Kamenica nad Hronom má svoje dni už zrátané

28.2.2011 8:00 Bc. Jozef Gulík

Kamenica nad Hronom má svoje dni už zrátané

Keď končí svoju funkciu železničná stanica, vždy si to zaslúži našu pozornosť. Tento neradostný, ale vo svojej podstate očakávaný proces má pred sebou aj Kamenica nad Hronom. Šikovne ukrytá pred cestujúcou verejnosťou a učupená pod majestátnymi skaliskami. Hoci v nej už vlaky pravidelne nezastavujú, zatiaľ ešte stále pomáha pri riadení dopravy v medzištátnom úseku medzi Štúrovom a Szobom. Avšak už nie nadlho...

 

     Železničná stanica Kamenica nad Hronom leží v traťovom kilometri 196,303 hlavnej dvojkoľajnej trate Bratislava – Budapest. Svojim umiestnením rozdeľuje 14,5 km dlhý úsek medzi Štúrovom a maďarským Szobom na dva kratšie úseky s dĺžkami 6,7 a 7,8 km.

     Hoci korene tejto stanice siahajú hlboko do histórie, jej význam už oddávna ťahala ku dnu najmä veľká vzdialenosť od kmeňovej obce. Keď obyvatelia obce začali do blízkeho Štúrova dochádzať autobusmi, železničná stanica zívala prázdnotou. Vlakový grafikon 1962/63 bol tým posledným, ktorý ponúkal cestujúcim zvezenie do Kamenice nad Hronom, kamenickej zastávky a Chľaby.

Hronská Kamenica, alias Garamkövesd, na dobovej pohľadnici. (zbierka Roman Jeschke) 

     V ďalšom období stáli v týchto miestach osobné vlaky už len zo služobných dôvodov. Hoci o pár desaťročí sa Chľaba predsa len dočkala návratu do cestovného poriadku, v prípade Kamenice by takýto krok ani nemal žiadny praktický zmysel. Jej význam spočíval už iba v riadení dopravy, najmä počas výluk traťových koľají a v odstavovaní správkových vozňov. V súčasnosti má činnosť stanice v kompetencii výpravca spoločne s dvoma signalistami.

Vlak EC 272 Jaroslav Hašek s rušňom 350.020 na čele prechodí cez Kamenicu nad Hronom v sobotu 26. februára 2011.

     Hoci v uplynulých rokoch, poznamenaných snahami o úsporné opatrenia, sa viackrát riešila efektivita tejto stanice, všetko nasvedčuje tomu, že jej dni sa teraz už nadobro chýlia ku koncu. Už počas najbližšieho víkendu by mali začať výlukové práce za účelom ukončenia jej funkcie.

Stanička ospalá, stanička tichá... (26. 2. 2011)

     V rámci nich sa očakáva úprava staničného zabezpečovacieho zariadenia v Kamenici, úprava traťového zabezpečovacieho zariadenia medzi Štúrovom a Szobom, a výmena koľajových obvodov viažucich sa ku priecestiam v km 198,990 a 197,958 za počítače náprav so snímačmi kolies (kontrolné a ovládacie prvky týchto priecestí budú premiestnené do Štúrova). Okrem toho bude zavedený komunikačný systém ASW PPS medzi Štúrovom a Szobom, slúžiaci pre ponuku a prijatie medzištátnych vlakov.

Medzištátny osobný vlak s maďarským strojom V43.1342 dňa 28. 7. 2010.

     Už hneď v prvý deň výluky dôjde k odovzdaniu riadenia dopravy z Kamenice nad Hronom do Štúrova (na St. 4). Kým pre kamenických signalistov od toho momentu nebude čo na práci, výpravca bude do konca svojej zmeny pokračovať v dopravnej službe ako závorár, kontrolou činnosti oboch vyššie menovaných priecestí.

     Výhybky sa uzamknú, návestidlá označia znakom neplatnosti a medzi Štúrovom a Szobom vznikne jediný, takmer 15-kilometrový medzistaničný úsek. Kamenica nad Hronom dostane oficiálny status dopravne s trvalou výlukou dopravnej služby.

     Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna stanička...

 Kamenické zátišie pri rieke Dunaj.

Neoznačené snímky autor.

Súvisiace trate

  • ŽSR-130: Bratislava - Štúrovo - Szob (HU); Palárikovo - Šurany