Radikální změna v opravách vozidel Českých drah?

11.2.2009 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský Zdroj: České dráhy, a.s.

Radikální změna v opravách vozidel Českých drah?

Dne 7.2.2009 zveřejnily České dráhy na stránkách on-line verze „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie“ větší množství výběrových řízení na opravu a údržbu lokomotiv a železničních vozů. Poměrně záhy si toho povšimla média, konkrétně ČTK. Ve skutečnosti ale zřejmě hledala výběrová řízení jiná, jejichž vypsání do konce prvního měsíce tohoto roku náš národní železniční dopravce avizoval.

 

 


Na počátku měsíce to aspoň sliboval tiskový mluvčí Českých drah Ondřej Kubala. Má jít o soutěže na pronájem osmi nízkopodlažních motorových jednotek a na dodávku stovky rekonstruovaných použitých osobních vozů pro vnitrostátní dálkové spoje. Oba druhy vozidel se měly objevit na našich kolejích už v průběhu minulého roku a s motorovými jednotkami Desiro, pronajatými od DB, také počítal i současný GVD. Od téhož dopravce měly pocházet i zmíněné vagóny, jejichž prototypová rekonstrukce byla dokonce u nás prezentována.


Desira DB/ČD u nás jezdí, byť z druhé strany hranice (2.7.2005 - Chemnitz Hb) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Pronájem ani nákup požadovaných vozidel se však neuskutečnil a ve slibované lhůtě na ně nebylo vypsáno ani ono výběrové řízení. Zato jsme se dočkali třinácti (doufejme, že to číslo nepřinese celému záměru smůlu) tendrů na provádění periodických oprav vybraných řad hnacích i nehnaných vozidel pro osobní dopravu v celkové hodnotě téměř 3,5 miliardy Kč. Jejich přehled uvádí tabulka, z níž si navíc můžete oznámení o každé jednotlivé zakázce kliknutím na její číslo otevřít:

číslo
vozidla
periodická oprava ve stupni
počet
Kč bez DPH
os. vozy pro rychlost 200 km/h
hlavní a/nebo vyvazovací opr.
141
141 000 000
vozy Aee, Apee, Bee, Bpee, Beer
hlavní a/nebo vyvazovací opr.
213
164 750 000
osobní vozy s podvozky GV a GVa
hlavní a/nebo vyvazovací opr.
643
611 500 000
osobní vozy Bt a odvozené
vyvazovací opravy
159
118 750 000
restaurační a lůžkové vozy
vyvazovací opravy
78
64 500 000
os. vozy s podvozky GP200 a GVI
hlavní a/nebo vyvazovací opr.
468
389 500 000
přípojné vozy 021 Btx
hlavní opravy
15
12 750 000
lokomotivy 754
hlavní opravy
13
156 000 000
motorové vozy 854
vyvazovací opravy
45
315 000 000
lokomotivy 151, 162, 163
hlavní opravy
42
331 500 000
elektrické jednotky 451, 452, 460
hlavní opravy
33
635 000 000
lokomotivy 362, 363
hlavní opravy
32
288 000 000
lokomotivy 210, 242
hlavní opravy
25
216 000 000
suma 
---
---
1907
3 444 250 000

Pro toho, komu se nechce poměrně dlouhé a tudíž nudné formuláře otvírat, tady uvádím některé základní údaje, které jsou všem oznámením společné:

  1. trvání zakázky: 32 měsíců ode dne jejího zadání,
  2. lhůta pro podání nabídek nebo přijetí žádostí o účast: 23.3.2009 - 16:00 hod,
  3. datum otevírání obálek s nabídkami: 24.3.2009 - 10:00 hod,
  4.  datum odeslání oznámení: 30.1.2009. 

 
Opravená jednotka 451.025-1/451.026-9 (Praha ONJ - 23.10.2004) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Jak je vidno z posledního data, České dráhy odeslaly oznámení v poslední pracovní den měsíce ledna, čili takříkajíc v hodině dvanácté, jestliže (jak lze předpokládat) měl být úkol splněn do konce měsíce. A tomu, že se „honil termín“ nasvědčují i některé překlepy, které pozorný čtenář v jednotlivých oznámeních najde. Nicméně sám tiskový mluvčí ČD Kubala ve svém vyjádření pro ČTK naznačuje, že to vlastně bylo už nějakou dobu po té obrazné dvanácté hodině. „Finanční noviny“ v této souvislosti dne 9.2.2009 totiž napsaly:


Dokončovaná 362.118-2 (CZ LOKO Č.Třebová - 17.4.2008 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Vypsání výběrových řízení ČTK potvrdil mluvčí ČD Ondřej Kubala. Uvedl, že Českým drahám skončila koncem loňského roku čtyřletá smlouva a nyní hledají nové partnery. "Letos ve druhém čtvrtletí se začne s opravami již podle nové smlouvy," řekl mluvčí. Dosud se o vagony a lokomotivy Českých drah staralo šest firem, mezi nimi ParsNOVA Šumperk, DPOV Přerov a MOVO Plzeň. Cílem soutěží je podle Českých drah najít dodavatele s nejvýhodnější cenovou nabídkou.


854.016-3 s vyvázanými podvozky (PJ Trutnov - 21.5.2005) © PhDr. Zbyněk Zlinský

K tomu lze dodat snad jen to, že v citaci uvedená a.s. DPOV Přerov je dceřinou společností samotných Českých drah a na svých šesti pracovištích zajišťuje vyšší stupně oprav kolejových vozidel nejen pro osobní dopravu Českých drah a ČD Cargo, ale také pro externí zákazníky. Jestli tato dcera není schopna splňovat nároky své rodičky, či ta je naopak krkavčí matkou, to se v nadsázce můžeme jen domýšlet. Je ovšem pravda, že už dříve kapacity a v některých případech ani vybavení DPOV nemohly pokrýt všechny potřeby Českých drah v oblasti opravárenství.


242.251-7 čeká oprava (DPOV Přerov - 22.3.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Doufejme, že vypsané soutěže budou úspěšné a přispějí nejen k úsporám nákladů, ale také k vyšší spolehlivosti a snad i kvalitě železničních vozidel Českých drah. Většina oznámení o zakázce totiž požaduje provádění požadovaných periodických oprav včetně provedení případných jednotlivých víceprací a případných jednotlivých změn schváleného stavu specifikovaných v zadávací dokumentaci. Do té sice nahlédnout nemůžeme, ale časem se jistě dovíme, kdo, co a konkrétně za kolik bude pro objednatele vykonávat. Pokud tedy výběrová řízení budou úspěšně završena, což u nás obecně (a ani u Českých drah speciálně) není bohužel pravidlem.


163.245-4 na manipulačních podvozcích (DPOV Přerov - 7.4.2007) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Záleží ovšem hlavně na tom, kdo (a zda někdo vůbec) se do soutěží přihlásí. K tradičním dodavatelům oprav a rekonstrukcí vozidel Českých drah patřily například a.s. Pars nova Šumperk a MOVO, spol. s r.o. Plzeň, kteréžto společnosti se ovšem během poslední doby sešly pod křídly a.s. ŠKODA HOLDING. Z českých firem přicházejí v úvahu pro opravy vozů také třeba Krnovské opravny a strojírny s.r.o. či ŽOS České Velenice CZ, a.s., pro opravy hnacích vozidel zejména CZ LOKO, a.s. nebo Českomoravská železniční opravna s.r.o. Přerov. A s opravárenskými službami pro České dráhy mají pochopitelně zkušenosti i firmy slovenské. Vstoupí do hry i železniční průmysl některé další země?


Oprava 754.013-1 (PSO Veselí n.M. - 9.1.2009) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:
  1. České dráhy, a.s.
  2. Finanční noviny - Ekonomický server ČTK
  3. TED - Tenders Electronic Daily - Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie
  4. DPOV, a.s.

Titulní ilustrační snímek: Oprava lokomotiv řady 163 v DKV Česká Třebová dne 27.9.2003 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy