Novým generálnym riaditeľom ŽSR je Ing. Štefan Hlinka

9.4.2008 12:28 Filová Dana Zdroj: ŽSR

Novým generálnym riaditeľom ŽSR je Ing. Štefan Hlinka

Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ľubomír Vážny, v súlade so zákonom a na návrh Správnej rady ŽSR, ku dňu 9. apríla 2008, vymenoval nového generálneho riaditeľa ŽSR. Je ním Ing. Štefan Hlinka, ktorý doteraz v ŽSR pôsobil ako námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku.

 ,,Ďakujem za dôveru, ktorá mi bola prejavená menovaním do funkcie generálneho riaditeľa ŽSR. Budem sa snažiť pokračovať v nastúpenej ceste rozvoja a stabilizácie ŽSR, mojimi prioritami zostáva úspešné zavŕšenie konsolidácie železníc, vytváranie podmienok pre zvyšovanie výkonnosti železničnej dopravy, ako aj modernizácia železničnej infraštruktúry a výstavba eurokoridorov tak, aby sme v spolupráci s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ako aj s oboma najväčšími železničnými podnikmi prispeli k výraznému zlepšeniu postavenia železničnej dopravy na Slovensku“, uviedol nový generálny riaditeľ bezprostredne po svojom menovaní.

Ing. Štefan Hlinka vo funkcii nahradil Ing. Dalibora Zeleného, ktorý pôsobil vo funkcii generálneho riaditeľa od 23. októbra 2006. Z postu generálneho riaditeľa odišiel z osobných dôvodov po vzájomnej dohode s ministrom, p. Vážnym.

ŽIVOTOPIS   

Ing. Štefan Hlinka
Generálny riaditeľ
Železnice Slovenskej republiky

Narodený:    
 26. 12. 1964, Poprad

Ukončené vzdelanie:
 Vysoká škola ekonomická Bratislava, Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví: r. 1988
 Gymnázium v Prešove: r. 1983
 Základná škola v Prešove: r. 1979
 
 Ďalšie vzdelávanie:
 Výkon činnosti makléra – povolenie na výkon činnosti MF SR
 Kurz v odbore podnikového riadenia so zameraním na riadenie finančných investícií a obchodovanie s cennými papiermi – osvedčenie Managment Consulting Bratislava
 
 
 Priebeh zamestnaní:
 
 Organizácia  Funkcia  Začiatok  Ukončenie
 ŽSR – Generálne riaditeľstvo  Generálny riaditeľ  09.04.2008  trvá
 ŽSR – Generálne riaditeľstvo  Nám. gen. riaditeľa ŽSR pre ekonomiku  01.12.2002  08.04.2008
 SCP Papier a.s. Ružomberok  Finančný riaditeľ  01.11.1998  30.11.2002
 Magnólia a.s. Bratislava  Finančný riaditeľ  01.08.1997  31.10.1998
 Poľnobanka a.s. Bratislava  Vedúci oddelenia emisných obchodov  01.09.1994  31.07.1997
 M – Centrum a.s. Bratislava  Finančný poradca  01.09.1993  31.08.1994
 Stavomontáže š.p. Prešov  Vedúci finančnej učtárne  01.09.1988  31.08.1993

Odborná prax v oblasti finančného trhu:
 člen výboru Burzy cenných papierov Bratislava pre kótovanie cenných papierov v rokoch 1995 až 1997
 
 Jazykové znalosti:
 Anglický jazyk
 Ruský jazyk
 
Stav:   
ženatý