Nová železniční zastávka Jablonec nad Nisou centrum

13.6.2010 8:00 Jindřich Berounský, radní Jablonce nad Nisou

Nová železniční zastávka Jablonec nad Nisou centrum

Po téměř 116-ti letech se Jablonec nad Nisou dočkal nové železniční zastávky. 3. června 2010 v 9.45 hodin přivítal starosta Jablonce nad Nisou Petr Tulpa na železniční zastávce Jablonec nad Nisou centrum osobní vlak č.16213 Liberec - Harrachov, kterým byla tato uvedena do zkušebního provozu a první cestující ji také využili spolu se slavnostními hosty.

Železnice jako taková dorazila do Jablonce nad Nisou z Liberce 25.listopadu 1888. Dalšího prodloužení, nových staveb zastávek i nádraží se město dočkalo 12.července 1894, kdy byla železniční trať prodloužena do Lučan nad Nisou, posléze 11.10.1894 až do Tanvaldu.

Poloha zastávky mezi ulicemi Raisovou a 5. května představuje přiblížení k centru města na místě, kde to dovolily i technické podmínky trati. Pro uživatele veřejné dopravy a integrovaný dopravní systém Libereckého kraje je nová zastávka, přibližující železnici k autobusovému nádraží i centru města, přínosem o to větším, že autobusové nádraží má být v blízké budoucnosti dopravním terminálem města s vazbami na městskou dopravu.

Stavba zastávky probíhala v náročném terénu v původním skalním zářezu. Celkově město investovalo do zastávky spolu s terénními úpravami něco málo přes 11 miliónů Kč. Problémy způsobilo, že zastávka navazovala na souběžný projekt polyfunkčního domu firmy Luxembourg Invest, s.r.o., který zatím nebyl realizován a měl přes něj vést bezbariérový přístup k centru města do ulice 5.května. V další fázi bude projekt zastávky pokračovat architektonickou soutěží na lávku pro pěší, která by měla vést ze svahu pod novou zastávkou a překlenout údolí Nisy a s ním i ulici 5.května a Lipanskou směrem k Muzeu skla a bižuterie. Zhruba 120timetrová lávka by měla být i novou dominantou města.


Situace před vybudováním zastávky Jablonec nad Nisou centrum


Nová železniční zastávka Jablonec nad Nisou centrum


Zákres lávky ing. arch. Ivana Lejčara z Ateliéru ALEJ

Súvisiace odkazy