Výstražné signalizačné zariadenie Rail-flash po prvýkrát na železničnom priecestí na Slovensku

21.1.2009 12:00 Mgr. Danka Hurtová Zdroj: ŽSR

Výstražné signalizačné zariadenie Rail-flash po prvýkrát na železničnom priecestí na Slovensku

Železnice Slovenskej republiky a spoločnosť ARDOS AZ a. s., vo štvrtok 15. januára 2009 na železničnom priecestí v Bratislave – Jarovciach spoločne odprezentovali RAIL-FLASH zariadenie. Ide o pilotný projekt bezpečnej a efektívnej doplnkovej signalizácie prichádzajúceho vlaku, ktorá je prvýkrát uplatnená v praxi na železničnom priecestí nielen na Slovensku, ale v strednej Európe vôbec.

Hlavným cieľom využitia Rail-flash zariadenia je skvalitniť dopravné značenie železničných priecestí a zlepšiť ich prehľadnosť, čím chcú ŽSR prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a k zníženiu počtu nehôd na železničných priecestiach.

Čo je Rail-flash?

 Zariadenie Rail-flash je systém doplnkovej signalizácie využívajúci skúsenosti získané z množstva lekárskych výskumov v zahraničí, pričom sa kladie dôraz na psychologický vnem vodiča motorového vozidla. Ten zaregistruje zmenu diania na železničnom priecestí nielen známym spôsobom (aktivovaný výstražník), ale aj vo svojom zornom poli – čiže na cestnej komunikácii. Systém bol testovaný aj na priechodoch pre chodcov. Originalita riešenia spočíva v psychologickom vneme vodiča motorového vozidla na okamžitú zmenu situácie v jeho zornom poli, ktorým je predovšetkým teleso komunikácie.

Zariadenie Rail-flash je systém pozostávajúci s riadiacej jednotky, špeciálnych LED svetiel a kábla.  LED svetlá v nerezovom púzdre s patentovanou optikou sú zabudované na úrovni vozovky cestnej komunikácie tak, aby nenarúšali jej povrch. Systém svetiel je inštalovaný kolmo na smer jazdy v troch vzdialenostiach od osi železničnej trate – 3 m, 80 m a 160 metrov. V okamihu, keď je vlak v približovacom úseku železničného priecestia, aktivuje sa výstražník, ktorý cez riadiacu jednotku zapne systém RAIFLASH. LED svetlá vo vzdialenosti 3 m začnú blikať na červeno, ostatné vo vzdialenosti 80 a 160 m blikajú oranžovým svetlom. Oranžové svetlá sú inštalované v úrovni návestných tabúľ  A25 b.

V momente, keď vlak opustí priecestie, výstražník sa deaktivuje a riadiaca jednotka ukončí činnosť blikačov v komunikácii.

Toto výstražné signalizačné zariadenie je ideálne inštalovať predovšetkým v neprehľadných úsekoch (zákruty, nerovný terén a pod.). Nerezové časti zariadenia Rail-flash sú zabudované zarovno s povrchom vozovky, nehrozí teda ani ich poškodenie zimnou údržbou, či možnosť kolízie napr. s cyklistom.

 Na Slovensku sa Rail-flash zariadenie nachádza na železničnom priecestí Bratislava – Jarovce v žkm 115,659. Inštalácia výstražného zariadenia je pilotný projekt, ktorého skúšobná prevádzka trvá rok a prebieha už od novembra minulého roku. Náklady na vybudovanie zariadenia Rail-flash sa pohybujú vo výške cca 15% ceny základného priecestného zabezpečovacieho zariadenia.

Na železničnom priecestí Bratislava – Jarovce sa od roku 2003 stali 4 nehody:
3. 4. 2005 - materiálna škoda
20. 7. 2006 - materiálna škoda vo výške 74 000,- Sk
20. 9. 2006 – vážna nehoda, pri ktorej zomrela jedna žena, materiálna škoda vo výške 553 000,- Sk
31. 3. 2007 – vážna nehoda, pri ktorej došlo k ťažkému zraneniu jednej osoby, materiálna škoda vo výške 460 000,- Sk

Vo všetkých prípadoch išlo o nerešpektovanie signalizácie priecestného zabezpečovacieho zariadenia vodičom, pričom zabezpečovacie zariadenie bolo v činnosti.

Intenzita železničnej dopravy pre traťový úsek Bratislava - Petržalka – Rusovce (cez železničné priecestie Bratislava - Jarovce v km 115,659) v členení deň (06 - 18h), večer (18 - 22h), noc (22 - 06h) pre osobné vlaky, nákladné vlaky a rušňové vlaky. Vlaky premávajú cez uvedené priecestie v  20 – 60 minútových intervaloch.


Intenzita dopravy

Druh vlaku/Počet vlakov v čase Deň (6 – 18 h.)  Večer (18 – 22 h.)  Noc (22 – 6 h.)
 osobný

 2

 -

2

 nákladný

 9

6

12

 rušňový  

 5

1

3

 Intenzita dopravy celkom

 16

7

17 

 

Súvisiace trate

  • ŽSR-132: Bratislava hl.st. - BA-N.Mesto - BA-Petržalka - Rusovce - Rajka (HU)

Súvisiace odkazy