Kamenica nad Hronom - po 8 mesiacoch

6.11.2011 8:00 Bc. Jozef Gulík

Kamenica nad Hronom - po 8 mesiacoch

Práve dnes uplynulo osem mesiacov odo dňa, keď Kamenica nad Hronom prišla o svoj status železničnej stanice. Čo sa odvtedy zmenilo na tomto mieste pri sútokoch Dunaja, Hrona a Ipľa? Dočítate sa v našej aktuálnej reportáži.

 

 

    

 

       V období po 6. marci 2011, teda po premene stanice na neobsadenú dopravňu s trvalou výlukou dopravnej služby, sa zdanlivo nič podstatné nedialo. Veľké zmeny však už čakali na svoju príležitosť, kým ešte len prebiehali prípravy na ich realizáciu. A že nejde o zmeny ledajaké, ale takpovediac existenčné, je zrejmé už z letmého pohľadu do obvodu zrušenej stanice a na pracovný ruch, ktorý ho v súčasnosti ovláda.

 

Prijímacia budova niekdajšej stanice Kamenica nad Hronom.

 

Túto dvojicu fotografií delí od seba iba pol roka, ale zmeny sú zreteľné. Na hornej vidíme osobný vlak idúci zo Szobu do Štúrova dňa 23. apríla a na spodnej súčasný stav.

     V týždni od 24. do 28. októbra bolo odstránené trolejové vedenie nad koľajovými spojkami a vedľajšími staničnými koľajami. Zlikvidované bez stopy sú medzičasom už aj budovy obidvoch stavadiel a nakladacia rampa. Zo svojich miest zmizli tiež odchodové návestidlá a niektoré staničné lampy.

     V uplynulom týždni sa odstraňovali zvyšky hospodárskej budovy a manipulačnej koľaje č. 5. Staničná budova zatiaľ likvidačnému procesu odoláva, pričom v utorok ešte riadne stála na svojom mieste, avšak ktovie dokedy... 

     Od piatku začala nepretržitá výluka 1. traťovej koľaje Štúrovo - Szob a nepárnej koľajovej skupiny v Kamenici nad Hronom, počas ktorej budú odstránené výhybky z traťovej koľaje a vytrhaná koľaj č. 3. Rovnaký proces bude neskôr nasledovať aj s 2. traťovou koľajou a párnou skupinou.

EC 170 Hungaria (350.018) vchádza do Kamenice nad Hronom. Vpravo vidíme zvyšky manipulačnej koľaje č. 5.

 

Zaústenie manipulačnej koľaje na opačnej strane, pred staničnou budovou.

Staničná budova zo zadnej strany. Jej čas je údajne tiež už zrátaný...

     Čoskoro tak nezostane po jednej zaujímavej stanici takmer žiadna pamiatka. Kamenica nad Hronom nezadržateľne a definitívne odchádza do železničnej minulosti - v ktorej prežívala aj svoje pekné časy, kým sa stala nepotrebnou.

 

Momentka z demontáže trolejového vedenia nad koľajovými spojkami a vedľajšími koľajami.

 

EC 345 Avala z Prahy do Beogradu s rušňom 350.020.

Snímky autor, 27.10.-1.11.2011

Súvisiace trate

  • ŽSR-130: Bratislava - Šurany; Palárikovo - Štúrovo