Prednáška o histórii Viedenskej električky (P.O.H.É.V.)

4.7.2011 8:00 Peter Martinko Zdroj: Klub priateľov mestskej hromadnej a regionalnej dopravy

Prednáška o histórii Viedenskej električky (P.O.H.É.V.)

Prednáška o histórii Viedenskej elektricky (P.O.H.É.V.) a záchrane rušňa Eg 6. Prednáška sa bude konať v stredu 13. 07. 2011 o 18h v priestoroch Kultúrneho inštitútu Maďarskej republiky, Palisády 54. Prednáška sa koná pod záštitou Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy, Kultúrneho inštitútu Maďarskej republiky a Bratislavského okrášlovacieho spolku.

 

 

 

1. Prednášať o histórii Viedenskej električky bude Peter Martinko.
2. Prednášať o záchrane rušňa Eg 6 bude Roman Delikát a Michal Milata.

Všetci traja prednášajúci sú členmi občianskeho združenia Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy. Na Facebooku sme spoločne vytvorili stránky venované Viedenskej električke – Pressburgerbahnu (www.facebook.com/viedenskaelektricka). 

Plagat - pozvanka


Vedeli sme, že rušne Eg 5 a  Eg 6 boli počas druhej svetovej vojny predané firme Siemens ako pohľadávka a tá ich následne predala firme Stern und Hafferl. E-mailom sme kontaktovali Stern und Hafferl a požiadali ich o dostupné informácie o rušni Eg 6. Na naše prekvapenie je rušeň Eg 6 stále u nich, tento rok bude vyradený z prevádzky kvôli nefunkčnosti troch zo štyroch motorov. Je určený na zošrotovanie, alebo odpredaj. Keďže sme dobre poznali históriu a podmienky vzniku tohto rušňa, rozhodli sme sa, že sa pokúsime o jeho záchranu.

Električkový vozeň CMg 1612 spoločnosti P.O.H.É.V. s rozchodom 1435mm na ľavostrannom zjazde z mosta Františka Jozefa I. Zdroj: Régi magyar villamosok.
Električkový vozeň CMg 1612 spoločnosti P.O.H.É.V. s rozchodom 1435mm na ľavostrannom zjazde z mosta Františka Jozefa I. Zdroj: Régi magyar villamosok.


Jednosmerný rušeň Eg 6 na konečnej zastávke Námestie Korunovačného pahorku okolo roku 1915. Zdroj: Archív Peter Martinko.

Rušne Eg 5 a Eg 6 boli vyrobené v roku 1913 firmou GANZ v Budapešti. Boli určené pre prevádzku diaľkových vlakov Viedeň – Bratislava na Uhorskom (Slovenskom) úseku trate, ktorú prevádzkovala spoločnosť P.O.H.É.V. (Pozsony -Országhatárszéli Helyi Érdeku Villamos Vasut / Miestna elektrická železnica Prešporok – Zemská hranica).

Diaľkový vlak Bratislava - Viedeň pri hoteli Savoy okolo roku 1915.Zdroj: Archív Peter Martinko.
Diaľkový vlak Bratislava - Viedeň pri hoteli Savoy okolo roku 1915.Zdroj: Archív Peter Martinko.

Diaľkový vlak Viedeň - Bratislava smerujúci do Bratislavy na zastávke Liget kitéro (Petržalka výhybňa)okolo roku 1915. Zdroj: Régi magyar villamosok.
Diaľkový vlak Viedeň - Bratislava smerujúci do Bratislavy na zastávke Liget kitéro (Petržalka výhybňa)okolo roku 1915. Zdroj: Régi magyar villamosok.

Unikátnosť týchto rušňov spočíva v tom, že boli špeciále vyvinuté a vyrobené pre Bratislavu a jej podmienky. Museli vyhovovať povolenému zaťaženiu na moste Františka Jozefa I. (dnes Starý most).

Pred samotnou výstavbou trate firma GANZ Budapešť previedla v Bratislave výpočet zaťaženia mostu podľa ktorého skonštruovala rušne Eg 5 a Eg 6. Trať spoločnosti P.O.H.É.V. bola vedená aj ulicami mesta, takže rušne boli kompromisom medzi železničnou a električkovou prevádzkou. V Kopčanoch, kde bola výmenná stanica rušňov medzi jednosmernou (550V) a striedavou (15kV 16 2/3 Hz) trakciou sa prechod medzi napäťovými sústavami realizoval na jednej z dvoch staničných koľají. Prívod jednosmerného prúdu na tomto úseku sa realizoval bočnou, treťou napájacou koľajou. Z tohto dôvodu boli rušne Eg 5 a Eg 6 vybavené okrem pantografov aj smykadlom na odber prúdu z tretej napájacej koľaje. Rušeň Eg 5 bol od firmy Stern und Hafferl odkúpený električkovým múzeom v Mariazelli a v roku 2000 bol zrekonštruovaný v Brne do svojej pôvodnej podoby. Po úspešnom odkúpení a prevezení rušňa Eg 6 späť do Bratislavy, teda na miesto jeho pôvodného určenia ho chceme zrekonštruovať do podoby, akú mal v bratislavskej prevádzke P.O.H.É.V.

Zrekonštrouvaný rušeň Eg 5 v Brne. Rekonštrukcia robená v roku 2000 pre tramway museum Mariazell. Zdroj: Dráh-servis.
Zrekonštrouvaný rušeň Eg 5 v Brne. Rekonštrukcia robená v roku 2000 pre tramway museum Mariazell. Zdroj: Dráh-servis.

Rušeň Eg 6 ako E 22.004 v Eferdingu, máj 2011.Zdroj: Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy.
Rušeň Eg 6 ako E 22.004 v Eferdingu, máj 2011.Zdroj: Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy.

Súvisiace trate