Vyšla unikátní kniha o speciálních drážních vozidlech

» Návrat

Pridané: 11.9.2012 8:00
Autor: PhDr. Zbyněk Zlinský, nick: » Zbyněk

Vyšla unikátní kniha o speciálních drážních vozidlech Řadu publikací o železnici v těchto dnech rozšířila poměrně obsáhlá kniha autorů Petra Bada a Václava Jelínka „Speciální drážní vozidla“. Je výsledkem několikaleté snahy autorů o ucelený přehled všech traťových strojů a ostatních kolejových vozidel, používaných tuzemskými subjekty při stavbě, údržbě, diagnostice a všech ostatních činnostech zejména na železniční infrastruktuře na území České republiky a Slovenska.

 

 


Zahrnuje popisy a fotografie speciálních a jim podobných vozidel od nejstarších drezín až po nejmodernější stroje a prostředky. Je prvním dílem encyklopedického charakteru v našich zemích, popisujícím tuto méně známou část parku železničních kolejových vozidel. S pomocí a přispěním mnoha pamětníků i odborníků a díky účinné podpoře partnerů – většiny výrobců, provozovatelů a opraven speciálních vozidel – vznikla celobarevná kniha formátu A 4 o rozsahu 368 stran. Publikaci v grafické úpravě Hany Mertové vydala Alena Hübnerová – Agentura ALHA, ISBN 978-80-260-2036-3.

Obálka a obsah knihy

O autorech
Ing. Peter Bado je absolventem stavební fakulty Žilinské univerzity, na níž vystudoval obor traťové hospodářství. Od roku 2001 působí ve firmě GJW Praha, spol. s r.o., nejprve ve funkci asistenta stavbyvedoucího, pak jako stavbyvedoucí a v současné době se věnuje přípravě zakázek. Svým zájmem o speciální drážní vozidla je znám také čtenářům internetového magazínu VLAKY.NET, pro který od svého zápisu v květnu 2005 napsal řadu článků a reportáží a účastní se také diskusí pod svým velice příhodným nickem.
 
Ing. Václav Jelínek vystudoval obor provoz a údržba drážních vozidel na strojní a elektrotechnické fakultě Vysoké školy dopravní v Žilině. A tomuto zaměření věnoval celý svůj pracovní život – nejprve u TSS Olomouc, pak na správě Střední dráhy, kde působil jako vedoucí oddělení mechanizace služby traťového hospodářství. Významnou měrou se podílel na projednávání vývoje traťových strojů a jejich uvádění do provozu. V závěru svého zaměstnaneckého života pracoval jako vedoucí oddělení technologie a mechanizace Technické ústředny dopravní cesty. Je spoluautorem několika odborných publikací a učebnic. A ani v důchodu se nepřestává o danou problematiku aktivně zajímat.
 

Ing. Bado (s brýlemi) sbíral podklady i na exkursi VLAKY.NET v TSS Hulín (9.1.2009)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
O knize

Její vznik popíše nejlépe sám Ing. Bado: V súvislosti so svojím zamestnaním, kde ma zaujímalo, aké stroje sú vlastne k dispozícii, som dospel k záveru, že nejestvuje žiaden ich súhrnný prehľad. To bol impulz pre vznik akéhosi „atlasu“. Spočiatku sa jeho spracovanie javilo ako jednoduchá úloha – informácii bolo na prvý pohľad dosť. Lenže keď sa človek do problému zahryzol hlbšie, začal postupne zisťovať, že to také jednoduché nebude, najmä ak chcel obsiahnuť nie len súčasnosť, ale i minulosť. Je potrebné si uvedomiť, že pokiaľ neberieme do úvahy učebnice, písané v zmysle svojho účelu, tak posledná publikácia, ktorá sa problematike aspoň čiastočne venovala, vyšla ešte v roku 1981 a na internete sa k danej problematike nenachádzalo prakticky nič.

Písal sa rok 2004 a bolo jasné, že vznik knihy sa musí posunúť na neskoršie. Nastalo obdobie zhromažďovania informácií. Pretože by však bola škoda ich nezverejniť, začala od roku 2005 vznikať pomerne rozsiahla galéria „Mechanizmov a pracovných strojov“ na stránke VLAKY.NET, neskôr nasledovaná špecializovaným webom Traťové stroje. V roku 2008 som dospel k názoru, že už mám dostatok informácií na to, aby som mohol o knihe začať opäť uvažovať, no bolo mi jasné, že bez „strategického partnera“ to nebude možné. Preto som oslovil Ing. Jelínka, ktorý je v tomto obore pojmom a okrem toho má skúsenosti i s publikačnou činnosťou.
 

 

 

Ukázka z knihy
 
Ing. Jelínka projekt zaujal, nabídku spolupráce na něm přijal a vložil do něj své široké znalosti, bohaté zkušenosti i neocenitelné kontakty. Samo jeho jméno pak dodávalo věci pomyslnou „pečeť kvality“. Oba autoři ovšem nezůstali ve skládání mozaiky textových a obrazových informací osamoceni, postupně se jim podařilo do oné nelehké roboty na poli neoraném zapojit nemalé množství dalších spolupracovníků, ať už odborníků z oblasti výroby či provozu předmětné techniky, nebo jejich obdivovatelů a dokumentátorů charakteru spíš laického. Bez nadsázky by se dalo říci, že na knize spolupracovali lidé od Sokolova až po Čiernou nad Tisou.
 
O rozsahu týmu, který se na vzniku publikace podílel, svědčí mimo jiné množství autorů fotografií v ní použitých. Když už se práce na shromaždování a zpracování podkladů úspěšně rozběhly a stejně tak pokračovaly, začali si autoři uvědomovat, že v určitém momentě musí svou tvůrčí činnost také ukončit – a to vzdor tomu, že se stále vynořovaly nové a nové skutečnosti. Tvorba takového díla má totiž i jiné a neméně podstatné stránky, bez nichž by se sebelépe napsané dílo nestalo knihou. Krom té běžné technické a vydavatelské jde také o dnes nezbytnou podporu sponzorskou – a to vše už přináší termíny a další závazky, jež je třeba dodržet.
 

 

 

Ukázka z knihy
 
Bez sponzorského vkladu našich partnerov by kniha nevyšla v takejto kvalite a náklade. Musím oceniť, že u drvivej väčšiny oslovených firiem sme sa stretli s kladnými reakciami, čo nás iba utvrdilo v tom, že publikácia tohto druhu u nás naozaj chýbala a má zmysel, dodává k tomu s poděkováním Ing. Bado. A díky autorské dvojice směřují také k jejím výše zmíněným, ač z pochopitelných důvodů jednotlivě nejmenovaným spolupracovníkům: Touto cestou sa im všetkým chceme poďakovať za ich nezištné prispenie k nášmu spoločnému snaženiu - s vedomím, že bez ich ústretovosti by publikácia nemala šancu získať podobu, akú napokon má. 
O obsahu

Kniha je rozčleněna do patnácti kapitol podle určení jednotlivých vozidel; zvlášť jsou zařazena vozidla dvoucestná, jiného než normálního rozchodu a ta, která používá pražské metro. V jejím obsahu nechybí stručné pojednání o zavádění této mechanizace do provozu na začátku a rejstřík či seznam zkratek a přehled pramenů na konci. Čtenář v publikace najde více než čtyři stovky typů speciálních vozidel, používaných od počátků železnic na území dnešní České republiky a Slovenska až do počátku roku 2012, tedy od prvních primitivních drezín až po nejmodernější mechanismy. Každá z kapitol začíná obecnějším úvodem a pokračuje chronologicky řazeným přehledem jednotlivých typů, z nichž každý je (v rozsahu dostupných informací) popsán a zobrazen na fotografiích, popřípadě i schématech.

 

 

Ukázka z knihy

Autoři do své publikace zahrnuli i méně známé stroje, které byly vyrobeny třeba jen v podobě prototypu či pouhého funkčního vzoru, jako tomu bylo v případě hrabačky štěrku HŠ 76, bezkolejové čističky BČ 150, sanačního stroje SČ 100 S, sněhové frézy KSF 90 nebo několika typů podbíječek. Přiměřenou pozornost ovšem věnovali také těm známým - od nevelkých, jako jsou motorové vozíky MUV 69, jichž bylo vyrobeno více než 1 300 kusů a staly se předmětem četných rekonstrukcí, až po mohutné stroje SZP 750, SUM 1000 CS či GEPK 130, které patří k největším vozidlům, používaným na našich tratích. Šíře a hloubka popisu jednotlivých typů se však neřídí žádným z výše naznačených hledisek – jsou dány spíš (už zmíněným) rozsahem dostupných informací.

Také proto se samozřejmě může stát, že přes veškerou snahu autorů některý čtenář v publikaci nenajde právě ten údaj, který hledá. Nebo je jeho hodnota jiná, než třeba očekával. Často sme museli riešiť otázku navzájom si odporujúcich informácií a napriek vynaloženej snahe si uvedomujeme, že téma nie je spracovaná dokonale a ostalo viacero nezodpovedaných otázok. Knihu je teda potrebné chápať ako, sme presvedčení že pevný, základný kameň, na ktorom je možné ďalej stavať, podotýká k tomu Ing. Bado. A my dodejme, že z tohoto pohledu je třeba ocenit nejen nepochybný význam publikace jako významného kroku na poli nikdy nekončící práce v dokumentaci historie železničních vozidel, ale také odvahu jejích autorů, že se k němu odhodlali.

Ukázka z knihy

O prodeji
Prodejní cena publikace byla stanovena na 690,- Kč/28,- € a koupit si ji můžete ve specializovaných prodejnách a na dalších smluvních místech v České republice i na Slovensku, jejichž průběžně aktualizovaný seznam najdete na zvláštní stránce. Návštěvníkům našeho internetového magazínu zejména ze Slovenska doporučujeme využít zprostředkovacích služeb elektronického obchodu VLAKY.NET SHOP.
Odkazy:
  1. Traťové stroje
  2. Mechanizmy a pracovné stroje – galerie VLAKY.NET
  3. Pracovné stroje, železničné mechanizmy – diskusní téma VLAKY.NET
  4. Agentura ALHA

PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 18         Výpis:    
» arin.x Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 8.5.2013 21:35
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Vyšla unikátní kniha o speciálních drážních vozidlech

Pěkný večer všem, nedokázal by mně někdo poradit, kde by se kniha dala sehnat? Případně, nebyl by někdo ochoten, ji prodat? Děkuji moc, arin.x

» tratovak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 8 180 5.10.2012 7:26
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Vyšla unikátní kniha o speciálních drážních vozidlech

Ďakujem za slova chvály, som rád, že sa kniha páči. O tom, že nie je márna svedčí i záujem o ňu a hoci nechcem plašiť, tak ak náhodou niekto čaká, že si knihu kúpi na Vianoce, tak s najväčšou pravdepodobnosťou ju už nezoženie. K dnešnému dňu mi ich ostáva cca 40 a u predajcov ich v obehu tiež nie je veľa: http://www.tratovestroje.wbs.cz/Predaj.html

» liontamer Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 6 28.9.2012 8:00
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Vyšla unikátní kniha o speciálních drážních vozidlech

tato kniha je vynikajuca, vyborne spracovanie, prehladne zaradenie jednotlivych vozidiel, kriedovy papier, super fotky skratka parada. ked som bol este ziakom na strednej vravel som si ze by bolo super keby bola na trhu kniha zachytavajuca taketo zeleznicne stroje, zeriavy, podbijacky, snezne pluhy a pod. clovek sa po 25 rokoch dockal, DAKUJEM! ! ! ! kto nad knihou uvazuje niet o com, treba kupit je to fakt vynikajuca kniha.

» BR601 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 15.9.2012 12:59
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Vyšla unikátní kniha o speciálních drážních vozidlech

No, po zrelej úvahe zastávam názor že táto kniha je dosť dobrá vzhľadom na to že sú tam dosť dobre tie traťové stroje vyjadrené aj z toho hľadiska že traťové stroje sú dosť potrebné ich rôznorodosť a jedinečnosť je dobre popísaná... Jednoducho musím len súhlasiť z názormi Vás všetkých a budem si ju musieť zadovážiť.

» Dodi Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 1 789 12.9.2012 8:12
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Vyšla unikátní kniha o speciálních drážních vozidlech

Pridam sa tiez, ako stastny cerstvy majitel spominanej knizky. Pekne a prehladne spracovana tema vratane historie tratovych strojov a podobnych potvoriek. Su vsade okolo nas, ale tak trosku "cudzie", kedze sa o nich popisalo strasne malo a tiez sa tak trochu stracam v jednotlivych typoch, ze co je co. Kniha, v ktorej je vsetko pekne usporiadane, vsak prinasa inspiraciu, aby si sme si aj tie zacali viac vsimat.

» Pegas Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 46 11.9.2012 20:43
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Vyšla unikátní kniha o speciálních drážních vozidlech

Knihu vlastním už asi mesiac, ešte dve kapitolky a môžem čítať odznova, tak ma zaujala. Odporúčil som ju aj kámošom a tých, ktorých táto problematika zaujíma, neváhali s kúpou.

» Igi Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 12 157 11.9.2012 19:22
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Vyšla unikátní kniha o speciálních drážních vozidlech

Mal som túto knihu v rukách a môžem ju len a len odporučiť zadovážiť si ju.

» Zaza Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 017 11.9.2012 18:46
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Vyšla unikátní kniha o speciálních drážních vozidlech

Tak toto si nejspíše ujít nenechám!

» splinterX Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 11 724 11.9.2012 17:33
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Vyšla unikátní kniha o speciálních drážních vozidlech

Veľmi zaujímavý počin autorov. Niečo čo na našom trhu chýba a možno aj preto je tak na okraji záujmu čo sa týka železnize. Knihu si určite zoženiem na podporu práce autorov či an rozšírenie obzorov

» Staňa Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 833 11.9.2012 15:40
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Vyšla unikátní kniha o speciálních drážních vozidlech

Jsem velice rád, že jsem k této publikaci, mohl také přispět, svou pomyslnou troškou do mlýna!

nasledujúce príspevky »