Vlečka PSA Peugeot Citroën Trnava

26.12.2009 8:00 Miroslav Sekela

Vlečka PSA Peugeot Citroën Trnava

Koncom roka 2003 sa začalo s výstavbou automobilky PSA Peugeot Citroën v Trnave. Počas výstavby sa vybudovala aj železničná vlečka s rozchodom 1435 mm, ktorá je zaústená do siete ŽSR v km 11,760 jednokoľajnej trate ŽSR č. 133 Trnava – Sereď – Galanta, v obvode železničnej stanice Trnava. Výstavba vlečky trvala 13 mesiacov – od júla 2004 do septembra 2005.

Prvý vlak s vyrobenými automobilmi odišiel z areálu PSA Peugeot Citroën 30. júna 2006. Vlak smeroval do francúzskeho Le Bourget. 


Koľajisko neelektrifikovanej vlečky pozostáva zo 4 častí : z vchodovo – odchodovej skupiny, koľajiska lisovne, expedičného koľajiska a nakladacích rámp, na ktorých sa nakladajú na železničné vozne vyrobené automobily.

Celková stavebná dĺžka všetkých koľají vlečky je 9 822, 38 m. Dĺžka vlečky na pozemku ŽSR je 281, 28 m. Užitočné dĺžky najdlhších koľají na vlečke sa pohybujú od 734 m do 835 m. Koľaje vlečky sú ukončené 2-mi koľajovými a 6-mi betónovými zarážadlami. Na vlečke sú použité koľajnice tvaru S 49, uložené na železobetónových podvaloch typu SB 8. Výhybiek je na vlečke 19, z nich 13 je stavaných ústredne a 6 miestne. Výhybky sú uložené na drevených podvaloch a je u nich zabezpečený elektrický ohrev.

Maximálny sklon vlečky je 4, 76 ‰ . Minimálny polomer oblúka je 190 m.  Väčšina oblúkov má polomer 300 m. Maximálny povolený osový tlak je 20 t. Na vlečke sa nachádzajú 3 priecestia. Dve sú nechránené, jedno je chránené, vybavené priecestným zabezpečovacím zariadením PZZ – RE.

Vlečka je vybavená vchodovým návestidlom pre vjazdy vlakov na vlečku a cestovnými návestidlami pre odchody vlakov z jednotlivých koľají. Odbočná výhybka vlečky a odvratná výhybka sú zapojené do staničného reléového zabezpečovacieho zariadenia ovládaného zo žst. Trnava. Vlaky sú odovzdávané na odhlášku + potvrdenie súhlasu. Výhybky ( okrem miestne stavaných ) sú vybavené elektromagnetickými prestavníkmi a sú zapojené do reléového zabezpečovacieho zariadenia ovládaného z dispečerského stanoviska v areáli závodu.

Dopravu na vlečke a potrebnú údržbu zabezpečuje spoločnosť BRKS. Denne odchádzajú z vlečky v priemere 2 vlaky naložené automobilmi. Najčastejšími cieľovými destináciami je Francúzsko a Taliansko, kde odchádzajú ucelené vlaky +  Belgicko, Holandsko a Grécko.  Vlaky majú v priemere 20 vozňov, dĺžka vlakov je max 520 m, s HDV je to 540 m. Na jednom vlaku je prepravovaných cca 220 automobilov. Na prepravu automobilov sa používa 6 typov plošinových vozňov : dvoj, troj a štvorosových, patriacich spoločnosti GEFCO.

Súvisiace trate

  • ŽSR-133: Leopoldov - Galanta; Trnava - Sereď

Súvisiace odkazy