Kterak „krokodýl“ pronikl do jaderné elektrárny

28.8.2012 8:00 Marek Tomek

Kterak „krokodýl“ pronikl do jaderné elektrárny

V dubnu 2012 jsme se obrátili na brněnské občanské sdružení Klub přátel kolejových vozidel s nevšedním požadavkem, abychom si mohli s jejich krokodýlem (M 286.0044) jako narozeninovou jízdu - oslavu třetího výročí vzniku Klubu přátel lokálek projet vlečku jaderné elektrárny Dukovany (EDU). Jenže v požadovaném termínu probíhaly na vlečce elektrárny údržbové práce.

A také kluci od Jirky Kotase měli vytíženy kapacity, takže se jízda uskutečnila až 21. srpna jako netradiční zážitek před koncem prázdnin.

 

Ačkoli byla jízda koncipována jako fotoakce, našla si své příznivce i v řadách rodičů s dětmi, které zaujala možnost exkurze do informačního centra EDU. Hned na začátku došlo k mírné komplikaci, kdy jsme kvůli nepřítomnosti jednoho platícího účastníka na místě srazu museli oproti původně plánovanému času 10:30 odjet se sedmiminutovým zpožděním.


Sraz účastníků zájezdu na Dolním nádraží © Ing. Pavel Prchal

To se pak negativně projevilo zdržením po cestě při čekání na křižování. Cestující tuto nepatrnou komplikaci přijali vlídně, nicméně do budoucna apelujeme na účastníky, aby byli na místě pokud možno včas. Po příjezdu do žst. Rakšice, kde již na nás čekala elektrárenská lokomotiva T 448.0754, jsme po nezbytných technologických úkonech vyrazili na vlečku elektrárny.


Elektrárenská lokomotiva v km 0.8. vlečky EDU © Michael Hauf

Následovala jedna fotozastávka a poté jsme dorazili před bránu elektrárny. Protože bezpečnostní pravidla neumožňují vjezd fotovlaku do areálu, bylo zde nutno vystoupit a rozlehlý areál obejít - vrátnice je totiž na druhé straně.


Jdeme na exkurzi do Informačního centra elektrárny © Ing. Pavel Prchal

V informačním centru elektrárny jsme měli domluvenu prohlídku s výkladem a projekci krátkých dokumentárních filmů o jaderné elektrárně a o využívání energetických zdrojů člověkem v historickém exkurzu.


Exponát v informačním centru – model reaktorové haly © Lukáš Růžička

Z elektrárny jsme odjeli až v 15:00 hod., kdy už jsme měli podle původního plánu být v Rakšicích. Protože jsme ještě absolvovali dvě fotozastávky, dojeli jsme do Rakšic s hodinovým zpoždením, které se s námi pak bohužel táhlo až do cíle cesty.


850.044-9 s chladícími věžemi EDU na pozadí © Michael Hauf

Po příjezdu do Brna následovala exkurze v areálu KPKV na Dolním nádraží, kde Jirka Kotas poskytl ke každému exponátu zajímavý výklad o nejen technických parametrech vozidel, ale především nám sdělil mnoho zajímavých informací o jejich historii a o komplikacích, kterým čelí při úporné snaze o jejich záchranu.


Jirka Kotas podává výklad o svých exponátech © Lukáš Růžička

Celkově lze akci hodnotit jako velmi úspěšnou a zajímavou. V budoucnu se nabízí projet některou z dalších vleček na Brněnsku - například vlečku na Brněnské veletržní výstaviště, posvitavské vlečky nebo uskutečnit exkurzi do cementárny v Mokré.


Železniční fotograf v plném nasazení © Lukáš Růžička

Odkazy:

  1. Klub přátel lokálek, o.s.
  2. Klub přátel kolejových vozidel Brno
  3. Jaderná elektrárna Dukovany - Wikipedie
  4. Informační centrum Elektrárny Dukovany
  5. Jeďte „krokodýlem“ do Jaderné elektrárny Dukovany! - pozvánka

Úvodní snímek: „Krokodýl“ v Rakšicích čeká na protijedoucí vlak © Michael Hauf

Odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy