Ruda zo západu

19.6.2013 8:00 Ing. Igor Molnár

Ruda zo západu

Zmena je život. Tak nejako by sa stručne dala opísať zmena, ktorú nedávno preberali snáď všetky slovenské médiá. Hutnícky kombinát na východe Slovenska sa pred časom rozhodol zmeniť zaužívané toky v prísune surovín a to hlavne v prípade železnej rudy. Je tomu už niekoľko rokov, čo sa prestali voziť pelety z Nižnej Slanej a tak ostali len zdroje spoza východných hraníc.

Zložité ekonomické podmienky však zamiešali aj karty v dodávkach tejto strategickej suroviny.


 

Vráťme sa teda o pár týždňov späť, keď do Hanisky pri Košiciach prúdila železná ruda z poľského prístavu. Tu sa prekladala z lode, ktorá ju doviezla až spoza „veľkej mláky“. Po naložení do vysokostenných vozňov ju čakala dlhá trasa zo severu Poľska až na východ Slovenska. V tom čase sa na jej preprave podieľalo PKP CARGO v spolupráci s naším privátnym dopravcom CRW. V jeden aprílový deň som sa teda spoločne so žehličkou56 rozhodol zdokumentovať vozbu na poslednom úseku prepravnej trasy a to z Barce do Hanisky pri Košiciach.


Práve tu dochádzalo k výmene HDV, keď poľský stroj odstúpil od loženej súpravy a do čela sa dostala staručká Bobinka s dieslovou výpomocou.


Po dotiahnutí súpravy a vykonaní potrebných úkonov u končiaceho vlaku Bobinku odstavili a s 740 049-2 prešli na koľaj K 16, kde ich už čakala prázdna súprava, ktorú onedlho odtiahli do Turne nad Bodvou na nakládku dolomitu.


Naspäť do Hanisky sa vrátili strojovo, aby mohli neskôr znovu odtiahnuť prázdnu súpravu po železnej rude do Barce, kde ju opäť prevzalo poľské CARGO.


Ako všetci dobre vieme, v súčasnosti sa vyššie spomínaná preprava realizuje v réžii ZSSK Cargo. Uvidíme čo prinesie blízka budúcnosť, nakoľko o uvedené prepravy sa súťaží.

Galéria

Súvisiace trate