Prvý parný deň na RENDEZI - pozvánka 24. 4. 2010

14.4.2010 12:00 Ivan Wlachovský Zdroj: Železničné múzeum Bratislava východ

Prvý parný deň na RENDEZI - pozvánka 24. 4. 2010

Po ukončení prevádzky starého rušňového depa Bratislava východ I hrozilo, že z hodnotnej a ojedinelej bratislavskej industriálnej pamiatky sa stane typický "brownfield". Zachrániť tento areál vyžaduje nájsť mu vhodné využitie.

To je jedným z dôležitých cieľov Múzejno-dokumentačného centra ŽSR, ktoré sa v spolupráci s Klubom priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava usiluje vytvoriť tu expozíciu železničného múzea. Výsledok jeho doterajšieho úsilia môžete posúdiť v sobotu 24. apríla 2010, ak navštívite "prvý parný deň", ktorý je oficiálnym zahájením druhej sezóny rodiaceho sa múzea.

 

Doprava zo ŽST Bratislava hlavná stanica na Rendez bude zabezpečená historickým motorovým vlakom podľa nesledovného cestovného poriadku:

Múzeum je otvorené od 10.00 do 18.00 hod.  Vstup do areálu múzea je voľný. Jednosmerné cestovné motorovým vlakom: 1,00 €, deti do 15 r. zdarma.

 

Program a atrakcie:

- výstava historických železničných vozidiel
- jazdy na motorovej drezine a na parnom rušni
- expozícia železničnej techniky v trubkárni a vo vodárni  (s výkladom o 11.00, 13.30, 15.30 a 17.30)
- modulové koľajisko
- premietanie filmov so železničnou tematikou v trubkárni od 14.00 hod

Expozícia je umiestnená v lokalite Východné neďaleko Rače, v starom rušňovom depe, ktoré sa už desať rokov dostáva do povedomia verejnosti každoročnými celoslovenskými zrazmi historických železničných vozidiel.  Novú perspektívu dáva donedávna opusteným priestorom starého depa ich muzeálno-pamiatková interpretácia. 

Múzeum je prístupné z lokality Východné (ležiacej medzi Račou a Vajnorami a známej tiež ako „Rendez“) asfaltovou cestou, odbočujúcou zo začiatku Dopravnej ulice (medzi zastávkami MHD „Sklabinská“ a „Lokomotívne depo I“) a obchádzajúcou pomedzi sklady, garáže a záhradky račiansky výbežok koľajiska areálu. Keďže expozícia bezprostredne susedí s opravovňou vozňov ZSSK-Cargo, je priestor prístupný verejnosti vymedzený prenosnými zábranami. Vstup do expozície je voľný.

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy