Oslavy 65. výročia Slovenského národného povstania (BB, Hronec, 28.8. - 30.8.2009)

20.8.2009 12:00 Ondrej Tereň Zdroj: KHT Zvolen

Oslavy 65. výročia Slovenského národného povstania (BB, Hronec, 28.8. - 30.8.2009)

Pri príležitosti centrálnych osláv 65. výročia SNP, ktoré sa budú konať v Banskej Bystrici v dňoch 28.až 29. augusta 2009 sa verejnosti predstaví pancierový vlak Štefánik, jeden z troch vyrobených pancierových vlakov, ktoré boli vyrobené v roku 1944 v ŽOS Zvolen a prispeli k domácemu odboju voči fašistickým okupantom.

   Pancierový vlak bude zložený z tykadlového vozňa, delového vozňa, tankového vozňa, parného rušňa 422.0108 a guľometného vozňa. Za týmto účelom boli na koľaje znovu postavené repliky vozňov pancierového vlaku spod zvolenského zámku, múzea SNP v Banskej Bystrice a originál vozňa, skutočného účastníka bojov, dlhodobo vystaveného v areáli ŽOS Zvolen. Parný rušeň 422.0108 netreba predstavovať, treba však spomenúť, že aj keď nestáli rušne tohto radu v čele prvých pancierových vlakov, boli to pôvodne rušne radu 320.0, ku koncu bojov, keď bolo množstvo techniky ťažko poškodenej, sa do pancierových vlakov zapriahali všetky typy rušňov, ktoré boli vtedy ešte pojazdné. 

   Aby bolo možné pancierový vlak znovu po koľajach bezpečne prepravovať, boli všetky vozne podrobené rozsiahlej údržbe a oprave, ktorá napriek intenzívnej každodennej robote, trvala viac ako tri mesiace. 

   Treba zdôrazniť, že opätovné zloženie a prevádzka pancierového vlaku sa udeje od skončenia SNP po prvýkrát, po 65. rokoch bude teda opäť a zároveň prvýkrát možné vidieť tento vlak v pohybe. 

   Pri príležitosti osláv 65. výročia SNP a prezentácii parného vlaku Klub historickej techniky Zvolen vydal knižnú publikáciu venovanú práve histórii pancierových vlakov, ktorú bude možné si na podujatí priamo zakúpiť. 


   Prezentácia pancierového vlaku počas SNP bude prebiehať podľa hamonogramu:

   29. augusta 2009   Prezentácia IPV pre verejnosť v žst. Banská Bystrica

   30. augusta 2009   V sobotu sa oslavy presunú na trať Chvatimech – Hronec, kedy sa návozom bude najprv do Hronca presunutý pancierový vlak bez parného rušňa 422.0108. O 11:20 bude zo železničnej stanice Banská Bystrica vypravený osobný vlak do Brezna so zastavením v železničnej stanici Chvatimech. O 11:35 bude z Banskej Bystrice vypravený mimoriadny parný vlak, v čele so 422.0108.

  V úseku Chvatimech – Hronec sa bude počas dňa vlastnou silou pohybovať pancierový vlak. Ukážky bojov budú vo Vydrovskej doline. 

  Vo večerných hodinách budú opäť vypravené mimoriadne vlaky a po príchode do Banskej Bystrice sa podujatie skončí.

Vlaky budú jazdiť podľa nasledovných cestovných poriadkov: 

Vlak pre verejnosť: 

Vlak pre mobilizovanú povstaleckú armádu:

 

Ďalšie informácie budú priebežne doplnené na stránke KHT Zvolen a stránke www.muzeumsnp.sk.

Záznam televízie TA3

Súvisiace trate