Pozvánka na odborný seminár - 27.11.2008: Počítačová simulácia železničnej prevádzky

18.11.2008 8:00 Ivan Wlachovský Zdroj: SVTS dopravy

Pozvánka na odborný seminár - 27.11.2008: Počítačová simulácia železničnej prevádzky

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, v gescii riaditeľa Odboru dopravy GR ŽSR Mgr. Emila Šimka a s podporou internetového klubu VLAKY.NET v roku 2008 usporiadali sériu odborných prednášok na tému doprava. Dňa 27. 11. 2008 sa uskutoční ďaľšia:

 

 

 

 

SLOVENSKÁ VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ DOPRAVY

ŽSR GR -  ODBOR 410

si dovoľujú pozvať Vás na odborný seminár

 

Ing. Peter Márton, PhD.


(Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky, Katedra dopravných sietí
+ Simcon s.r.o.)

 

 

Počítačová simulácia železničnej prevádzky

(minulosť, súčasnosť a budúcnosť výskumu a vývoja v tejto oblasti na Žilinskej univerzite)

 

SEMINÁR SA  USKUTOČNÍ DŇA 27. 11. 2008 v budove GR ŽSR zasadačka 2 a 3 o 15,30 hod, Klemensova 8, Bratislava.

 

Súvisiace odkazy