Jarná sezóna medzi Krupinou a Šahami

15.4.2011 8:00 Bc. Jozef Gulík

Jarná sezóna medzi Krupinou a Šahami

Jar - pre väčšinu z nás nepochybne najmilšie z ročných období - sa naplno rozvinula do krásy. Príroda sa prebúdza, vzdáva poctu všetkému živému, nuž a miestami sa tomuto ročnému dokonca podarí oživiť aj nákladnú prepravu na železnici. Hoci nejde o žiadne prevratné objemy, na takmer opustenom traťovom úseku poteší každý jeden vozeň.

 

 

     Nasledujúca stručná reportáž a pripojené snímky by v podstate neboli ničím zvláštne, ak by nezobrazovali jav, na mnohých miestach čoraz vzácnejší. Manipulačné vlaky sa najmä z tratí, na ktorých bola v roku 2003 zastavená osobná doprava, vytrácajú stále viac. A tak vidieť dnes obsluhu malých nákladísk alebo vlečiek sa v niektorých oblastiach rovná malému zázraku.

     Podobný vývoj prebieha aj na železničnej trati Zvolen - Šahy, presnejšie v jej spodnom úseku z Krupiny, resp. Hontianskych Nemiec do Šiah. Obratový pár vlakov Mn 84 400 / 84 401 je síce papierovo vedený každý pracovný deň až do Šiah, avšak len zriedkavo sa mu vďaka skladbe záťaže podarí dosiahnúť túto vzdialenú métu.

Po Tupú, ako inak, si zvolenský Mn 84 400 vezie so sebou iba osamotený služobný vozeň. Už čoskoro si však vyzdvihne lepšiu záťaž.

Zakrátko už rušeň 742.296 okrem "hytláku" tlačí von z vlečky aj šesticu prázdnych cisterien, ktoré dopraví do Šiah.

     Vzácnou príležitosťou, ktorá sa opakuje so železnou pravidelnosťou v každom jarnom období, je preprava cisternových vozňov na vlečku agrochemického podniku Tupá. Z Dusla Šaľa sa prepravujú kvapalné hnojivá, ktoré budú následne použité na postrek polí, po trase cez Šurany, Levice, Čatu a Šahy, kde ich levický manipulák odovzdá zvolenskému. Po vyprázdnení ich obsahu na vlečke v Tupej sa proces opakuje v opačnom garde. "Cisternová sezóna", ktorá aktuálne začala 6. apríla, zvykne trvať približne iba dva týždne a vozne sa dopravujú spravidla po troch až šiestich kusoch.

Ešte prestaviť na 1. koľaj ...

... spraviť skúšku brzdy, uzamknúť výmeny a vlak 84 400 je pripravený na odchod.

     Keďže aj v roku 2011 nastala táto milá udalosť, ktorá oživuje inak osirelé miesto našej železničnej siete, chceli sme byť jej svedkami. Konkrétne v pondelok 11. apríla 2011 bol na programe odvoz šiestich prázdnych vozňov z Tupej a návoz troch ložených. V réžii zvolenského Mn 84 400 / 84 401 sa nenáročnej úlohy zhostil stroj 742.296. Na uvedenom výkone je síce turnusovaný stroj radu 746, avšak ich služby sú zrejme viac žiadané na južnom ťahu. V úseku Levice - Šahy zas v tento deň operovala novozámocká Bardotka 751.132.

Tu už je zachytený počas príchodu do stanice Šahy, idúc súbežne s traťou z Čaty.

Nasledujúce snímky zaznamenávajú posun priamo v stanici Šahy. Najskôr prázdne cisterny pridať k levickému manipuláku...

... potom si vyzdvihnúť tri ložené, ktoré doobeda prišli z Levíc ...

... a tieto si zaradiť ku svojmu služobnému vozňu. Nezvyklému ruchu sa prizerá Bardotka 751.132.

 Až nakoniec, priamo pred staničnou budovou je vhodná príležitosť i chvíľka času zamyslieť sa nad budúcnosťou traťových úsekov, ktoré drží nad vodou skutočne už len tých "pár vozňov". 

 

Všetky snímky autor, 11. 4. 2011.

Súvisiace trate