Balaton 2011: Za letom, Sergejom, rýchlikom a odklonom

28.7.2011 8:00 Bc. Jozef Gulík

Balaton 2011: Za letom, Sergejom, rýchlikom a odklonom

V sobotu 18. júna vstúpil v Maďarsku do platnosti letný cestovný poriadok, ktorý už tradične prináša vyššiu hustotu spojov na tratiach smerujúcich z Budapešti ku Balatonu a v jeho okolí. Druhotným efektom sú zaujímavosti v železničnej doprave, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tohto dovolenkového obdobia.

 


     Záujem fanúšikov sa celkom pochopiteľne sústreďuje najmä na trasu Budapest – Székesfehérvár – Balatonfüred – Tapolca, kde sú priame vlaky vezené motorovým rušňom, častokrát Sergejom radu M62.3, ale tiež vďaka smerovaniu týchto vlakov po odklonovej trase cez Börgönd.

     Čo sa týka nasadenia hnacích vozidiel, v minulej sezóne 2010 sme sa stali svedkami ‚experimentu‘, keď zvýšená potreba rušňov nebola pokrytá zaužívanými Sergejmi (ako po predošlé roky), ale Csörgő radu M41, ktoré sa dočasne poschádzali z východu Maďarska. Týmto krokom sa však problém s nedostatkom rušňov iba preniesol na vzdialenejšie miesta a náhrady, často vo forme starých M62, museli pre zmenu riešiť v depách Debrecen a Nyíregyháza.

Bzmot 311 prichádza do Börgöndu zo smeru od Székefehérváru.

Onedlho prichádza do Börgöndu i zmeškaný vlak 19707 na čele s M62.305 zo smeru Szabadbattyán.

     Malou náplasťou na minuloročné sklamanie fanúšikov bola aspoň zaujímavosť vo forme odklonovej trasy, ktorou sa vlaky vydávali a aj v aktuálnej sezóne stále vydávajú na svoju cestu ku Balatonu. Obchádzku obvyklej trasy (na mape zelenou farbou) si totiž už druhým rokom vyžaduje náročná koridorizácia hlavnej trate Budapest – Székesfehérvár, ktorá momentálne sužuje medzistaničný úsek Tárnok - Mártonvásár, a z toho plynúca znížená priepustnosť jednotlivých úsekov, pričom prednosť dostávajú elektrické vlaky jazdiace na Siófok a Szombathely.

     Prečo padol ‚Čierny Peter‘ presne na balatonfüredské vlaky? Práve preto, lebo tieto sú vezené motorovým rušňom a môžu teda bez zbytočného preprahu premávať odklonom po neelektrifikovanej trati cez Börgönd až do Budapešti (na mape červenou farbou). V hlavnom meste, presnejšie na západnej stanici, sa tak po rokoch opäť rozlieha zvuk veľkých dízlov, ktoré z nej boli medzičasom už úplne vystrnadené.

     Na spojovaciu trať č. 44 Pusztaszabolcs – Börgönd – Székesfehérvár sa týmto krokom vrátili časy, o ktorých 'spiaca Šípová Ruženka' mohla iba snívať. Nová úloha zastihla ospalú lokálku v zúboženom stave: medziľahlé stanice Seregélyes a Zichyiújfalu degradované na zastávky - nadôvažok zdevastované, traťová rýchlosť 40 km/h a niekoľko párov osobných vlakov, na ktoré stačil sólo Bzmot.

     Prípravy na odklonovú vozbu sa lokálkou prehnali v druhej polovici roka 2009 ako tornádo a priniesli radikálne zmeny. Došlo ku kompletnej obnove koľajového spodku a zvršku, nástupíšť, znova bola aktivovaná stanica Zichyiújfalu, kam boli dosadené nové svetelné návestidlá, traťová rýchlosť zvýšená na 80 km/h, atď. Projekt obnovy bol sčasti financovaný z fondov EÚ, ako vynútená súčasť koridorizačných prác medzi Budapešťou a Székefehérvárom.

Pôvodný stav trate č. 44 Pusztaszabolcs - Börgönd - Székesfehérvár pred modernizáciou.

     V aktuálnej sezóne 2011 je však odklonová vozba balatonských rýchlikov ešte zaujímavejšia, nakoľko vybrané vlaky pokračujú z Börgöndu nie na Székesfehérvár, ale 'skratkou' do stanice Szabadbattyán (na mape žltou farbou), tj. po trati, ktorá bola už niekoľko rokov bez akejkoľvek dopravy - a podľa toho aj vyzeral jej stav. Zarasteným a čiastočne už rozkradnutým zvyškom železnice bol vdýchnutý nový život a po pokládke zvršku sa po nej opäť rozbehli vlaky, a hneď rovno rýchliky. 

    

Križovanie s krabičkou Bzmot na reaktivovanej stanici Zichyiújfalu (jedna z mála maďarských, ktoré majú v názve písmeno 'ch'), ktorá už ani nedúfala v krajšiu budúcnosť.

Obnova zvršku, nástupíšť, návestidiel, atď, na lokálke č. 44 sa realizovala s pomocou EÚ fondov, ako súčasť modernizácie trate Budapest - Székesfehérvár.

     Za pozornosť stojí, že aktuálna sezóna tiež priniesla očakávaný návrat Sergejov do čela rýchlikov a zrýchlených vlakov. Štvordňový obeh remotorizovaných M62.3 vyzerá nasledovne:

1. deň
9719 (04.44) Tapolca - Székesfehérvár (07.18)
1974 (10.26) Budapest-Déli - Tapolca (13.57)
19701 (15.40) Tapolca - Budapest-Déli (19.40)

2. deň
19712 (08.21) Székesfehérvár - Tapolca (11.12)
1973 (14.03) Tapolca -Székesfehérvár (16.15)
978 (19.40) Székesfehérvár - Tapolca (21.57)

3. deň
19707 (08.50) Tapolca - Székesfehérvár (11.34)
1976 (15.40) Székesfehérvár - Tapolca (17.57)

4. deň
1975 (10.06) Tapolca - Budapest-Déli (13.30)
19708 (16.26) Budapest-Déli - Tapolca (20.25)

     Radenie týchto vlakov počas letnej sezóny je dostupné na maďarskej stránke osszeallitas, kde sú poznámkou zvlášť zdôraznené vlaky, premávajúce odklonom cez Börgönd.

M62.332 pri prechode zastávkou s 'jazykolamným' názvom Seregélyes-Szőlőhegy.

     Cestovné poriadky kmeňovej trate č. 29 a odklonových trás vo forme zmien č. 854 a 855 sú k dispozícii na stránke MÁV.

     Stále platí, že s trochou šťastia, rovnako ako po iné roky, možno na čele niektorého z vlakov zastihnúť aj Sergeja starého typu. Stáva sa tak pri náhlej neschopnosti M62.3 alebo M41.23, a záleží na operatívnom rozhodnutí strojmajstra, ako dlho ponechá náhradný stroj v obehu. K jeho vyňatiu z obehu potom dochádza počas pobytu vlaku v stanici Székesfehérvár.

     Jeden z najnovších prípadov, kedy sa M62.165 držal v obehu zaznamenávame v dňoch 20. až 22. 7., ktorý zachytávajú fotografie na stránke maďarského časopisu Indóház.

My sme počas návštevy dňa 13. 7. 2011 vyššie spomínaný M62.165 zachytili uprostred jeho bežného pracovného nasadenia v stanici Dunaújváros.

Snímky autor, 13. 7. 2011.

Súvisiace odkazy