Modré „nulky“ odchádzajú

21.5.2013 8:00 Juraj Ševčík

Modré „nulky“ odchádzajú

Od rekonštrukcie prvej slovenskej trojky (753), na rad 750 uplynulo už vyše 22 rokov. Za toto obdobie sa na hybridoch – ako je týmto rušňom prezývané - vystriedalo veľa slušivých náterov, vďaka ktorým okuliarniky vždy budili veľkú pozornosť u ich priaznivcov.

 

 

V roku 1997 sa rozhodlo že všetky okuliarniky budú odeté do jednotnej schémy, rozdielna mala byť len vrchná časť skrine a strecha – modrá u 750, červená u 753 a zelená u 754. Toto praktické a elegantné farebné riešenie vydržalo až do roku 2006 kedy bola predstavená nová schéma - náter blonski, do ktorého bola postupne prezlečená drvivá väčšina vozového parku štátneho osobného dopravcu. Výnimku tvoria vozidlá TEŽ a do začiatku roku 2012 aj elektrické jednotky 460, u ktorých sa už nepočítalo s EH opravami spojenými s obnovou laku.

Korporátny náter nebol dosadený ani na HDV, ktoré začiatkom roku 2012 prešli od spoločnosti ZSCS ku ZSSK. Konkrétne ide o rušne radov 199, 210, 710 a 721, nasadzované na staničných a depových zálohach, výrobný náter majú stále aj MJ 840.

Tento článok dokumentuje posledné roky pôsobenia modrých okuliarnikov na Slovensku. Ku dnešnému dňu bolo do náteru blonsky prelakovaných celkom 18 rušňov radu 750.

SPD Zvolen

Začiatkom roka 2011 boli v stave SPD Zvolen 4 modré nulky a to 750 148, 750 185, 750 203 a napokon 750 300, dlhé roky jazdiaca vo svojom nezameniteľnom „bleskovom“ nátere. Ako jediná z tejto štvorice mala to šťastie, že sa dožila dnešných dní a ďalej brázdi naše trate v nemenej zaujímavom červenom retro nátere, doplnenom o žltý výstražný pás na čele.   
 
Ako prvé dochádza k odstaveniu 750 148 v júli 2011. Krátko pred jej „smrťou“ však ešte stihla vypomôcť na staničnej zálohe v Čadci, odkiaľ sa do Zvolena vracia 18. júla 2011. K jej odstaveniu došlo pár dni nato. II. stanovište poskytla 148ka, svojej kolegyni 750 094, ktorá 20. 7. 2011 narazila pri stanici Uľanka do spadnutého stromu.

18.7.2011 odpočívala ešte stále pojazdná 148čka, po príchode z Čadce, pred domovským depom © Juraj Ševčík.

 

K stretnutiu hurvínka M 131 1443 a 750 203 došlo vo Vlkanovej dňa 26.8.2011 © Juraj Ševčík.

K odstaveniu 750 203 dochádza o necelý polrok nato, v januári 2012. Svoj posledný vlak odviezla dňa 23. januára 2012. Bol ním osobný vlak Os 7333.   

Koncom roka 2011 sa do zvolenskej ŽOSky poberá aj dlhoročná zvolenská krásavica 750 300. Tentokrát však nie kvôli rekonštrukcii na 757, ale na prevedenie opravy v rozsahu MH spojenú s dosadením retro náteru. 300vka sa po Dášenke 750 183 stala druhým rušňom svojho radu, na ktorý bola udelená výnimka z korporátneho náteru.

 

Okolo predzvesti do stanice Sliač Kúpele prechádzala 300vka dňa 21.4.2011 © Juraj Ševčík.

 

Nezvyčajný pohľad na 750 185 sa naskytol 9.5.2011, keď sa na príprahu vracala z napäťových výluk vo Vlkanovej © Juraj Ševčík.

Dlhoročnú kapitolu modrých okuliarnikov vo Zvolene na čas uzatvára 750 185, ktorá dojazdila v polovici marca 2012 vo svojej „Fiľakovskej skupine“. Po jej zrušení bola prevezená do RD Nové Zámky, kde pomohla ku sprevádzkovaniu 750 166, krátko nato bola pristavená do ŽOS Zvolen na rekonštrukciu na rad 757.

SPD Nové Zámky

Zmena GVD v decembri 2012 vo veľkom zastihla aj depo Nové Zámky. Po dlhých rokoch tu skončilo turnusové nasadenie nuliek. Vráťme sa však na začiatok roka 2011, kedy boli v stave tohto depa ešte tri modré okuliarniky, a to 750 093, 750 166 a 750 183.

Prvá menovaná, 750 093, slúžila zväčša v jednodňovej TS 711 (v pracovné dni: 5023/5022/ 5031/5030, v nedeľu vlaky 5003/5539/1520/5123). 22.10.2012 bola v tomto obehu nahradená novou MJ 861 006. K jej definitívnemu odstaveniu dochádza v novembri 2012. Po odzbrojení bola pristavená do ŽOS Zvolen, ktorú však už opustí pod číslom 757 011.

 

Dňa 15. 9. 2012 viezla stále krásna 93jka pútnický vlak zo Zlatých Moraviec. Na fotografii je zachytená na spiatočnej ceste do Nových Zámkov so súpravovým vlakom © Juraj Ševčík.

 

Neopakovateľné stretnutie v Dunajskej Strede. Bardotka 751 082 sa prizerá križovaniu osobných vlakov 4325 a 4328 - na čele so 750 166 © Juraj Ševčík.

Najmä vďaka svojej čistote už z diaľky rozpoznateľná 750 166 bola s nástupom nového GVD 2012/2013 prevedená do stavu SPD Zvolen, kde nám aspoň nakrátko pripomenula nedávne časy, keď sme sa s „farebnými“ nulkami stretávali takmer na každom kroku. Ešte pred tým však poctivo slúžila na všetkých vozebných ramenách priliehajúcich k depu Nové Zámky.

Perle novozámockého depa, Dášenke 750 183, už v roku 2010 hrozilo, že bude odetá do blonski náteru, ale na veľké potešenie všetkých fanúšikov jej bol pri MH oprave obnovený doterajší bleskový náter.

Decembrová zmena grafikonu sa Dáši síce nijak nedotkla, ale návrat 757 z Prievidze do Zvolena už znamenal pre 750 183 zmenu dlhoročného bydliska. Novým domovom sa pre ňu stalo depo Prievidza kde v súčasnosti spoločne so 750 058, 110, 131, 182 a 238 zabezpečuje vozbu rýchlikov do Leopoldova.

 

Mechanické vchodové návestidlo do stanice Nitra práve minul osobný vlak do Prievidze s Dášenkou 750 183 © Juraj Ševčík.

SPD Humenné

V závere sa pozrieme smerom na východ, presnejšie do depa Humenné. Práve tu sú dislokované okuliarniky 750 a 754, ktoré sa tu o traťové výkony delia s motorovými vozmi 810/812 a novými jednotkami 861. A práve Humenné najdlhšie vzdorovalo novému korporátnemu laku, keďže prvý okuliarnik tamojšieho depa, ktorý ho obdržal, bol 754 085, a to až v lete roku 2009, teda skoro 3 roky od začiatku „blonskizácie“.

Časy sa však menia, a tak sa na začiatku roku 2011 v Humennom nachádzajú už len tri modré okuliarniky: 750 164 (redislokovaná z depa Nové Zámky v septembri 2010), 750 184 a 750 366.

Z trojice vypadáva v poradí ako prvá 750 164, prepravená na rýchliku R 930 do Zvolena 9. júla 2011. Po niekoľkých výkonoch za SPD Zvolen je presunutá do Čadce, kde zastával úlohu staničnej zálohy. Ani tu sa však dlho neohrieva a vracia sa do depa Zvolen, kde pobudne do 19. augusta 2011, kedy je pristavená do ŽOS Zvolen na opravu MH.

V rámci tejto opravy bol na rušeň dosadený inovovaný náter Blonski, ktorý sa až na niekoľko detailov (rozdielne šrafovanie zmetáku, umiestnenie výstražného pásu, odtiene farby) zhoduje s náterom používaným u sesterských lokomotív radu 753 od roku 1997. Na rušni prebehla aj výmena reflektorov, stal sa tak prvým hybridom u ZSSK s novými LED svetlami.

 

V spoločnosti 754 069 mieri 164ka do depa Zvolen, 9. 7. 2011 © Juraj Ševčík.

 

Zhoda náhod mi dovolila odfotiť 750 184 pri preprahu v Trebišove 16. 7. 2012, len dva dni pred jej osudným požiarom © Juraj Ševčík.

MH opravy sa však už nedožili ďalšie dve modré sestry 750 366 a 750 184. Prvá menovaná bola dňa 26. 10. 2011 prepravená vlakom R 930 v spoločnosti 750 185 do Zvolena a o pár dní pristavená do ŽOS Zvolen, s určením na modernizáciu. 23.7.2012 sa na skúšobnej jazde predviedla už ako 757 006.

Pre 750 184 sa stal osudným 18. júl 2012, kedy ju v čele Zr 1908 zastihol požiar v stanici Michalovce. Dňa 2. septembra bola spolu zo 754 083 pristavená do ŽOS Zvolen. Zatiaľ čo u 83jky sa jednalo o MH opravu, 750 184 sa na naše trate vrátila už ako 757 010.

Na záver článku pridávam ešte prehľad doposiaľ rekonštruovaných 750tiek na rad 757.

Galéria