Odborný seminár: Projekt TEN-T, 21. 5. 2009

15.5.2009 8:00 Ivan Wlachovský

Odborný seminár: Projekt TEN-T, 21. 5. 2009

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, v gescii riaditeľa Odboru dopravy GR ŽSR Mgr. Emila Šimka a s podporou internetového klubu VLAKY.NET v roku 2009 usporiadajú sériu odborných prednášok na tému doprava. Dňa 21. 5. 2009 sa uskutoční v poradí tohtoročná piata:

 

 

 

 

SLOVENSKÁ VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ DOPRAVY, ŽSR GR -  ODBOR 410

si dovoľujú pozvať Vás na odborný seminár

 

Ing. Ivan Kačo

Dopravoprojekt, a. s.

 


Projekt TEN-T


Štúdia prepojenia železničného koridoru TEN-T s letiskom

a železničnou sieťou v Bratislave.

• Koncepcia stavieb Projektu TEN-T v rámci Bratislavy
• Smerové a výškové riešenie
• Podzemné stanice a zastávky

 

SEMINÁR SA  USKUTOČNÍ DŇA 21. 5. 2009 v budove GR ŽSR zasadačka 2 a 3 o 15,30 hod

Klemensova 8, Bratislava.

 

 

Súvisiace trate