Keď sa kameň vlakmi vozil

15.5.2012 8:00 Ing. Igor Molnár

Keď sa kameň vlakmi vozil

Rozvoj cestnej infraštruktúry južne od Košíc si pred časom vyžiadal prepravu veľkého množstva stavebného materiálu. Ako to už býva zvykom, cesty zaplnili nákladné autá. Tie obyvateľom dotknutých obcí strpčovali život. Miera ich trpezlivosti sa naplnila a tak po medializácii ich problémov bolo rozhodnuté, že „kameň“ na stavbu rýchlostnej cesty R2 a R4 musel zhotoviteľ stavby voziť po železnici.Do Hanisky pri Košiciach tak pravidelne prichádzal vlak Železničných stavieb ložený lomovým kameňom z lomu v Ruskove. Tu po príchode na dopravnú koľaj č. 3 sa posunom prestavil po spojovacej koľaji na vykládkovú koľaj v obvode žst. Haniska pri Košiciach ŠRT.


Tá bola v mieste vykládky upravená panelmi tak, že drvený kameň sa z vozňov typu DUMPCAR vysypal do jamy.


Tu ho naberali stavebné mechanizmy a zhrňovali na hromadu. Odtiaľ sa už nákladnými autami rozvážal na miesto určenia.


Prázdna súprava potom odchádzala na nakládku do Ruskova, aby sa opäť vrátila do Hanisky. Za 24 hod. sa otočila dvakrát, ba boli i dni, keď sa do Hanisky dostal vlak s kameňom i trikrát. Takto sa po železnici denne prepravilo približne 2 000 t kameňa.


Na cca 14 km dlhom úseku cesty R 4 postupne vyrástlo 14 mostných objektov. Ten najväčší sa nachádza práve v obvode žst. Haniska pri Košiciach.


Základom 12 pilierov a 2 opôr sa musela prispôsobiť aj železničná infraštruktúra. Do nových trás boli preložené telekomunikačné káble, káble pre ovládanie úsekových odpojovačov, zabezpečovacej techniky a časti vonkajšieho osvetlenia. Pretože sú stavebné práce nad trakčným vedením pod napätím zakázané, v mieste križovania nadjazdu a širokorozchodnej trate bolo na troleji vytvorené neutrálne pole. Stavebný ruch sa prejavil aj v riadení dopravy a náraste prepravy.
O tom, že stavbári nezaháľajú, svedčí i meniace sa okolie stanice Haniska. Rýchlostná cesta od križovatky za Šebastovcami sa musela vtesnať medzi koľaje  NR a ŠR.


Cestným nadjazdom nedávno preklenula spojovaciu koľaj NR vedúcu do depa a opravovne vozňov, ako i trať ŠR tesne pred koľajovým rozvetvením stanice. Potom sa južne od stanice tiahlym ľavotočivým oblúkom stáča k hranici s Maďarskom. Na konečnú podobu rýchlostnej komunikácie, ktorá možno poskytne nové fotopohľady na stanicu v Haniske pri Košiciach si budeme musieť ešte pár mesiacov počkať.

Galéria

Súvisiace trate

  • ŽSR-500: Maťovce ŠRT - Haniska pri Košiciach ŠRT

Súvisiace odkazy