NAŽIVO: Ing. Jiří Kubáček o revitalizácií železničných spoločností - DOPLNENÉ

20.4.2011 12:00 VLAKY.NET TV

NAŽIVO: Ing. Jiří Kubáček o revitalizácií železničných spoločností - DOPLNENÉ

Priamy prenos z prezentácie programu revitalizácie železničných spoločností na Slovensku, ktorý bol schválený vládou SR dňa 16. marca 2011. Program prezentuje Ing. Jiří Kubáček, CSc., generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v sídle ŽSR na Klemensovej ulici v Bratislave. (Doplnený záznam prenosu)

Vítame Vás pri prvom priamom prenose VLAKY.NET TV, ktorý Vám prinášame v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky, Železničnými telekomunikáciami a Slovenskou vedeckotechnickou spoločnosťou dopravnou. V našom priamom prenose Vám naživo prinášame predstavenie a diskusiu k Programu revitalizácie slovenských železničných spoločností.


Vzhľadom na to, že sa jedná o náš prvý priamy prenos, dovoľujeme si Vás požiadať o spätnú väzbu ku kvalite obrazu a zvuku. K plynulému sledovaniu tohto priameho prenosu sa odporúča pripojenie do internetu s kapacitou minimálne 768 kbps. Zároveň je potrebné mať nainštalovaný prehrávač streamovaných videí, ako napr. Windows Media Player.

S prihliadnutím na časové možnosti budeme otázky položené v diskusii k tomuto priamemu prenosu tlmočiť prednášajúcemu.

Predpokladaný začiatok prezentácie je dňa 20. 4. 2011 o 15.30 hod.

Záznam z prednášky

Ak sa Vám obraz a zvuk nespustí automaticky po načítaní stránky, kliknite prosím sem.

Za realizáciu technického zabezpečenia tohoto priameho prenosu patrí poďakovanie Radovanovi Plevkovi, ako aj zástupcom ŽSR a Železničných telekomunikácií. Ďakujeme!

VLAKY.NET TV

Súvisiace odkazy