Cargácky január na tratiach č. 152 a 153

5.2.2010 8:00 Bc. Jozef Gulík

Cargácky január na tratiach č. 152 a 153

Prevádzka na železničných tratiach č. 152 Štúrovo - Levice a č. 153 Čata - Šahy - Zvolen má iba miestny charakter. Týka sa to aj nákladnej dopravy, ktorú na jednotlivých úsekoch tvorí nanajvýš jediný pár Mn vlaku, vedeného trikrát do týždňa (ak je preň záťaž). Obvykle pokojné zimné obdobie sa ale v priebehu jaunára premenilo na množinu zaujímavostí, ktoré stoja za pripomenutie.

     V úseku Levice - Čata - Šahy a späť je v pondelok, stredu a piatok úvraťovo trasovaný jeden pár vlakov Mn 84 410 / 84 411. Vždy však platí, že sa ide len potiaľ, pokiaľ je záťaž - čo často znamená iba po Želiezovce alebo Pohronský Ruskov. Horšie je na tom priľahlý úsek medzi Čatou a Štúrovom, ktorý je už niekoľko rokov bez pravidelnej nákladnej dopravy. Obsluhu medziľahlých nákladísk-zastávok (nz) Bíňa a Kamenný Most nad Hronom v prípade potreby vykoná v dopoludňajších hodinách rušeň od Mn 84 410.

 

Rušeň 751.205, idúci ako vlečkový vlak 84 492, schádza dolu serpentínou od Bíne zastávky do Bíne, aby si tam vyzdvihol dvojicu vozňov. (15. 1. 2010)

Krátko nato už tieto vozne vyťahuje od nakladacieho priestranstva a na malý moment pózuje s nápisom "Bíňa". (15. 1. 2010)

     Táto obsluha, ktorá sa však prakticky vôbec nevyskytuje, nesie oficiálne označenie "vlečkový vlak 84 492 / 84 493 pp". O tom, ako často takáto potreba vzniká, svedčí napríklad skutočnosť, že počas celého minulého roka (2009) sa uskutočnila iba jediný raz! Vtedy, v dňoch 20. (návoz) a 22. apríla 2009 (odvoz), prebehla obsluha nz Bíňa, v rámci ktorej išlo o nakládku jedného vozňa drevom.

 

Zátišie so zúboženou prijímacou budovou, ktorá už môže iba spomínať na časy niekdajšej slávy. Zaiste ju aspoň na chvíľu potešila zriedkavá návšteva. Veď ktovie kedy zas nabudúce... (751.205, 15. 1. 2010)

     Na ďalšiu príležitosť zachytiť tento vlečkový vlak sa muselo čakať až do januára 2010. Hoci prvá polovica tohto mesiaca začínala na trati 152 iba pozvoľna, pričom Mn 84 410 sa kvôli malému množstvu záťaže nedostal ani po uzlovú stanicu Čata, v stredu 13. januára viezol až dva prázdne vozne pre nz Bíňa. O dva dni neskôr, 15. januára, si tieto, už aj s nákladom dreva, šiel zas vyzdvihnúť. Hoci sychravé počasie nedávalo veľkú nádej na kvalitné fotografie, zdalo sa nám dôležité zachytiť tento vzácny okamih.

 

Vozne sú úspešne zaradené do spiatočného vlaku Vleč. 84 493 a "hurá" nazad do Čaty. Cestou absolvuje aj prejazd cez známu archeologickú pamiatku - stredoveký obranný val, vybudovaný v rokoch 997 až 998. (Bíňa - Bíňa zast., 15. 1. 2010)

     Po tejto výnimočnej nakládke sa zdalo, že sa všetko vráti späť do starých koľají a Mn 84 410 / 84 411 sa bude opäť "predvádzať" maximálne s jedným-dvoma vozňami, prevažne s nákladom uhlia, ako je v zimnom období bežné. Nadišiel však 25. január 2010 a sním aj prerušenie dopravy medzi stanicami Sása-Pliešovce a Krupina, v km 22. Príčinou je závada na nosnej konštrukcii mosta, ktorá zásadným spôsobom zasiahla do nákladnej obsluhy celého úseku Zvolen - Šahy.

 

"Cudzokrajný" návštevník zo zvolenského depa v podobe rušňa 742.351 na stanici v Čate. Práve tadiaľ totiž viedla jeho odklonová a jediná zjazdná trasa domov. V pozadí sa prizerá motorový vozeň 810.581. (26. 1. 2010)

     Spomenutý úsek obsluhuje opäť iba jeden pár vlakov Mn 84 400 / 84 401 s rušňom r. 742, ktorý je zavádzaný po Hontianske Nemce počas pracovných dní a ďalej po Šahy iba v pondelok, stredu a piatok. Kvôli náhlemu prerušeniu trate v obedňajších hodinách zostala záťaž Mn vlaku aj s rušňom 742.351 uväznená práve na spodnom úseku, odkiaľ sa už nemohla po svojej pôvdnej trase vrátiť späť.

 

Hoci v utorok nemá nákladný vlak na trati č. 152 čo hľadať, 26. január 2010 bol výnimkou. Odklonový Mn vlak na čele so zvolenským strojom 742.351, ktorý podčiarkuje mimoriadnosť tohto okamihu, práve prechádza úsekom Čata - Pohronský Ruskov.

     Z toho dôvodu bola nasledujúci deň, v utorok 26. 1. 2010, operatívne zabezpečená jazda tejto súpravy odklonom cez Čatu a Levice. Priložené snímky zachytávajú túto vzácnu návštevu zo zvolenského depa a zároveň i jeho 3-vozňovú záťaž, dovtedy nezvyčajne bohatú pre čatanské vozebné rameno. Keďže však prerušenie dopravy naďalej trvalo a obsluha všetkých miest od Krupiny na juh bola možná iba cez Čatu, zostávalo len otázkou času, kedy sa objavia ďalšie a ešte väčšie objemy.

 Dnes už takmer historický exemplár - 721.075 rozhýbal v stredu 27. 1. 2010 svoje staré "kosti" a staničný posun vymenil za traťový výkon. Snímka ho zachytáva počas príchodu do stanice Čata zo šahanskej trate (naľavo vidno trať do Levíc).

Po úvrati a rýchlom obehnutí služobného vozňa odchádza Mn 84 411, zatiaľ ešte bez záťaže, smerom na Pohronský Ruskov.

     Hneď nasledujúce ráno však miesto toho prinieslo prekvapenie z iného súdka. Žiadne veľké počty vozňov sa síce nekonali, avšak za pozornosť stálo hnacie vozidlo - dnes už takmer historický Hektor 721.075, ktorého výskyt na traťových výkonoch je ešte o to vzácnejší. Jeho pracovnú náplň tvoril odvoz vozňa s uhlím do Ipeľského Sokolca a cestou späť do Levíc, aby nešiel naľahko, zozbieral tri vozne zo staníc Želiezovce a Tekovské Lužany.

 

Pekný slnečný zimný deň 27. 1. 2010 ešte viac skrášlilo križovanie osobného a manipulačného vlaku v stanici Želiezovce v podaní 812.028 a 721.075.

Mn 84 411 opúšťa Želiezovce s dvoma nákladnými vozňami a mieri ku stanici Tekovské Lužany, kde si priberie ešte aj tretí. Starý "pán" 721.075 zvládol dnešnú úlohu na výbornú. (27. 1. 2010)

     Očakávaná odklonová krupinská záťaž sa konečne objavila až v piatok 29. januára 2010 pod taktovkou obvyklého stroja 751.205. Okrem služobného vozňa mal v súprave zaradených až 13 vozňov rôzneho druhu, ktoré sa zhromaždili počas štyroch dní. Keďže išlo prevažne o prázdne vozne, súprava mohla ísť do 19-promilového stúpania v úseku Zalaba - Pastovce na jedenkrát, v opačnom prípade by bolo potrebné Mn vlak deliť na dve časti.

 

"Ťažkotonážny" Mn 84 410, s obligátnou 751.205 na čele, pred odchodom zo stanice Čata smerom do Šiah dňa 29. 1. 2010. Jeho záťaž tvorí 13 nákladných a jeden služobný vozeň. Množstvo dlhé roky nevídané...

     Podľa najnovších správ však musíme konštatovať, že smerovanie krupinskej záťaže odklonom nemalo príliš dlhé trvanie. Včera, 4. februára 2010, zavítal novozámocký stroj radu 751 do "ďalekých" končín po druhýkrát - a údajne naposledy. Dostupné informácie hovoria, že úsek Zvolen - Krupina sa stal opäť prejazdným a svoju manipulačnú prácu na severnej vetve trate č. 153 opäť prevezme niektorý zo zvolenských 742.

 

Rušeň 751.205 z depa Nové Zámky hlboko vo výsostnom teritóriu depa Zvolen. Snímka ho zachytáva na konci jeho dlhého výletu - v stanici Krupina. (4. 2. 2010)

     Spomínaná mimoriadna vozba v kontexte s predošlými zaujímavosťami ukazuje, že aj ospalé "lokálky" sa môžu z času na čas "prebudiť" a ukázať aj svoje krajšie, takmer zabudnuté tváre. Akoby nám chceli povedať, že aj keď nákladná doprava nie je to, čo bývala kedysi, železničný fanúšik si môže prakticky vždy a všade nájsť niečo pre radosť, a priložené fotografie nech sú toho skromným dôkazom.

Všetky snímky autor. 

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy