Staničné zabezpečovacie zariadenie - Žilina zriaďovacia stanica (hlavný ťah)

14.4.2009 8:00 Djexpres

Staničné zabezpečovacie zariadenie - Žilina zriaďovacia stanica (hlavný ťah)

Po dlhšej odmlke prinášame ďalšiu reportáž zo série článkov o technických zariadeniach zabezpečujúcich a kontrolujúcich správnu obsluhu riadenia dopravy na dráhe, dopravnými zamestnancami. V tejto časti si popíšeme hlavný ťah stanice Žilina zriaďovacia stanica, ktorá disponuje elektromechanickým zabezpečovacím zariadením skombinovaným s reléovým zabezpečovacím zariadením (hybridné zabzar).

 

 

 

žst. Žilina zriaďovacia stanica

Všeobecné informácie: 

- Žst. Žilina zriaďovacia stanica leží v km 201,480 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate normálneho rozchodu č. 120 Žilina - Bratislava hl. st.  Podľa povahy práce je stanicou vlakotvornou, medziľahlou zmiešanou a odbočnou. Stanica je samostatná.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici:

- V stanici je staničné zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie, elektromechanické, s výhybkami a výkoľajkami prestavovanými ústredne, individuálne radičmi zo stavadiel a ručne. V stanici sú svetelné od seba závislé hlavné návestidlá s rýchlostnou návestnou sústavou. V stanici sa nachadzajú stavadlo 1. a stanovište II., na zhlaví smerom k osobnej stanici Žilina a spojke smerom na Kysucké Nové Mesto, medziľahlé stavadlo 3, medzi dopravnou kanceláriou a stavadlom 6. a stavadlá 6, 5, 4 na hričovskom zhlaví stanice.

Zabezpečovacie zariadenie na trati:

- V priľahlom medzistaničnom úseku Žilina zriaďovacia stanica - Dolný Hričov je traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie, obojsmerný automatický blok. V priľahlom medzistaničnom úseku Žilina zriaďovacia stanica - Žilina osobná stanica je traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie, jednosmerný automatický blok bez oddielových návestidiel.

 

Dopravná kancelária - riadiaci prístroj:


Elektromechanický riadiaci prístroj v dopravnej kancelárii žst. Žilina zr.st., obsluhovaný výpravcom


Hradlové zývery do a z stanice Žilina zr.st.   Posuvné gombíky v reliéfe kolajiska vchod/odchod

 
Indikačné dosky na kontrolu návestidiel, voľnosti a pridelovanie traťového súhlasu do D. Hričova

 
Výmenové kľúče v zástrčkovej zámke                 Panel obsluhy úsekových odpojovačov

 

Stavadlo 1. - výhybkársky prístroj: 


Výhybkársky prístroj St.1. na zhlaví od osobnej stanice  Žilina, obsluhovaný signalistami


Hradlové závery výh. prístroja St.1. a pohľad na koľajové číselniky, záverníky a záverovú tab.

 
Pohľad na indikačnú dosku stavadla 1. a indikačný panel kontroly a núdzového prestavovania výmen

 
Pohľad na množstvo radičov výmen na stavadle 1 a budovu stavadla 1

 

Stanovište II. - výhybkársky prístroj:

 
Súhlasový hradlový záver na St.1 pre vlaky zo a na smer Kys. Nové Mesto, vpravo ústredný zámok st II.

 

Stavadlo 3. - výhybkársky prístroj:


Panel stavadla 3., závislé reléové zabezpečovacie zariadenie s individuálnym prestavovaním výmen

  
Pohľad na reléový panel St.3. a budovu stavadla 3 v strednej časti zriaď. stanice 

 

Stavadlo 6. - výhybkársky prístroj:


Celkový pohľad na zabezpečovacie zariadenie na stavadle 6. v stanici Žilina zriaďovacia

 
Pohľad na hradlové závery výhybkárskeho prístroja St.6. a koľajové číselniky, záverníky, záverovú tab.


Indikačná doska vchodového zhlavia od Dolného Hričova v zriaďovacej stanici Žilina na Stavadle 6

 
Pohľad na interiér stavadla 6. v Žiline zriaď. st. a na hradlové závery od / do Dolného Hričova

  
Detail indikačného panelu - vchodové náv. od D. Hričova a na budovu stavadla č. 6 počas nočnej prevádzky

Návestidlá:
V stanici sa nachádzajú svetelné návestidlá, s rýchlostnou návestnou sústavou. Vchodové návestidlá "1S" a "2S" od Dolného Hričova, majú predzvesti zlúčené s oddielovými návestidlami automatického bloku. Vchodové návestidlo "L" od Žiliny osobnej stanice, má opakovaciu predzvesť "OPrL" a predvzesťou vchodového návestidla "L" tvoria cestové návestidlá Žiliny osobnej stanice. Vchodové návestidlá od Kysuckého Nového Mesta "KS" a "2KS", majú predzvesti zlúčené s oddielovými návestidlami automatického bloku. Odchodové návestidlá "S5" - "S22" zriaďovacej stanice Žilina, tvoria predvesť vchodových návestidiel do osobnej stanice Žilina. Odchodové návestidlá "S24" - "S42" platia iba pre odchod smerom do Kysuckého Nového Mesta po budatínskej spojke, kedže z 24 koľaje a vyššej nie je možné sa dostať do Žiliny osobnej stanice, pričom na smer Kysucké Nové Mesto je možné sa dostať zo všetkých dopravných koľají v zriaďovacej stanici Žilina. Odchodové návestidlá na smer Dolný Hričov tvoria návestidlá "L1b" -" L4b" a "L32a" - "L72"

 

Nákres stanice s farebne vyznačenými obvodmi zodpovednosti za voľnosť:

Galéria

Súvisiace trate

  • ŽSR-120: Bratislava - Žilina
  • ŽSR-127: Žilina - Čadca - Svrčinovec zastávka - Mosty u Jablunkova (CZ)

Súvisiace odkazy