Ako sa koľaj v tuneli ocitla

9.8.2008 8:00 Peter Bado

Ako sa koľaj v tuneli ocitla

Hoci stavba železničných tunelov v ČR nie je v posledných rokoch výnimočnou udalosťou, predsa len sa nejedná o každodennú záležitosť. Najnovším prírastkom v sieti SŽDC sú tunely pražského Nového spojenia, ktoré budú o niekoľko týždňov uvedené do prevádzky.

 

 

 

Samotná pokládka koľaje by nebola témou na reportáž, keďže zväčša je možné ju sledovať z vlaku a ako taká je vcelku známa. No keďže tunel je miestom, kam sa bežne verejnosť nemá príležitosť pozrieť, mohlo by viacerých zaujímať, ako to tam počas výstavby vyzerá. Táto mikroreportáž by na to mala dať odpoveď.

PKP 25/20.1i pri pokládke koľajových polí, 3.6.2008, © Peter Bado

Železničný zvršok v oboch vítkovských tuneloch (severnom i južnom) je sústavy S 49 tvorený koľajovým roštom z koľajníc 49 E1 dĺžky 25m a podvalov B91 S/2 uloženým v štrkovom lôžku. Rýchlosť v tuneloch je navrhnutá 80 (výj. 100) km/h.

ASP 08-16 pri úprave GPK, 3.7.2008, © Peter Bado

Keďže konštrukcia koľaje sa v podstate nelíši od konštrukcie v šírej trati, bol aj pri jej zriaďovaní (v severnom tuneli SKANSKA, v južnom GJW Praha) zvolený štandardný postup. Predmontované koľajové polia boli položené pokladačom koľajových polí, zaštrkované a podbité. Zvary koľajníc boli zriadené elektroodporovým zvarovaním.

Odkazy:
  1. Nové Spojení
  2. Železniční uzel Praha a jeho přestavba

Titulná snímka: Úprava štrkového lôžka do profilu pluhom SSP 2005 SW, 3.7.2008, © Peter Bado

Galéria

Súvisiace odkazy