Pochod k viaduktu Strateník

22.8.2010 8:00 Ivan Wlachovský

Pochod k viaduktu Strateník

Netajím sa tým, že železničné trate v úseku Banská Bystrica – Červená Skala – Margecany sú mojou srdcovou záležitosťou. Každý rok sa snažím stráviť niekoľko dní mapovaním krás a zaujímavostí železnice v tomto úseku. Jednou z akcii, ktorá sa uskutočnila tento rok bola cesta k viaduktu Strateník.

 

 

 


Ráno sme sa vybrali osobným vlakom 7744 do ŽST Telgárt. Zo zastávky Telgárt penzión je to síce iba kúsok, ale neodolali sme. Krásna modrá obloha pod Kráľovou hoľou lákala na pešiu turistiku.

Zastávka Télgart penzión prichádza náš vlak. © Igor Molnár
Zastávka Telgárt penzión prichádza náš vlak. © Igor Molnár

Expedíciu sme začali prehliadkou samotnej ŽST Telgárt. Čakalo ma celkom príjemné prekvapenie. Vo výpravnej budove je nachystaná pomerne slušná dokumentácia o výstavbe železničnej trati a iné artefakty.

Informačný panel v ŽST Telgárt © Ivan Wlachovský
Informačný panel v ŽST Telgárt © Ivan Wlachovský

Výpravná budova v ŽST Telgárt. © Ivan Wlachovský
Výpravná budova v ŽST Telgárt. © Ivan Wlachovský

Zo ŽST sme sa vybrali popri trati. Železničná trať 173 Margecany – červená Skala bola projektovaná tak, že železnica nemala žiadne úrovňové priecestia. To znamená, že dodnes sa na nej nachádza množstvo nadjazdov a podjazdov, aj pre poľné a lesné cesty. Všetky dnešné úrovňové priecestia sú dielom dôb neskorších. Keď sa tak nad tým zamyslím, tak medzi zastávkou Helcmanovce a vchodovým návestidlom ŽST Červená Skala ani dodnes nie sú. (Neberte ma však za slovo). Približne v km 88 za úrovňou vchodového návestidla sa nachádza jeden z podjazdov. Podjazd je klenutý obložený žulovými kvádrami. Je dosť úzky na to, aby sa ním prepchalo motorové vozidlo.

Klenutý podjazd © Ivan Wlachovský
Klenutý podjazd © Ivan Wlachovský

O niekoľko metrov ďalej sa nachádza väčší podjazd vhodný pre väčšie vozidlá. Železničná trať pokračuje po pravej strane NPR Meandre Hrona  striedavo v zárezoch a na násype.

Podjazd © Ivan Wlachovský
Podjazd © Ivan Wlachovský

V km 89.2 sa nachádza malý priepust pre potok. Priepust je v dosť biednom stave. Zub času sa na ňom dosť podpísal.

Železničná trať medzi Červenou Skalou a Telgártom. © Ivan Wlachovský
Železničná trať medzi Červenou Skalou a Telgártom. © Ivan Wlachovský

Teraz nás čakalo už len 600 metrov. Viadukt Strateník sa nachádza v km 89.8. Pri pohľade zo železničnej trate nasleduje absolútne sklamanie. Stačí však prísť na samotný viadukt a ste ako v inom svete. Pod nohami sa ukáže hlboká roklina s divo tečúcim potokom a vodopádmi. Niekoľko krát som sa už pokúšal v viaduktu dostať. Či už autom, alebo bicyklom. Musím však priznať, že je to nemožné. Viadukt je dokonalo skrytý za stromami v rokline. Pustili sme sa do odvážneho zostupu. Námaha stála za to. Viadukt je kamenný oblúkový 42,64 m dlhý a asi 13,5 m vysoký. Leží v priamke. Má 3 otvory s klenbami po 11 m. Bohužiaľ je v podstate nefotiteľný. Nepomohol ani super širokouhlý objektív. Vegetácia je mimoriadne hustá a primknutá úplne k stavbe. Z oblúkov visia až 30 cm dlhé vápenné kvaple. Neviem si predstaviť ako sa na viadukte robí údržba. Podľa môjho názoru, údržba je dosť zanedbaná. Predierali sme sa vegetáciou zhruba hodinu a popreliezali všetko, čo bolo možné. Čakali sme hlavne na osobný vlak 7746, ktorý nechodil a nechodil. Čas nás začal už tlačiť a tak sme toto mimoriadne krásne romanticko-divoké miesto museli opustiť. Ako to už v takýchto situáciách býva pravidlom, zmeškaný osobný vlak sa objavil v najnevhodnejšiu chvíľku.


Viadukt Strateník © Ivan Wlachovský

Viadukt Strateník © Igor Molnár
Viadukt Strateník © Igor Molnár

Viadukt Strateník © Ivan Wlachovský
Viadukt Strateník © Ivan Wlachovský


Viadukt Strateník © Ivan Wlachovský

V km 90.5 sa nachádza ďalší malý most pokonávajúci lesnú cestu do priľahlého údolia. To sme sa však pripravovali na príchod hviezdy tejto trate. Igi sa rozhodol fotiť hviezdu menom R811 Horehronec z vtáčej perspektívy a stratil sa na rúbanisku vysoko nad železničnou traťou. Doktorka s Víchricou išli skúmať vchod do  Ladzianskeho jaskyne a hľadať huby. Uragán a ja sme sa presunuli trochu ďalej do km 90.7 k bývalému strážnemu domčeku. Neklamný rev trakčákov oznamoval, že Horehronec ide prísne načas. Uchopili sme do rúk fotoaparát a kameru. Za pár chvíľ sa už okolo nás prehnala 754.069 aj s celým vlakom.

R 811 Horehronec nad Červenou Skalou © Peter Wlachovský
R 811 Horehronec nad Červenou Skalou © Peter Wlachovský

R 811 Horehronec nad Červenou Skalou © Igor Molnár
R 811 Horehronec nad Červenou Skalou © Igor Molnár

Pohľad na hodinky vravel, že musíme dobre prepletať nožičkami, aby sme stihli vlak v Červenej skale.
Tesne za vchodovým návestidlom ŽST Červená Skala sa nachádza most ponad Hron a už spomínané priecestie v km 92.006. Priecestie smeruje ku kameňolomu. Nasleduje krátky oblúk a potom už samotná ŽST Červená Skala. Prišli sme akurát včas, aby sme stihli odchod manipulačného vlaku smerom do Telgártu.

Odchod manipulačného vlaku z Červenej Skaly. © Ivan Wlachovský
Odchod manipulačného vlaku z Červenej Skaly. © Ivan Wlachovský

Príjemne unavení sme doplnili v miestnej krčme tekutiny. Od Brezna prišiel osobný vlak a to bolo znamenie, že nás odchod späť je otázkou niekoľkých minút. Vlak skladajúci sa z jednej osemstodvanástky nás čochvíľa pohltil a vrátil nás na východzí bod výpravy. Náš domček na zastávke Telgárt penzión nás už očakával.

Telgárt = dubákový raj. © Igor Molnár
Telgárt = dubákový raj. © Igor Molnár

foto: Igor Molnár, Peter Wlachovský a autor

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy