Co jezdilo na trati SŽDC 301 před „jedničkovými bobinami“

20.2.2012 8:00 Radek Hořínek

Co jezdilo na trati SŽDC 301 před „jedničkovými bobinami“

S koncem roku 2006 nastoupily do služby a s koncem roku 2009 se rozloučily s tratí SŽDC 301 bobiny řady 141. Co bylo po nich, to si necháme na jindy. Třeba na dobu po příchodu nových jednotek Regio Panter. Teď se podíváme do časů před nástupem stařenek. Vezmeme to postupně po letech, kdy jsem se tak nějak zajímal o provoz na této trati.

 

 V roce 2003 jsem se začal zabydlovat v Olomouci a pozvolna se seznamoval s novou hračkou na focení, kterou jsem si pořídil od kamaráda a která dnes už nefunkční leží ve skříni jako součást mé fotografické historie. O několik let později jsem pro změnu nechal digitalizovat poslední část svého archivu. Tak je možné nakouknout do nedávné historie trati vedoucí z metropole Hané do Nezamyslic několika málo obrázky. Právě v tom výše uvedeném roce jsem se začal oné trati věnovat. Proč taky ne, když relativní kousek od ní dosud pobývám.


140.094 na Os 14016 dne 9.11.2003 v úseku Olomouc hl.n. - Olomouc-Nové Sady
© Radek Hořínek

S koncem roku 2003 se loučily žehličky řady 111 a mně se nějak povedlo ještě tu trojici zachytit na osobních vlacích buď na hlavním nádraží v Olomouci nebo na zastávce Olomouc-Nové Sady, ke které jsem to začal mít co by kamenem hodil a zbytek došel. Trojice 111.011, 111.023 a 111.027 s koncem tehdejšího jízdní řádu odešly a po nich se do Olomouce z Prahy přesunula čtveřice žabotlam.


451.073 jako Os 3815 v Prostějově dne 12.8.2005 © Radek Hořínek

Nástup jízdního řádu 2003/2004 přinesl změnu. Čtyři jednotky řady 451, přesněji 451.017/018, 451.037/038, 451.061/062 a 451.004/073, se postupně začaly zabydlovat na trati SŽDC 301. Byl to vlastně v oné době pokrokový počin. Žabotlamy jsou částečně nízkopodlažní, což kladně kvitovala spousta cestujících z generace starších a maminek s kočárky. Jaké potom s koncem roku 2006 bylo jejich rozčarování s nástupem klasických souprav s lokomotivami řady 141 někde z kopřiv vytažených.


141.009-1 v čele Os 3834 Olomouc hl.n. - Prostějov hl.n. ve výchozí stanici
dne 4.4.2009 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Stejně jako tomu bylo v případě bobin, někdy se nedařilo držet v turnuse všechny žabotlamy. Vždyť nějakou dobu chyběla 451.004/073, která v Parsu Šumperk dostala nový slušivý kabátek. Jejich zástupu se rády ujaly olomoucké nulkové bobiny. Trojice 140.085, která jako muzejní už patří pod DHV Lužná, 140.089 a 140.094. Ale tato trojice nebyla jediná, která se v případě potřeby objevovala. K vidění byly taky lokomotivy řady 163 a 130 a možná i něco dalšího, co ušlo mým dokumentačním choutkám.


130.037 v čele Os 3809 v Olomouci-Nových Sadech dne 18.2.2006 © Radek Hořínek

A tak nějak to bylo - skončily v propadlišti dějin, některé z nich dokonce pod hořáky autogenů. Takto se to střídalo na osobních vlacích na této trati, kde byl provoz v závislé trakci spuštěn dne 23.1.1993. Co nyní a co dál? V současnosti tu máme elektrické jednotky řady 460 a s koncem letošního roku by do Olomouce měla dorazit první jednotka Regio Panter ze tří plánovaných. Hned dvě mají být turnusované na této trati. A o čem příště? Třeba o zajímavostech na této trati nebo o panťácích řady 460.


460.085-4/460.086-2 jako Os 3807 z Nezamyslic po příjezdu na olomoucké hlavní nádraží
dne 3.4.2010 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Na závěr malý přehled, jak to s jednotlivými aktéry vypadá nyní podle informací z LOKOstatistiky z dubna loňského roku a o něco novějšího přehledu z časopisu Dráha:
 
111.011 – DKV Praha, provozní, 111.023 – DKV Praha, provozní, 111.027 – SOKV Ústí nad Labem
 
140.085 – DHV Lužná (bývalá motorová remíza DKV Olomouc), provozní, 140.089 – NTM, depozitář Chomutov, neprovozní, 140.094 – ČMŽO s.r.o., oprava ??
 
451.004/451.073 – DKV Praha, 451.017/451.018 – DKV Praha, 451.037 – zrušen 31.3.2011 v České Třebové, 451.038 – zrušen 31.3.2011 v Praze, 451.061 – zrušen 15.9.2011 v České Třebové, 451.062 – zrušen 15.9.2011 v Praze
 
Titulní snímek: 451.038 na Os 14014 dne 21.12.2003 v Olomouci-Nových Sadech © Radek Hořínek

Galéria

Súvisiace odkazy