Slovensko v březnu 2004

25.4.2013 8:00 Václav Vyskočil

Slovensko v březnu 2004

Již v předchozí reportáži jsem slíbil, že se na Slovensko let minulých znovu podíváme. Takže touto reportáži tak činím. Tentokrát začínáme v Prievidzi, nahlédnutím do místního depa. V době naší návštěvy zde bylo v provozu nebo různě odstaveno větší množství lokomotiv řady 721 a také zde stále provozovaných „pegasů“ řady 751. Prohlédli jsme si i právě zprovozňovaného „bulíka“ 464.001.

Poté jsme přes Nitru dojeli do Nových Zámků. Tam jsme se zdrželi jen krátce a vyrazili jsme si projet tratě Levice – Štúrovo a Čata – Šahy.

 

 

Druhý den nás čekala Bratislava a její okolí. Dopoledne jsme navštívili přechodovou stanici Marchegg. V době naší návštěvy vládly osobní dopravě z Vídně do Bratislavy vrtulníky 2143 ÖBB a slovenské 754. V nákladní dopravě čmeláci 771. Dále se zde pohybovaly motorové vozy 5047, a to na trati Marchegg – Gansendorf. Po dopolední návštěvě jsme se vrátili do Bratislavy a navštívili místní depo na hlavní stanici. V odpoledních hodinách jsme se svezli a zdokumentovali provoz BRKS na Záhorí. A to na trati Bratislava – Zohor – Záhorská Ves a Zohor – Rohožník. Na tomto místě bych chtěl napsat pár slov k BRKS.


2143.020 na Os 2310/2311 v Záhorské Vsi (29.3.2004) © Václav Vyskočil

Společnost byla založena jako bezprostřední reakce na rozhodnutí firmy Železničná spoločnosť zastavit k 2. únoru 2003 provoz osobních vlaků na 24 slovenských tratích. Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť vznikla dne 10. 4. 2003 zápisem do obchodního rejstříku a jejím úkolem mělo být obnovení provozu osobních vlaků na tratích Bratislavského samosprávného kraje, kde byl zastaven provoz. Společnost získala licenci pro provozování drážní dopravy 4. června 2003 a svůj první vlak vypravila 7. července 2003 na trati Zohor - Záhorská Ves. Od 2. září 2003 pak firma protáhla některé své spoje ze Zohoru až do Bratislavy. Od konce roku 2003 firma začala provozovat osobní vlaky i na trati Zohor - Rohožník, ale již v únoru 2005 jejich provoz ukončila.


830.180 jako Os 2315 a 830.193 na Os 2210 ve stanici Zohor (29.3.2004) © Václav Vyskočil

Zároveň ani nezačala provozovat plánované spoje na trati Bratislava - Trnava. Důvodem pro omezování aktivit BRKS v osobní dopravě bylo nedostatečná úhrada prokazatelné ztráty z provozování osobní dopravy ze strany regionálních orgánů. Provozování osobní dopravy bylo ukončeno v roce 2006. Provoz nákladních vlaků ve vlastní režii zahájila společnost v srpnu 2004, kdy začala zajišťovat tranzitní přepravy cementu mezi hranicemi s Českou republikou a Maďarskem. V dalších letech se aktivity společnosti rozšířily na vozbu ucelených vlaků prakticky po celém Slovensku. Mezi její zákazníky patřily mj. společnosti PSA Peugeot Citroën, Kia Motors Slovakia, Slovnaft a Istrochem.


230.065 s nákladním vlakem na trati Trnava - Kúty (12.9.2009) © Lukáš Hučko

Provoz osobních vlaků společnost zahájila se starými motorovými vozy řady 830. Později začala používat také soupravy tažené lokomotivami řady 2143 (pronájem od ÖBB) nebo 740. Vlastní také několik jednotek Plan U odkoupených od Nederlandse Spoorwegen, které však na Slovensku nikdy v provozu nebyly. Na své nákladní vlaky společnost nasazovala lokomotivy pronajaté od různých společností z ČR a Slovenska. Od Českých drah si pronajímala elektrické lokomotivy řady 230, v minulosti také lokomotivy řady 182. Park motorových lokomotiv byl tvořen především stroji řad 740, 742, 770 a 771 pronajatými od různých firem. V letech 2007 a 2008 měla pronajatého též herkula ER20.014.


Jednotka „Plan U“ 125 na vlečce Istrochem Bratislava (8.6.2007)

V únoru 2011 společnost ztratila licenci, neboť dlouhodobě nehradila poplatky za použití dopravní cesty, trakční energie a dalších služeb provozovatele dráhy. Bylo by zajímavé, kdyby se někdo odhodlal napsat nějaký článek s fotodokumentací, pojednávající o nedlouhé historii. BRKS. Osobně si myslím že ta historie byla krátká, leč zajímavá. Jednalo se o prvního soukromého dopravce v osobní dopravě na Slovensku. A myslím že to byl i jeden z prvních, ne-li úplně první, soukromý nákladní dopravce na Slovensku. 


830.193 jako Os 2209/2210 v Rohožníku (29.3.2004) © Václav Vyskočil

Poslední den naší návštěvy Slovenska se jsme se přesunuli na východ. Navštívili jsme postupně depa Margecany a Prešov. Prešovské depo bylo v té době ještě plné života. V době naší návštěvy se zde prováděly vyvazovací opravy na ťapkách řady 721 a bohužel se řezaly motorové vozy řady 830. Bylo domovem pro 750 a 754, provozované na tratích Prešov – Humenné a Bánovce nad Ondavou – Humenné – Medzilaborce, i pro 751 a 752, jezdící na všech okolních tratích. Z motorových vozů zde dosluhovaly vozy řady 830. Náš pobyt na Slovensku se blížil k závěru. Vyrazili jsme přes Plaveč vstříc Tatrám a pak nočním vlakem domů.


721.044 a 721.030 v RD Prešov (30.3.2004) © Václav Vyskočil

Na závěr ještě poznamenávám, že fotografie jsou opět skenovány z negativů, tak prosím omluvte jejich nevalnou kvalitu. A také to, že text je z větší části trochu o něčem jiném, než vypovídají připojené snímky. Nicméně přeji vám příjemné pokoukání.

Zdroje informací o BRKS:
  1. Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť - Wikipedie
  2. BRKS - Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a.s. - na rail.sk
  3. Situace po omezení provozu osobních vlaků na Slovensku - na spz.logout.cz
  4. Detaily železničnej trate ŽSR 112: Zohor - Plavecký Mikuláš - na vlaky.net

Úvodní snímek: 199.408 v depu Bratislava hl. st. (29.3.2004) © Václav Vyskočil

Galéria

Súvisiace odkazy