Prezentácia 240.039 pod taktovkou PSŽ

29.7.2011 11:00 Bc. Jozef Gulík

Prezentácia 240.039 pod taktovkou PSŽ

Vo štvrtok 28. júla 2011 sa na železničnej stanici v Leviciach konala malá slávnosť, ktorej hlavnou hrdinkou bola znovuzrodená Laminátka 240.039. Jej zeleno-žltý kabátik s nápismi ŠPED-TRANS a PSŽ a.s. hovoril jasnou rečou, nakoľko druhá menovaná firma nie je na koľajach neznámym pojmom.

 

 

     Čiernym dňom v živote stroja 240.039 z depa Nové Zámky bol bezpochyby 24. júl 2007, kedy došlo v žst. Levice k jeho vážnemu poškodeniu požiarom. Neradostný osud zvrátila naročná oprava, ktorú podstúpil v ŽOS Vrútky a súčasne jeho odkúpenie firmou Prvá slovenská železničná a.s. (ďalej len PSŽ) - dcérskou spoločnosťou ŠPED-TRANSu Levice.

     Dňa 15. júna 2011 táto Laminátka absolvovala schvaľovacie jazdy pre použitie na sieti MÁV a takmer na deň presne, po štyroch rokoch od nešťastného požiaru, sa včera prezentovala v plnej kráse na levickej stanici, pri príležitosti jej zaradenia do majetku PSŽ a riadnej prevádzky.

     Hoci už nejaký ten týždeň brúsi koľajnice s nákladnými vlakmi, prevažne na území Maďarska, teraz išlo o pripomenutie si významných krokov, ktoré viedli k jej oživeniu a rozšíreniu vozidlového parku PSŽ, ktorý aktuálne tvorí 110 vozňov a 9 rušňov v prenájme, a 290 vozňov a 7 rušňov vo vlastníctve spoločnosti.

Mimoriadna súprava 240.039 + salónny vozeň pristavená pri staničnej budove v Leviciach.

Po slávnostnom strihaní pásky. Vľavo generálny riaditeľ a predseda predstavenstva PSŽ Ing. Ladislav Szuťányi a vpravo majiteľ firiem skupiny ŠPED-TRANS a PSŽ Ján Ďurian.

     Zaujímavosťou je, že 240.039 bola prevedená priamo do vlastníctva súkromného dopravcu, nakoľko doterajšie využitie elektrických rušňov sa nesie v znamení prenájmov - podobne, ako je tomu aj v prípade druhej zeleno-žltej Laminátky 240.128, prevádzkovanej taktiež na MÁV.

     Súčasťou prezentácie bola aj mimoriadna jazda pre pozvaných účastníkov na trase Levice - Nová Baňa a späť, na ktorú poslúžil historický salónny vozeň zapožičaný od MÁV Nosztalgia. Vskutku netradičná súprava je počas svojej cesty zachytená na nasledujúcich snímkach.

Križovanie s protiidúcim vlakom Os 5720 (240.005) v stanici Veľké Kozmálovce.

Odchod mimoriadneho vlaku z Veľkých Kozmáloviec, tak ako i väčšinu celej akcie, sprevádzalo nevľúdne daždivé počasie.

240.039 so salónnym vozňom počas prechodu výhybňou Tekovská Breznica.

     Popisovaná akcia, no nielen ona, naznačuje, že spoločnosť PSŽ nepovedala posledné slovo vo svojich železničných aktivitách a v budúcnosti prinesie ešte nejedno prekvapenie - ku spokojnosti jej zákazníkov a radosti nás, vlakových fanúšikov.

     Ďalším očakávaným prírastkom je Čmeliak radu 770, ktorý by sa mal  koncom augusta preberať po ukončení opravy v ŽOS Zvolen a dočasne vypomôže na takých náročných vozebných ramenách, akým je napr. preprava uhlia na trase Prievidza - Nižný Hrabovec.

Konečná stanica - Nová Baňa. Parádnica 240.039 tu obieha na druhý koniec, pričom jej spoločnosť na vedľajšej koľaji robia nákladné 240.034 a 015.

Laminátky - rovnaké a pritom tak odlišné. Vpravo s nákladným vlakom kargácka dvojica 240.034 + 015. (Nová Baňa)

Chvíľka oddychu pred spiatočnou cestou.

 Spoločne s dvojicou 240.083 a 040 - mladším to 'súrodencom' ostro sledovaného stroja 240.039 - tvoriacou rušňový vlak smer Nové Zámky. (Nová Baňa)

 Na šírej trati - medzi zastávkou Psiare a stanicou Kozárovce

 Odchod z Kozároviec.

Po návrate do stanice Levice. Obe vozidlá potom pokračovali po trase Šurany - Nové Zámky - Štúrovo do Maďarska: salónny vozeň domov do Budapešti a Laminátka 240.039 PSŽ za svojimi pracovnými povinnosťami.

(29. 7. 2011, 14:30, z dôvodu nepresností, ktoré nevznikli na strane vlaky.net došlo v texte článku k niekoľkým drobným opravám, za pochopenie ďakujeme. Zmysel článku, a to najmä obrazové zachytenie zaujímavej akcie, ostáva nezmenený)

Snímky autor, 28. 7. 2011.

Súvisiace trate