Pozvánka na Slovensko-maďarské železničné dni v Szécsény 1.5.2010

24.4.2010 12:00 Ing. Peter Kálman Zdroj: KHT Zvolen

Pozvánka na Slovensko-maďarské železničné dni v Szécsény 1.5.2010

V sobotu 1.5.2010 sa uskutočnia v prihraničnom meste Szécsény 3. Slovensko–maďarské železničné dni, ktorých hlavnou myšlienkou je rozvoj spolupráce medzi občanmi Slovenskej republiky a Maďarskej republiky v tejto oblasti, rozprestierajúcej sa na oboch brehoch rieky Ipeľ.

Taktiež jednou zo základných myšlienok rozvoja spolupráce je vybudovanie mostov cez rieku Ipeľ a tým sprístupnenie susediacich krajín všetkým obyvateľom regiónu, ale i širšieho okolia.  

 


Už po tretíkrát budú spestrením týchto osláv aj jazdy mimoriadnych historických vlakov, ktoré aspoň na chvíľku železničnou dopravou spoja mestá Lučenec, Veľký Krtíš a Szécsény. V uplynulých dvoch rokoch vozbu týchto vlakov zabezpečovali motorové vozne M 131.1053 a M 131.1125 so svojimi prívesnými vozňami. Tento rok však M 131.1125 nahradí dieselelektrický rušeň T 466.0253, ktorý do Veľkého Krtíša dotiahne súpravu historických vozňov Ci. Ďalším spestrením tohtoročných osláv bude výstava pancierového vlaku na železničnej stanici v Szecsény.

Cestovné poriadky jednotlivých vlakov:

železničná stanica príchod odchod
Zvolen os. stanica - 8:00
Lučenec  9:00 9:05
Rapovce nz 9:15 9:16
Kalonda z 9:22 9:23
Ipolytárnoc MÁV 9:33 9:35
Nógrádszakál MÁV 10:01 10:05
Szécsény MÁV 10:17 -
Vlaková súprava bude M 131.1053 + Bdlm. Cestovné do vlaku je dobrovoľné.

železničná stanica príchod odchod
Szécsény MÁV - 7:30
Ludanyhalászi MÁV 7:37 7:39
Nógrádszakál MÁV 7:44 7:54
Malé Straciny 8:14 8:16
Veľký Krtíš nz 8:26 -
Vlaková súprava bude T 466.0253 + 3x Ci. Cestovné do vlaku je dobrovoľné.

železničná stanica príchod odchod
Veľký Krtíš nz - 9:00
Malé Straciny 9:10 9:12
Bušince nz 9:23 9:24
Nógrádszakál MÁV 9:33 9:45
Szécsény MÁV 9:57 -
Vlaková súprava bude T 466.0253 + 3x Ci. Cestovné do vlaku je dobrovoľné.

 

železničná stanica príchod odchod
Szécsény MÁV - 15:30
Nográdszakál MÁV 15:42 15:52
Bušince nz 16:00 16:01
Malé Straciny 16:12 16:14
Veľký Krtíš nz 16:24 -
Vlaková súprava bude T 466.0253 + 3x Ci. Cestovné do vlaku je dobrovoľné.

železničná stanica príchod odchod
Veľký Krtíš nz - 16:45
Malé Straciny 16:55 16:57
Nógrádszakál MÁV 17:17 17:29
Szécsény MÁV 17:41 -
Vlaková súprava bude T 466.0253 + 3x Ci. Cestovné do vlaku je dobrovoľné.

železničná stanica príchod odchod
Szécsény MÁV - 14:30
Nógrádszakál MÁV 14:42 14:50
Ipolytárnoc MÁV 15:16 15:18
Kalonda z 15:28 15:29
Rapovce nz 15:35 15:36
Lučenec 15:50 15:55
Zvolen os. stanica 17:00 -
Vlaková súprava bude M 131.1053 + Bdlm. Cestovné do vlaku je dobrovoľné.

železničná stanica príchod odchod
Szécsény MÁV - 10:00
Nógrádszakál MÁV 10:27 10:42
Bušince nz 10:49 10:59
Malé Zlievce 11:07 11:17
Malé Straciny 11:25 11:45
Veľký Krtíš nz 11:52 -
Vlaková súprava bude zložená z motorových vozňov Bzmot (H-Start), cestovné vo vlaku podľa MÁV.

železničná stanica príchod odchod
Veľký Krtíš nz - 13:13
Malé Straciny 13:20 13:50
Malé Zlievce 13:58 14:08
Bušince nz 14:16 14:26
Nógrádszakál MÁV 14:33 14:43
Szécsény MÁV 15:00 -
Vlaková súprava bude zložená z motorových vozňov Bzmot (H-Start), cestovné vo vlaku podľa MÁV.

Prehľadný CP mimoriadnych vlakov:

Zmena programu vyhradená. Účasť na vlastnú zodpovednosť.

Partneri podujatia:

Železnice Slovenskej republiky, 
Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR, 
www.vlaky.net, 
www.railtrains.sk, 
www.veterany.eu, 
regionálne kultúrno-spoločenské organizácie a miestne samosprávy v regióne Poiplia.

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy