Pozvánka na odborný seminár: Nahradenie zliatiny pri brzdových klátikoch za kompozitné materiály. 24. 9. 2009

18.9.2009 12:00 Ivan Wlachovský Zdroj: SVTS Dopravy

Pozvánka na odborný seminár: Nahradenie zliatiny pri brzdových klátikoch za kompozitné materiály. 24. 9. 2009

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, v gescii riaditeľa Odboru dopravy GR ŽSR Mgr. Emila Šimka a s podporou internetového klubu VLAKY.NET v roku 2009 usporiadajú sériu odborných prednášok na tému doprava. Dňa 24. 9. 2009 sa uskutoční v poradí tohtoročná ôsma.

.

.

.

.

.

SLOVENSKÁ VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ DOPRAVY
ŽSR GR -  ODBOR 410
si dovoľujú pozvať Vás na odborný seminár

 


Ing. Michal Urda, Ing. Marián Vrtoch

ŽSR VVÚŽ Bratislava, sekcia železničných koľajových vozidiel

 

 

Nahradenie zliatiny pri brzdových klátikoch

za kompozitné materiályPrezentované v rámci prednášky budú aktuálne témy :

• Brzdové klátiky typu „K“ vysoký koeficient trenia pre novo vyrobené nákladné vozne do rýchlosti 120 km/h, brzda v režime „S“ a „SS“ .

• Brzdový klátik typu „L“ pre kombinovanú brzdu osobných vozňoch do rýchlosti 200 km/h.

• Brzdový klátik typu „LL“ pre všetky ostatné nákladné vozne doteraz vyrobené do rýchlosti 120 km/h, brzda v režime „S“ a „SS“   

• Porovnávacie skúšky vozňa Eao ZSSK Cargo na trati ŽSR vystrojeného brzdovými klátikmi zliatinovými a brzdovými klátikmi LL v režim brzdy „S“.  

• Porovnávacie skúšky vozňa Eanoss ŽSR na trati ŽSR vystrojeného brzdovými klátikmi zliatinovými a brzdovými klátikmi LL v režime brzdy „SS“.

 


 
SEMINÁR SA  USKUTOČNÍ DŇA 24. 9. 2009 v budove GR ŽSR zasadačka 2 a 3 o 15,30 hod

Klemensova 8, Bratislava.

Súvisiace trate

  • ŽSR-100: Bratislava - Devínska Nová Ves - Marchegg (AT)