo formy a názov výrobcu (kód).

b) Hmoždinky

Ako prvé sa do pripravených foriem vložia a upevnia hmoždinky. Ich tvar záleží od navrhnutého typu upevnenia. Na nich sú už nasedené špirály (pre zlepšenie ich upevnenia v betóne).

c) Výstuž

Výstuž sa skladá z 2 skupín: podvalové nosníky (ako podstatná časť podvalu) a doplnková (časti vložené do hláv podvalu; strmeň v tvare obdĺžniku a špirála okolo hmoždinky). Výstuž (nosníky) bloky súčasne spája, a tiež tvorí výstuž traťovej dosky.

Výroba podvalových nosníkov je zaujímavá sama osebe. V Číne sa vyrábajú vždy v prefe. Priehradový nosník sa skladá z 3 rôznych profilov. Oceľ na ne sa dováža vo zvitkoch, v prefe sa “previnie”, vyčistí (železo sa v Číne bežne nadstavuje zváraním, tak sa tieto zvary vyrežú), a v špeciálnom automate poohýba a pozvára do výsledného tvaru.


Pripravené na betonáž

d) Betón

Prefy mali svoje vlastné malé betonárky. Ako na Taiwane, tak aj v Číne sa používa betón C60 (z Kóree podrobné záznamy nemám, ale na 100% to bude taký istý typ). Z násypného dávkovacieho koša sa vyleje do foriem určené množstvo. Následne sa na vibrovacej stolici zhutní.

e) Ošetrovanie betónu

Formy s čerstvým betónom postupujú ďalej do komory na ošetrenie betónu. Používa sa vodná para (zvyčajne). Po vybratí podvalov z formy (čo je zhruba po 16 hodinách) sa betón polieva vodou, ako pokračovanie ošetrovania.

f) Montáž upevnenia/podkladníc

Hotové podvaly sa vyberú z foriem, skontrolujú a očistia. Presunú sa na buď na montážny stôl (kde sa vystroja podkladnicami, VRT v Kórei a na Taiwane), alebo sa odvezú priamo na skládku (VRT v Číne, podkladnice sa montujú až na stavenisku).


Podkladnica na podvale

g) Príprava foriem

Na konci cyklu sa vyprázdnené formy skontrolujú, dôkladne vyčistia a ošetria oddebňovacím prípravkom. Dopravník ich presunie opäť k montáži hmoždiniek.

h) Ostatné práce

Sem zaradíme všetky tie, ktoré nepatria do vyššie opísaného kolobehu. Výrobu podvalových nosníkov máte spomenutú vyššie. Ostatné záleží od organizácie práce. V Číne som bol v 3 výrobniach, a mierne sa líšili len v tom, kde sa vyrábali špirály (buď priamo v prefe alebo sa nakupovali od subdodávateľov). Zaujímavé je, že hmoždniky v Číne vždy dodáva ministerstvo.


A ďalší strmeň bude na svete

Kontrola kvality

Výroba je viac-menej automatizovaná, ale kvalita je kontrolovaná priebežne. Výrobne (v každej krajine) mali tiež vlastné skušobné laboratórium, ktoré kontroluje aj hotové podvaly. V Číne sa vizuálne kontroluje každý jeden podval a geometrický tvar na 10 podvaloch za pracovnú smenu. Pre hotový podval je tu predpísaných 11 kontrol geometrie.

Samozrejme sa kontrolujú ako vstupné materiály (oceľ, cement, atď) a súčiastky od subdodávateľov (hmoždinky či špirála), tak aj súčiastky vyrábané v prefe (podvalový nosník, špirála, strmeň a samozrejme betón).


Jedna z geometrických kontrol podvalu

Doprava podvalov

Hotové podvaly sa nakladajú na ťahače, ktoré ich (v prípade tohto projektu) vozia priamo na stavbu, kde sú vykladané bez medziskládok vedľa miesta budúceho zabudovania do trate.

Tak, a sme na konci. Podvaly sú na stavbe, máme zarobené, môžeme oddychovať.

Odkazy:
  1. Rail.One – systém Rheda 2000®
  2. Rail.One – výrobne podvalov

Úvodný obrázok: Náčrt hlavy podvalu © F.Smatana

Galéria

Súvisiace odkazy