Čeho jsme dosáhli v minulém roce a co si přejeme do toho nového

1.1.2013 8:00

Čeho jsme dosáhli v minulém roce a co si přejeme do toho nového

Rok, do něhož jsme právě vstoupili, má sice v letopočtu číslo údajně nešťastné, ale všichni jistě věříme, že se pověra s tím spojená do jeho průběhu nepromítne. Na druhou stranu život vždy přináší vedle událostí příznivých i ty ostatní a hlavně není černobílý. Podívejme se, co internetovému magazínu VLAKY.NET a členům jeho klubu připravil v roce starém a co si od něj přejeme v tomto novém.

 

 

 

Ve vztahu ke zmíněné pestrobarevnosti života nelze dnes nezmínit skutečnost, že právě před dvaceti lety jsme se (tedy ti, kdož už byli na světě) během silvestrovských oslav propili a projásali (popřípadě proslzeli) do nově vzniklých států. Československo bylo formálně rozděleno na Českou republiku a Slovenskou republiku a postupně docházelo i k dělení všeho kdysi společného. A tedy i Československých státních drah, jejichž další drobení pak jakoby nebralo konce. Občané obou republik se posléze ocitli ve spojené Evropě a možná i ty neuváženě rozparcelované železnice se zase nějak pospojují, pokud ovšem přežijí hospodářskou krizi.

Na rozdíl od výše zmíněných odstředivých procesů VLAKY.NET od svého počátku oba národy i jejich železnice spojují, a to na základě společného zájmu jejich tvůrců i návštěvníků, železničnímu fandovství, které nezná hranic. A naštěstí je odolné i vůči ekonomické recesi, která ani v minulém roce náš internetový magazín nikterak nepostihla. VLAKY.NET nepoznaly rušení spojů, výluky ani zpoždění. Jejich „cestující“ se každého dne včas dočkali minimálně jedné autorské aktuality či reportáže, nejméně osmi tiskových sdělení nebo mediálních zpráv a mohli se bez omezení vyjadřovat v diskusním fóru popř. využívat burzy a dalších našich služeb.

Jinak řečeno, udrželi jsme si své „postavení na trhu“ a nadále jsme zůstali jediným médiem tohoto druhu, které vše zmíněné svým „spotřebitelům“ pravidelně poskytuje. Sice to možná není jen výsledek našeho snažení, ale také snad důsledek menší aktivity „konkurentů“, nicméně spokojeni být můžeme. Ne ovšem se vším. Jsou věci, které by nás posunuly ještě dál, ale (dokonce dlouhodobě) se nám je nedaří realizovat. A přitom by se to zdálo tak snadné, jenže vše nezáleží je na členech redakce a jejich (jakkoliv vysoké) aktivitě. Nejvíce palčivým problémem je trvalá absence dostatečného množství aktuálních informací o dění na slovenských kolejích.

Dokonce ani ty (snad až příliš) četné pozvánky na nostalgické jízdy a jiné akce nenacházejí vždy svůj odraz v nějaké reportáži – byť z příspěvků v diskusním fóru vyplývá, že se jich zúčastnil nejeden člen našeho klubu a pořídil přitom zajímavé fotografie. Ale hlavně nám chybí aktuality z událostí, mnohdy velice významných, které v průběhu roku kdosi zaznamená, ale neobtěžuje se prezentovat je na naší hlavní stránce – ač tak v nějaké diskusi zpravidla učiní. V tom je ve srovnání s jinými železničními weby naše trvalá slabina. My na vás můžeme apelovat, může vás prosit a popřípadě i motivovat, ale zatím jsou ty snahy vesměs marné.

Dlouhodobě se snažíme vytvořit na Slovensku podobnou skupinku relativně stálých dopisovatelů, jaká už úspěšně funguje pro Českou republiku (i když ani ta ještě není pokryta celá). Taková spolupráce redakce s členy klubu VLAKY.NET (jak si ostatně můžete ověřit v našich Aktualitách a reportážích) umožňuje zaznamenat a zveřejnit většinu významných nebo zajímavých událostí na železnici v tom kterém regionu, ať už na základě oficiálních pozvánek, které obdrží redakce, nebo naopak díky informacím neoficiálním, k nimž snáze přijdou právě naši reportéři. Výsledný příspěvek pak může vzniknout redakčně, na podkladě snímků a poznámek reportéra.

Tato varianta přichází v úvahu zejména v případech, kdy sám reportér není zrovna „psavec“, popřípadě k zajištění vydání příspěvku ještě „za tepla“. O spolupráci lze vybraného člena redakce požádat i předem, pokud je známo, že nějaký děj nastane a bude vyžadovat rychlé zpracování. Ale takto jsme se trochu příliš vzdálili původnímu zaměření tohoto bilančně-blahopřejného povídání, takže další podrobnosti odložíme do připravovaného samostatného článku na téma reportérů VLAKY.NET a motivačních výhod pro ně chystaných. Teď obraťme svou pozornost k dalším více či méně úspěšným počinům magazínu a také klubu VLAKY.NET.

Nejprve se zmiňme o těch druhých. Jako každého roku, i toho loňského VLAKY.NET oslavily své narozeniny, tentokrát už osmé, a to za hojné účasti členstva a příznivců. A podobná oslava pochopitelně proběhne i v roce právě počínajícím. Zatím ještě neprozradíme, kde a jakým konkrétním způsobem se tak stane, ale vše se dovíte určitě včas. Víceméně úspěšně proběhl uplynulý rok i pro klubový motorový vůz M 262.004, který se nejprve v novém kabátku předvedl na Rendezu 2012, ukázal se na akci v Topoľčanech a nakonec úspěšně zvládl i účast na Grand Prix 2012 ve Zvolenu, po Rendezu dalším místě pravidelného setkání členů našeho klubu.

Vrátíme-li se ke stránkám VLAKY.NET, můžeme konstatovat, že i roku 2012 úspěšně pokračovaly jejich dlouhodobé projekty – počínaje databází tratí přes fotogalerii, VLAKY.NET TV až po informace z provozu, jejichž nedílnou součástí je i Malý atlas železničních vozidel, loni doplněný vesměs sice jen o prozatímní „listy“, avšak aktuálně informující o zbrusu nových vozidlech (nejen Českých drah) na kolejích SŽDC. Škoda jen, že inovace vozidlového parku (nejen Železniční spoločnosti Slovensko) na tratích ŽSR zde zůstala bez povšimnutí. Toto opominutí je spíš dluhem redakčním, i když není bez souvislosti se zmíněnou absencí aktivity „zdola“.

Poslední oblastí, které si všimneme, je naše diskusní fórum. Ponechejme stranou skutečnost, že si žije svým vlastním životem, v němž seriózní diskutující občas (ostatně marně) zápasí s jeho „narušiteli“, ať už rádobyvtipnými, všeho(ne)znalými či nějakou formu nesnášenlivosti šířícími. Jde spíš o jeho kdysi živelně vzniklou a pak už nepříliš řiditelnou strukturu, která v některém ohledu postrádá logiku a v každém pak přehlednost. Už kdysi dávno jsme slibovali nápravu, o jakousi (nepříliš přínosnou) se pokusili a zatím v tomto směru ničeho kale nedosáhli. Zřejmě bude nezbytné zbudovat diskusní fórum zcela nové a to původní jen archivovat.

Z předchozích odstavců vyplývá nejen to, co se nám dařilo a nedařilo, ale také naše redakční přání do nového roku: Pokračovat v našem úspěšném konání a napravit to neúspěšné. Ale také skutečnost, že to ani ono se nám nepodaří bez úzké spolupráce s vámi, členy klubu VLAKY.NET i neregistrovanými návštěvníky. (K těm druhým podotýkáme, že také oni mohou, ba někteří tak dokonce činí, přispívat do našich aktualit a reportáží i některých dalších rubrik.) Odtud se odvíjí přání další, dosahu obecnějšího: Aby se v roce 2013 obousměrné vazby mezi redakcí internetového magazínu VLAKY.NET a jeho stálými návštěvníky utužovaly a prohlubovaly.

Vám všem za aktivní spolupráci i pasivní přízeň v roce minulém děkují a do nového roku jen všechno nejlepší přejí

členové redakce VLAKY.NET

Súvisiace odkazy