Jednotná vízia železničného sektora v SR

23.11.2012 8:00Zdroj: MDVRR SR

Jednotná vízia železničného sektora v SR

19. 11. 2012 bol na internetovej stránke MDVRR SR uverejnený dokument "Jednotná vízia železničného sektora v SR - vyhodnotenie doterajšieho priebehu revitalizácie železničných spoločností a určenie ich vzájomnej koordinácie zo strany MDVRR SR". Po dohode s generálnym riaditeľom Sekcie železničnej dopravy a dráh Ing. Jiřím Kubáčkom, CSc., ho predkladáme k diskusii v plnom znení.

1. Úvod

Cieľom materiálu je identifikovať stav slovenského železničného sektora po prvom roku realizácie Programu revitalizácie železničných spoločností (Uznesenie vlády SR č. 188 zo 16. marca 2011) a stanoviť, resp. aktualizovať najdôležitejšie opatrenia pre jeho ďalšiu stabilizáciu a rozvoj. Materiál je dôležitým operátom sekcie železničnej dopravy a dráh MDVRR SR pri napĺňaní jeho úsilia o zosúladenie dôležitých aktivít štátnych železničných spoločností v zriaďovateľskej pôsobnosti MDVRR SR. Ciele obsiahnuté v tomto materiáli budú rozpracované na konkrétne opatrenia v rámci mesačných koordinačných poradách generálnych riaditeľov štátnych železničných spoločností a generálneho riaditeľa sekcie železničnej dopravy a dráh MDVRR SR. Ich napĺňanie bude dosiahnuté buď prostredníctvom úloh prijatých generálnymi riaditeľmi štátnych železničných spoločností či generálnym riaditeľom sekcie železničnej dopravy dráh MDVRR SR, alebo predkladaním návrhov na riešenie vedeniu MDVRR SR.

Vzhľadom na rozsiahlosť predkladaného materiálu uverejňujeme jeho kompletné znenie formou prílohy:

Jednotná vízia železničného sektora v SR - vyhodnotenie doterajšieho priebehu revitalizácie železničných spoločností a určenie ich vzájomnej koordinácie zo strany MDVRR

Súvisiace odkazy