Ing. Miloš Slávik: Koľajové vozidlá. Prednáška SVTS

27.3.2009 9:00 Ivan Wlachovský

Ing. Miloš Slávik: Koľajové vozidlá. Prednáška SVTS

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, v gescii riaditeľa Odboru dopravy GR ŽSR Mgr. Emila Šimka a s podporou internetového klubu VLAKY.NET v roku 2009 usporiadala 26. 3. 2009 odbornú prednášku na tému koľajové vozidlá. Prednášal Ing. Miloš Slávik, riaditeľ Sekcie technicko - technologickej prípravy prevádzky. Železničná spoločnosť SLOVENSKO, a.s. v spolupráci s Ing. Alžbetou Valentovou.

 

 

 Prednáška sa tešila ozaj veľkej pozornosti zo strany odbornej aj laickej verejnosti. Okrem množstva profesionálov a členov SVTS, na moju veľkú radosť si prišli vypočuť prednášku aj viacerí členovia klubu VLAKY.NET.


Mlaď  VLAKY.NET © Ivan Wlachovský

Pozorní poslucháči © Ivan Wlachovský

Prezentácia započala premietaním vlastného filmu Ing. Slavika pod názvom Volajú nás gorily, ktorý zožal oprávnený potlesk. Po filme sme si vypočuli samotnú prednášku.


Prednášajúca Ing. Alžbeta Valentová. © Ivan Wlachovský 

Ing. Miloš Slávik pri prednáške. © Ivan Wlachovský

Medzi poslucháčmi bol aj Ing. Jozef Schmidt riaditeľ úseku obchodu zo ZSSK Slovensko © Ivan Wlachovský

Pozorní poslucháči © Ivan Wlachovský

Prednáška sa skladala z týchto častí:

• Výmena elektrodynamickej brzdy na HDV radu 350
• Motorová jednotka 813 – 913
• Modernizácia osobných vozňov radu Bmee na Bmeer
• Reštauračný vozeň radu WRRmeer
• Spoločenský vozeň radu WGmeer
• Nový osobný vozeň Bmpeer
• Nový osobný vozeň radu Ampeer
• Modernizácia osobných vozňov radu Bdt na Bdteer


Atmosféra prednášky. © Ivan Wlachovský

Ing. Miloš Slávik pri prednáške. © Ivan Wlachovský

Pán Ing. Miloš Slávik po prednáške zodpovedal množstvo aj ozaj nepríjemných otázok. Na záver súhlasil so zverejnením pripravenej prednášky na našom webe:


Obrazová príloha prednášky

 

Súvisiace odkazy