SVTS seminár na tému: História a súčasnosť mechanizácie traťového hospodárstva

6.11.2012 18:00 SVTS dopravy

SVTS seminár na tému: História a súčasnosť mechanizácie traťového hospodárstva

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, v gescii riaditeľa Odboru obchodu GR ŽSR Ing. Miroslava Matúška s podporou internetového klubu VLAKY.NET v roku 2012 usporiadajú sériu odborných prednášok na tému doprava. Dňa 14. 11. 2012 sa uskutoční ôsma: História a súčasnosť mechanizácie traťového hospodárstva.SLOVENSKÁ VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ DOPRAVY,

ŽSR GR -  ODBOR 450

si dovoľujú pozvať Vás na odborný seminár

 

 

  

 

Ing. Václav JELÍNEK


Ing.  Peter BADO

 

 

 

História a súčasnosť mechanizácie traťového

hospodárstva

Prezentácia publikácie 

 

 

 

 SEMINÁR SA  USKUTOČNÍ DŇA 14. 11. 2012 v budove GR ŽSR zasadačka 2 a 3 o 15,30 hod.

Súvisiace odkazy