Loučení s vlaky do Dobrušky aneb Co bylo, je a možná s tratí 028 bude

14.3.2010 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Loučení s vlaky do Dobrušky aneb Co bylo, je a možná s tratí 028 bude

S první změnou jízdního řádu pro období 2009/2010 měla skončit osobní doprava na trati z Opočna pod Orlickými horami do Dobrušky, protože ji Královéhradecký kraj v rámci své objednávky odmítl nadále financovat. Nakonec však přece jen zůstal jeden pár spojů zachován, jenže to už je jen taková připomínka někdejšího provozu.

 

 

 


Ten byl zahájen dne 1.11.1908, kdy vyvrcholily od poloviny 19. století trvající snahy dobrušských představitelů o napojení města na železniční síť. Z několika více či méně směle koncipovaných plánů, které nedošly vyslyšení u příslušných úřadů, se nakonec zrodila pouhá pět a půl kilometru dlouhá místní trať, vycházející z dnešní železniční stanice Opočno pod Orlickými horami, zdaleka se vyhýbající městu Opočno a končící poměrně výstavným nádražím nedaleko centra Dobrušky. Jedinou mezilehlou dopravnou na lokálce byla dnešní zastávka Dobruška-Pulice, z níž od r. 1951 vycházela vlečka do místní kdysi významné cihelny.

Trať Dobruška - Opočno pod O.h. na turistické mapě © mapy.cz - ZOBRAZ!

Že staniční budova v Dobrušce byla na provozní potřeby poněkud předimenzována, mělo svůj dobrý, byť nikdy nenaplněný důvod. Trať měla pokračovat dále směrem k Solnici, případně Deštnému či Olešnici. Nejdále pokročil onen poslední záměr, který dne 11.10.1911 posvětilo rakouské ministerstvo železnic (k.k. Eisenbahnministerium) a začalo se dokonce s měřičskými pracemi. Jenže slibný vývoj přerušila 1. světová válka a z různých důvodů pak nevyšly ani další obdobné snahy majitelů až ke dni 1. lednu 1925 zestátněné dráhy. Poslední pokus o prodloužení trati učinili představitelé Dobrušky ještě v září 1945, ale i ten vyšel nazmar.

Trať, která z Dobrušky nikam nepokračuje (7.9.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Vzhledem k charakteru trati na ní nikdy příliš hustý provoz nebyl, i když její význam v osobní i nákladní dopravě pro rozrůstající se Dobrušku nebyl zanedbatelný. Nicméně už ve dvacátých letech minulého století lokálka pocítila konkurenční vliv rozvíjející se dopravy automobilové a autobusové, byť do jisté míry eliminovaný jiným fenoménem doby – rozvojem turistiky v letech třicátých. Kdo se chce o historii trati dovědět více, neměl by opominout třeba její rychle dostupný přehled na stránce tomuto tématu věnované. Tam se dočte také o hnacích vozidlech, která na ní dopravu, až do doby nedávné dokonce v podobě smíšených vlaků, zajišťovala.
 
Parní motorový vůz M 124.001 jezdil na lokálce také (13.5.2006 - Lužná u Rak.) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
V přehledu najdeme kromě parních motorových vozů řady M 124.0 také několik dalších zajímavých vozidel, i když vesměs zde kralovaly lokomotivy a motorové vozy pro naše lokálky typické. Od počátku padesátých let minulého století to byly Hurvínci řady M 131.1, roku 1982 nahrazené modernějšími orchestriony řady M 152.0 (dnes 810). S provozem na puličské vlečce je zase neodmyslitelně spjata akumulátorová lokomotiva č. 2, dnes uchovaná v jaroměřské Výtopně. Ta, i další historická vozidla, na této dráze provozovaná, byla ozdobou ne tak dávných oslav 100. narozenin trati, o nichž jste se mohli (skoro) vše dovědět v naší tehdejší reportáži.
 
423.0145 v čele soupravy vlaku 39446 z Dobrušky do Opočna a její obdivovatelé (7.9.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Byť při té události z úst tehdejšího krajského hejtmana i starostů Dobrušky a Opočna zazněla slova nejen oslavná, ale ve vztahu k dalším osudům tratě optimistická, ve skutečnosti se nad ní už tehdy stahovala černá mračna zániku. Blýskat na (nej)horší časy se z nich začalo především v období přípravy jízdního řádu na léta 2009/2010. Jeho vytištěná oficiální podoba na trati č. 028 sice zachovala ještě 10 párů vlaků, z toho 3 jedoucích denně, 4 jen v pracovní dny a 3 jen o sobotách a nedělích, ale jen do 12 resp.13. března 2010. Že k úplnému zastavení osobní dopravy nedojde, to jsme se dověděli už při prezentaci jízdního řádu dne 24.11.2009.
 
Ing. Vladimír Záleský, jednatel společnosti OREDO a Ing. Roman Moravčík, ředitel KCOD na hradecké tiskovce k JŘ (24.11.2009) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ing. Vladimír Záleský, jednatel společnosti OREDO, která zajišťuje integrovanou dopravu Královéhradeckého kraje, tam uvedl, že na základě požadavků dobrušské radnice a ředitelů škol bude první změnou jízdního řádu přece jen zachován jeden ranní pár vlaků coby školní spoj. Z toho ovšem vyplývá, že ten nepojede v době školních prázdnin. Slibované se stalo skutkem, jak si můžete přečíst v tiskové zprávě. A to přes mnohé protesty, mj.od starosty města Dobrušky, který v médiích dokonce, možná poněkud naivně, prohlásil, že o tomto nahrazení vlakových spojů dopravou autobusovou nebyl do poslední chvíle informován. Byl prostě rozzloben.
 
Souhrnný jízdní řád návazné autobusové dopravy z Opočna do Dobrušky - ZOBRAZ CELÝ ve formátu PDF!
 
A není sám. Obyvatelům Dobrušky i jejím návštěvníkům vadí především to, že cesta autobusem přes Opočno je dvakrát tak dlouhá, jako vlakem, Navíc si musí cestující, který směřuje z Dobrušky mimo oblast platnosti tarifu IREDO, zakoupit zvlášť jízdenku na autobus a na vlak, což pochopitelně platí také opačně a výrazně znepříjemňuje cestování návštěvníkům města. Podivné je také to, že ranní školní spoj po železnici je sice zachován, ale návrat žáků a studentů dobrušských škol už obdobně možný není. Na přetřes se dostala i otázka vesměs „sociálně vyloučených“ současných obyvatel Pulic, kterým se výrazně sníží možnost jejich pracovní mobility.
 
Přírodní rezervace či obydlí souciálně vyloučených v Pulicích? (7.9.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ať už protesty dopadnou jakkoliv, jisté je zatím jen to, že dne 6.3.2010 se po 101 letech 4 měsících a 5 dnech téměř zastavila osobní doprava na trati Opočno pod Orlickými horami – Dobruška, jak napsal autor námětu tohoto článku a většiny snímků v připojené galerii, která vám lépe než slova v rámci obrázků a dokumentů historických připomene, kterak loučení s pravidelným provozem na dnešní trati SŽDC číslo 028 probíhalo. Nálada, jak ukazují fotografie několika provizorních plakátů, převládala spíš hořká. I když některá ta vyčítavá hesla, beroucí si na mušku České dráhy, nebyla zrovna správně adresována. Šetřílek je v tomto případě někde jinde.
 
Jeden z hořkých výkřiků (6.3.2010 - Dobruška) © Jarda Zilvar
 
Co bude dál? Pesimista zajisté bude vcelku oprávněně předpokládat, že využití onoho jediného školního páru vlaků, bez nabídky cesty ze školy domů, nebude nikterak závratné. Čehož důsledkem bude jeho zrušení při nejbližší vhodné příležitosti, tedy zřejmě s koncem školního roku. Optimista by mohl doufat v to, že ona (přiznejme, že už poněkud opožděná) snaha dobrušské radnice o vyjednání dalších spojů bude korunována úspěchem a lokálka se zachránit ještě dá. Včetně kdysi s výhledem na další pokračování trati stavěné staniční budovy v Dobrušce, která už v provozu pochopitelně není a její uzamčení ji snad uchrání před vandaly.
 
Staniční budova v Dobrušce v době oslav 100. let lokálky (7.9.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Nebo snad skutečně po letech se z hlavového nádražíčka stane stanice na trati vedoucí někam dál? V souvislosti s posledním děním se v médiích objevily zprávy nasvědčující tomu, že už letitý projekt dobudování železniční sítě v oblasti Orlických hor, není ještě tak docela mrtvý, jak se před časem zdálo. Zajímavá myšlenka spojení několika kusých lokálek ve smysluplný železniční regionální systém, poskytující možnost ekologicky přijatelné dopravní obslužnosti především turistických center, byla obohacena o nápad využití sice elektrické, ale nezávislé trakce. Řešením odporu proti stavbě trakčního vedení má být pohon bateriový.
 
Vizualizace zastávky Deštné; zdroj Dráhy Orlických hor - ZOBRAZ CELÝ!
 
Unikátní projekt má pochopitelně také své odpůrce, kteří mají mnohdy argumenty prapodivné, ba i ve vztahu k meritu věci směšné (nebo k pláči?), jako třeba jistý politik, citovaný v odkazované zprávě: „V době finanční krize, kdy navíc zanikají regionální tratě jako například Dobruška – Opočno, nevidím smysl tohoto náročného projektu. Nevěřím tomu, že železnice přitáhne do našich hor více turistů,“ míní poslanec Josef Ježek ze Sedloňova. Lidé mají zájmy různé a zvláště u nás je těžko z nich vybrat a ještě hůře také prosadit ten opravdu veřejný. Takže v tuto chvíli můžeme jen doufat, že v případě dobrušské lokálky zvítězí právě takový, ale ne jen krátkozraký.
 
810.576-9 přijíždí do Dobrušky jako poslední Os 25110 (6.3.2010) © Václav Vyskočil
Prameny a odkazy:
  1. OREDO - Organizátor regionální dopravy Královéhradeckého kraje
  2. Dráhy Orlických hor - železnice v Orlických horách
  3. Dráhy Orlických hor - Wikipedie, otevřená encyklopedie
  4. Dráhy Orlických hor - schéma vedení linek
  5. České dráhy, a.s. – osobní doprava
  6. Město Dobruška
  7. zprávy v médiích

Titulní snímek: 810.576 jako Os 25115 před odjezdem z žst. Opočno p. Orl. hor. (6.3.2010) © Tomáš Ságner

Galéria

Súvisiace odkazy