Dioráma II.

22.3.2011 8:00 Bc. Peter Bendžala

Dioráma II.

Od dokončenia prvej diorámy prešli približne 2 mesiace a púšťam sa do stavby druhej diorámy, ktorá bude nadväzovať na jej staršiu sestru. Cieľ je jasný, pokračovať v jednokoľajnej neelektrifikovanej trati, tentoraz bez železničného priecestia a priepustu, ale s tunelom a strážnym domčekom.

 

 

 

 

Základňu tvorí 50 mm hrubá polystyrénová doska o rozmeroch 100x40 cm. Vo výške základne je časť poľnej cesty a zemiakové pole. Terén sa postupne zvyšuje, s ním stúpa aj poľná cesta, ktorá zatáča mimo diorámu. Koľaj je v celej dĺžke vedená v rovnakej výške, časť je na miernom násype, neskôr sa postupne „zarezáva“ do terénu (najprv lemovaná oporným múrom/múrmi, neskôr vchádza do tunela).

 

K postupom, ktoré som použil pri stavbe prvej diorámy sa už nebudem vyjadrovať. Na stavbu som použil rovnaké modelárske výrobky na tvorbu krajiny, ale doplnil som ich ešte o ďalšie dĺžky a odtiene statickej trávy, trsy trávy, foliáže s kríkmi a výrobky na imitáciu lístia a ihličia.


Tunel:

Stavba tunela začala krátko po zahájení stavby diorámy, nakoľko z jeho tvaru a umiestnenia som vychádzal pri stavbe oporných múrov a tvarovaní krajiny. Tunelovú rúru som vytvoril z 8 rebier (3 polystyrénových hrúbky 50 mm a 5 kartónových). Tieto rebrá som spojil viacerými vrstvami výkresového papiera. Pri návrhu rozmerov a tvaru tunelového portálu som vychádzal z  kúpeného tunela pre mierku H0, avšak pri vložení lokomotívy do tunela sa mi zdal tunel privysoký aj pre elektrifikovanú trať. Dodatočne som znížil výšku tunela o cca 1 cm. V tuneli som chcel mať aj bezpečnostné výklenky, z Technickej normy železníc (TNŽ) som odvodil rozmery a vyrezal 2 bezpečnostné výklenky do stien tunela. Nasledovalo obložiť klenbu tunela kameňmi. Na ich znázornenie som použil brúsny papier nastrihaný na kúsky 8x4 mm, ktoré som lepil na výkresový papier. Po zaschnutí nasledoval základný náter bielou temperovou farbou, následné farbenie sivou a ako posledné patinovanie hnedým a čiernym uhlíkom. Tunelový portál a čelo tunela som vyhotovil v dvoch variantoch. Prvý bol jednoduchší aj na zručnosť, aj na čas. Na výrobu som použil „syrový podnos“ známy zo stavby oporného múru na dioráme č. 1. Tento variant som zamietol a rozhodol som sa pokračovať v technike znázornenia kameňa tak ako na tunelovej klenbe. Použil som brúsny papier nastrihaný na kúsky o rozmeroch 8x4 mm na čelo tunela a cca 15x8 mm na tunelový portál. Po zaschnutí nasledovalo farbenie a patina temperovými farbami a uhlíkom. Zostávalo bielou temperovou farbou namaľovať obrysy na päte portálu a bezpečnostné nátery v tuneli. Ich hrúbku a sklony som odvodil z TNŽ.

 


Oporné múry:

Dva oporné múry pri tuneli sú vytvorené rovnakým spôsobom ako klenba a čelo tunela. Nastrihané kúsky brúsneho papiera na rozmery 8x4 mm som nalepoval na kartóny potrebných rozmerov. Na kartóny som narysoval vodiace čiary, aby som približne dodržal rovnobežnosť kamenných poschodí. Ak bolo potrebné, nastrihal som tenšie, resp. hrubšie „kamene“. Rímsa týchto dvoch oporných múrov je robená z kúskov brúsneho papiera (9-12x8–10 mm) systémom nalepiť vrchnú časť – ohnúť – primerať – odstrihnúť - prilepiť bočnú časť. 
Koryto odvodňovacích kanálov pod opornými múrmi je tvarované z polystyrénu. Na polystyréne sú nalepené pásy kancelárskeho papiera, na ktorý som lepil kúsky brúsneho papiera. Koryto odvodňovacích kanálov popri rímsach oporných múrov je tvarované prevažne zo sadry. Na sadru som lepil pásy kancelárskeho papiera a následne kúsky brúsneho papiera. Po preschnutí klasický náter bielou temperovou farbou a neskôr dofarbovanie sivou, čiernou a hnedou farbou. Do niekoľkých medzier medzi kameňmi som vlepil kúsky trávnatého trsu.
Oporný múr, ktorý nadväzuje na diorámu č. 1 som robil rovnakým spôsobom ako na prvej dioráme. Tentoraz je však múr členitejší a vytvára aj priestor pre strážny domček.

 


Strážny domček:

Námetom na stavbu domčeka mi bola fotka z internetovej stránky http://www.vlaky.net/servis/galeria.asp?id=1723. Následne som dal objektu podobu, ktorá vyhovovala mojim predstavám. Steny domčeka sú z tenkého kartónu, na ktorý som nalepil tehlovú textúru a žltý farebný papier. Okná, dvere a nábytok sú z balzového dreva, ktoré som natrel hnedým tušom. Okenná výplň je z fólie používanej pri premietaní meotarom. Komín je z dreveného hranola oblepeného tehlovou textúrou. Podlaha je znázornená textúrou dlažby.  Konštrukcia strechy je z kartónu, na ktorý som lepil štvorce 4x4 mm sivého papiera ako imitáciu eternitovej krytiny. Čelá strechy sú z balzy. Odkvapy sú z pozdĺžne rozrezanej vatovej tyčinky natretej olejovou farbou.  Kôlňa je z balzového dreva, opäť farbeného hnedým tušom, strecha je zo sivého farebného papiera imitujúceho lepenku. Objekt je patinovaný temperovými farbami a uhlíkom.
Zdroj textúr: http://textury.stavit.cz/.

 


Stromy:
•    ihličnaté:
Postup výroby:
1. výroba kostry stromčeka z medeného drôtu,
2. náter kostry zmesou z disperzného lepidla, vody a polohrubej múky (na vyplnenie veľkých medzier medzi drôtmi),
3. náter hnedou syntetickou farbou (klasická farba na železo, drevo atď. riediteľná riedidlom), celú kostru som ponoril do plechovky s farbou a následne utieral štetcom prebytočnú farbu,
4. poprášenie polohrubou múkou (kým ešte farba nezaschla),
5. farbenie kmeňa temperovými farbami (hnedá až hnedo-sivá farba)
6. disperzným lepidlom lepené kúsky Statdekoru na kostru (Statdekor som nastrihal na pásiky hrubé cca 2 mm a dlhé 0,5-2 cm).


•    listnaté:
Základom je opäť kostra z medeného drôtu. V tomto prípade som na hotovú kostru nalepoval kúsky Naturexu alebo som použil lístie od fy. Noch.


Návesti sú vytlačené z TNŽ v primeranej mierke, hektometrovník  je  vyrobený zo sadry.
Črepiny z rozbitej fľaše  som znázornil nastrihanými kúskami zelenej PET fľaše.
Na dioráme sa nachádzajú 2 hríby smrekové, vyrobil som ich z polystyrénu, klobúk som natrel temperovou farbou.
Spadnutý a vyschnutý strom je vyrobený z medeného drôtu.
Pne sú z odlomených konárikov.
Kamene sú skutočné, upevnil som ich do sadry.


Fotky zo stavby sú fotené prevažne v interiéri, fotky po dokončení diorámy sú fotené už klasicky na levočských hradbách.
Pri výrobe tejto diorámy som strávil cca 400 hodín, finančnú náročnosť stavby nemám presne spočítanú, odhadom to môže byť niečo vyše 20 €.

Je dosť pravdepodobné, že existujúce stĺpy elektrického vedenia čoskoro nahradím telefónnymi stĺpmi.

Galéria