Trať z Krásného Jezu do Lokte 11 let bez provozu

13.4.2008 8:00 TomasKobra11

Trať z Krásného Jezu do Lokte 11 let bez provozu

Bude to už jedenáct let, co po trati mezi Krásným Jezem a Loktem projel poslední vlak, stalo se tak dne 31.5.1997. Z důvodu havarijního stavu železničního svršku byla na tomto úseku k 1. červnu 1997 zastavena veškerá doprava. Protože snahy o obnovení tohoto úseku či jeho části mezi Loktem a Horním Slavkovem stále trvají, neškodí si tuto trať připomenout.

Se stavbou železniční trati Schönwehr – Loket bylo započato 12.října 1899. Nová dráha měla délku 15,134km a spolu s koncovými nádražími na ní bylo celkem šest stanic a zástavek,pět velkých mostů a čtyři tunely. Trasování trati bylo velice náročné.

Dráha začínala stanicí Schönwehr , dnes se jmenuje Krásný Jez , v nadmořské výšce cca 480m. Odtud stoupala do nejvýše položené později zastávky Ležnice ( 618 m n. m ) a odtud začala následně pozvolna klesat do Horního Slavkova. Přitom projela 2 mohutné impozantní viadukty a mezi nimi nejdelší tunel trati.Z původně tříkolejného nádraží dráha klesala přes město Horní Slavkov údolím Dlouhé stoky až do Lokte, kde po překonání řeky Ohře prošla krátkým tunelem pod šijí,spojující opevněné město Loket s okolím , a dorazila na nádraží místní dráhy.

Horní Slavkov stavba viaduktu 1899  -  z archivu spolku M 131.1 Sokolov

Ve velmi členitém terénu byli poraženy celkem čtyři tunely v celkové v délce 249m. Současně stavitele trati zbudovali čtyři kamenné viadukty o světelnosti až 20metrů a dva ocelové mosty. Jeden z nich překlenul údolí Slavkovského potoka pod osadou Cecha ( 15 m ) , druhý přes řeku Ohři v Lokti ( 44,8 m ).Pro dokreslení náročnosti stavby uvádím ještě nadmořské výšky jednotlivých stanic a zastávek. 

stanice/zastávka
nadm. výška (m.n.m.)
Krásný Jez
476,177
Ležnice (od r.1935)
610,000
Horní Slavkov                     
584,384
Horní Slavkov zastávka      
494,555
Loket předměstí                  
395,660
Loket
394,405

Na nádraží v Horním Slavkově bylo napájení parních lokomotiv vybudováno dva kilometry dlouhé vodovodní potrubí.Zachovaný vodojem je na louce nad nádražím patrný dodnes.Ostatně i ta louka je stále drážním majetkem.Vlastní stanice byla tříkolejná.Měla pětici ručně přestavovaných výhybek a tři na těchto výhybkách závislé výkolejky.

31.5.1997 - Poslední jízdy na trati číslo 144 Krásný Jez Chodov - 31.5.1997  - foto © Ing.Radim Strycharski

Skladba zboží přepravovaná v tehdejší době nákladními vagóny byla skutečně pestrá – převažovaly kontejnery odbočující z tratě na vlečku STASIsu u zastávky Ležnice , dřevo nakládané Teplickou lesní společností s.r.o. V Horním Slavkově nebo i poněkud netradičně zboží,šatní ramínka.

V letech 1964 – 1966 a 1983 – 1991 se na trati objevily ucelené soupravy důlních vozů tehdejší HDB a nebo SHR – výrobky již zmiňované společnosti STASIS. Také dovoz surovin pro místní porcelánky dlouhá léta zajišťován po železnici.Obnovu tratě se však nepodařilo prosadit a všechny firmy postupně přešly na silniční dopravu,akciová společnost STASIS dokonce rozhodla o snesení své vlečky.

2.12.2006 - Pohled na uzavřenou trať směrem do Horního Slavkova a Krásneho Jezu  - foto © Ing. Jiří Goss

Stále častěji se diskutuje,co bude s tratí dál.Jeden z návrhů uvažoval o jejím přestavbě na cyklostezku. Avšak co by to znamenalo ? Nejen vytrhání kolejí a položení asfaltového povrchu , ale především definitivní konec všech snah , na jejichž konci mělo být obnovení provozu.Proto se na scéně objevila skupina nadšenců,kteří se snažily prosadit přeměnu tratě v tzv.velo dráhu ,neboli trať , na které by byla provozována šlapací vozítka nebo drezíny.Byla by to jistě smyslu plná varianta využití ,i když s ohledem na poměrně obtíže sklonové poměry na konstrukci těchto vozidel.Výběr té které varianty by ovšem mělo předcházet definiční rozhodnutí, zda se vlaky mají vrátit do Horního Slavkova,nebo ne.

Společnost ČD Cargo je firmou fungující na jasně ekonomických principech.Pokud zákazníci budou mít o služby v nákladní dopravě v Horním Slavkově a okolí zájem a budou ochotni za tyto služby zaplatit odpovídající částku,jistě bude navázaná oboustranně výhodná spolupráce.Pokud by však nabídková cena nebyla zákazníkem akceptována ,jen stěží si můžeme dovolit dotování těchto přeprav.

9.10.2007 - Výhybkové navěstidlo v korozi - foto © Ing. Jiří Goss

Velmi důležitou skutečností , která ovlivní případně rekonstrukce.Dnes zákazníci chtějí do vozů ložit nejvíce zboží,jinak je pro ně výhodnější přeprava po silnici.Je proto nutné s rekonstrukcí tratě s odpovídajícím nápravovým tlakem. Dne 8.12.2006 se po dlouhé době znovu rozjely osobní vlaky na části vyloučeného úseku mezi stanicí Loket a zástavkou s nákladištěm Loket předměstí. Lze to chápat jako nultou etapu obnovy tratě.

Prameny a odkazy:
  1. "Nákladní vlaky znovu do Horního Slavkova?", M. Roh, in Bulletin nákladní přepravy ČD Cargo 2007/4
  2. "Dráha Slavkovského lesa - Krásný Jez - Loket - Nové Sedlo u Lokte", R.Milka a kol., Železniční spolek Klub M 131.1 ve spolupráci s Městským úřadem Nové Sedlo, Sokolov 2007

Titulní snímek: Stav trati dne 9.10.2007 © Ing. Jiří Goss 

_______________________________________________________________________________________

Horní Slavkov usiluje o obnovení provozu na železniční trati

Andrea ŠTROMAJEROVÁ, moderátorka
--------------------
Horní Slavkov na Sokolovsku usiluje o obnovení provozu na železniční trati, která toto město spojuje s Loktem. Na trati je od poloviny devadesátých let minulého století dlouhodobá výluka a uvažovalo se dokonce o jejím úplném zrušení. Jak říká starostka Horního Slavkova Jana Vildumetzová, nyní se opět rozběhla jednání o tom, že by do města vlaky zase jezdily.

Jana VILDUMETZOVÁ, starostka Horního Slavkova
--------------------
My v současné době jednáme se správou železničních dopravních cest, která je vlastníkem této trati, a ta na náš návrh zpracovává ekonomickou studii zprovoznění této trati. Podle posledních zpráv je tato studie ve finálové části a měli bychom se v nejbližších dnech dozvědět částku, se kterou by měla být trať zrekonstruována.

Andrea ŠTROMAJEROVÁ, moderátorka
--------------------
Horní Slavkov si obnovením provozu slibuje především to, že by se město stalo zajímavější pro případné investory.

(ČRo - Plzeň, 9.4.2008)

_______________________________________________________________________________________

Galéria

Súvisiace odkazy