Nitrianska poľná železnica počas Agrokomplexu 2010

4.9.2010 8:00 Miroslav Sekela

Nitrianska poľná železnica počas Agrokomplexu 2010

V dňoch 19. – 22. augusta 2010 sa na nitrianskom výstavisku konal 37. ročník výstavy Agrokomplex. Počas týchto dní mali návštevníci možnosť opäť sa previesť najväčším technickým skvostom Slovenského poľnohospodárskeho múzea ( SPM ) – Nitrianskou poľnou železnicou ( NPŽ ), ktorá v tomto roku oslavuje 25 - te výročie svojej prevádzky.

 

 

Najväčšej tohtoročnej akcii predchádzali týždne príprav, kedy sa opravovala trať, vymieňali sa podvaly, opravovali sa lokomotívy a vozne, aby NPŽ mohla privítať cestujúcich v plnej paráde.

Počas všetkých štyroch dní vozili vlaky NPŽ cestujúcich od deviatej hodiny ráno do šiestej hodiny večer, v pravidelno – nepravidelných intervaloch. V čele súprav s výletnými vozňami sa striedali parné rušne „Križko“ U 35.901, „Kolbenka“ U 36.001 a „BéeSka“ U 25.001.  Vlaky jazdili v podstate načas, len výnimočne dochádzalo k ich meškaniu. Ak aj výnimočne došlo k meškaniu, neprekračovalo 13 sekúnd a 8  minút.

Deti mali možnosť  povoziť sa aj na detskom vláčiku. Túto možnosť veľakrát využili aj dospelí. Okrem povozenia sa na NPŽ si mohli návštevníci v areáli SPM pozrieť a zajazdiť si na historických traktoroch v rámci akcie Traktorparáda. Pripravené boli aj ukážky kosenia a zhrabávania sena, otvorené boli aj všetky historické objekty nachádzajúce sa v areáli SPM.

Pri príležitosti 25. výročia prevádzky NPŽ, bol prvýkrát v histórii NPŽ vydaný lepenkový cestovný lístok. Predalo sa ich 14 247 kusov. Cestujúci sa tak mohli cítiť ako v dobách minulých. Parná lokomotíva v čele vlaku, ktorá cestujúcich pravidelne zdravila spŕškou sadzí a voňavého dymu. Pri nástupe do vlaku cestujúcim štikali lepenkové lístky sprievodcovia v historických uniformách. Hlásenia o príchode, odchode a meškaní vlaku podával priamo sám pán Prednosta ( nielen stanice, ale aj NPŽ ). Počas jazdy cestujúcich kontroloval revízor s „buřinkou“. Jeho kontrole neunikol ani personál, vrátane dvoch sprievodcov – zácvikárov : Mathula a Jezca.

Aj keď už epidémia novej chrípky pominula, ostražitosti nikdy nie dosť. Preto pán prednosta opakovane vyzýval na dodržiavanie hygieny a nepodceňovania obradu „Umývania rúk“.
V sobotu sa počas jednej z posledných jázd niesol vlakom spev ľudoviek v podaní speváckej skupiny Čabanka. Návštevníci na výstavisku sa so záujmom obzerali, aká veslosť to vládne vo vlaku.

V posledný deň akcie mala na NPŽ zavítať jedna v minulosti veľmi známa a obľúbená skupina, pre ktorú sa pripravovalo vypranie zvláštneho vlaku zloženého z krytých vozňov pochádzajúcich z korytnickej úzkorozchodnej železnice. Keďže skupina dala prednosť inému programu, obnovená premiéra jazdy „korytničákov“ sa odkladá o rok. Vtedy už ale bude súpravu tvoriť aj služobný vozeň, ktorého rekonštrukciu chystáme.

Medzi cestujúcimi a návštevníkmi vládla počas celých štyroch dní dobrá a družná nálada, podporená vynikajúcou atmosférou miesta. Z celého areálu SPM vyžaruje neopakovateľné genius loci. Príďte ho spoznať a nadýchať sa ho. Najbližšiu možnosť máte 11. – 13.9.2010, počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

P.S. Ak chcete spoznať význam niektorých výrazov použitých v reportáži, príďte navštíviť Nitriansku poľnú železnicu.

Galéria

Súvisiace odkazy