Trať Bratislava Predmestie-Bratislava Filiálka v súčasnosti

15.5.2008 8:00 Peter Doktor

Trať Bratislava Predmestie-Bratislava Filiálka v súčasnosti

Čím ďaľej, tým viac sa v dnešných dňoch spomína „supermoderný“ tunel pod dunajom, nové stanice Bratislava Filiálka, Bratislava Nivy atď. Z toho všetkého je už jasné, že súčasná trať Bratislava Predmestie-Bratislava Filiálka pôjde do zberu, nová trať pôjde pod zem a na povrchu vyrastie nový multifunkčný komplex.

Trať je pozostatok pôvodnej trate Bratislava-Trnava, ktorá bola postavená v roku 1848 ako prvá železničná trať na území Slovenska (konská železnica). Budova konskej železnice sa nachádza iba niekoľko metrov od ŽST Filiálka. Trať je dlhá 1500m, nachádzajú sa na nej 3 priecestia (1 ma výstražníky AŽD, 2 majú výstražníky ZSSR) a niekoľko vlečiek, väčšina z nich ústí do ŽST Filiálka, žiadna z nich sa už nepoužíva. 600 metrov pred stanicou Filiálka sa nachádza zastávka Slovany. Na trati sa nachádzajú iba návestidlá na posun (biele a modré svetlo), na viacerých miestach ale zostali stopy po mechanických návestidlách. Niektoré výhybky sú ovládané drátovodom zo ST.I, väčšina má však ručné prestavovanie. Koľajový zvršok je v relatívne dobrom stave, niektoré úseky sú zarastené trávou. Dňa 1.6.1985 do stanice prišiel posledný pravidelný osobný vlak z Trnavy. Odvtedy sa trať používa iba na manipulačné jazdy, ktoré sa vykonávajú niekoľkokrát do týždňa.

ŽST Bratislava Filiálka je pomerne veľká stanica, väčšia časť kolajiska je však zarastená vysokou trávou a malými kríkmi a je v nepojazdnom stave. Po stanici sa potuluje veľa psíčkarov a ľudí, ktorí si cez stanicu skracujú cestu. Zaujímavosťou stanice je ostrý oblúk malého polomeru na vlečke do bývalého Siemensu (BEZ). Na vnútornej strane oblúku išlo koleso po svojom obvode po koľajnici, na vonkajšej strane po zvláštnej doske s drážkami, kde koleso išlo po okolesníku. Maximálna rýchlosť na tomto úseku bola iba 3km/h. Po tomto oblúku, ktorý bol istotne najostrejší v sieti ŽSR zostali len stopy. Takto dopadlo viacero vlečiek na tejto stanici. Staničná budova je v dosť zlom stave a jej časť sa používa ako krčma. Zo staničného skladu zostalo len torzo, z ST.II tiež. Do roku 1983 trať pokračovala po stanicu Bratislava-Nivy, na ktorej sa nachádzal unikát, ktorý na Slovensku nikde nenájdeme : priecestie, na ktorom sa križovala železničná trať s električkovou. Dnes trať končí zarážadlom, ktoré je na novomestskom zhlaví stanice tesne pred hlavnou cestou.

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy